Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Sąd Okręgowy w Płocku

wymiar sprawiedliwości

Oferty pracy Sąd Okręgowy w Płocku

INSPEKTOR DS. OBRONNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Sąd Okręgowy w Płocku
Do zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie: a) organizowanie, kierowanie i bezpośrednie wykonywanie zadań o charakterze obronnym i obrony cywilnej ...
od 700 zł
UoP brutto/mies.
Płock
14-01-2021
od 700 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

INSPEKTOR DS. OBRONNYCH
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie:

a) organizowanie, kierowanie i bezpośrednie wykonywanie zadań o charakterze obronnym
i obrony cywilnej w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych,
b) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych, w szczególności:
- opracowywanie wytycznych w sprawie realizacji przygotowań obronnych oraz określanie zasad i trybu ich wykonania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
- opracowywanie rocznego planu zamierzeń obronnych i obrony cywilnej,
- przygotowywanie analiz i informacji oraz składanie jednostkom nadrzędnym sprawozdań z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,
- opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego w okręgu,
- uzgadnianie planów szkolenia oraz planów zamierzeń,
- realizowanie przedsięwzięć związanych z reklamowaniem pracowników z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,
- składanie Prezesowi Sądu Okręgowego w Płocku informacji o stanie realizacji zadań obronnych,
c) realizacja niektórych zadań zarządzania kryzysowego.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania :
kandydat winien spełniać warunki określone w art. 2 pkt 1 6 ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury ( t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 577 ) oraz załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury () ( Dz. U. z 2017 r. poz. 485, z późn. zm. ) :
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
4. nieposzlakowana opinia,
5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6. nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku ;

ponadto :
1. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji, co najmniej tajne
2. umiejętność obsługi komputera, w tym korzystanie z aplikacji biurowych ( Word i Excel ),
3. znajomość zagadnień z następujących aktów prawnych :
- ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm. ),
- ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577 z późn. zm. ),
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1141 ze zm. ),
- ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ),
4. umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem,
5. kreatywność i komunikatywność,
6. zdolność analitycznego myślenia,
7. odporność na stres i umiejętność pracy w zespole,
8. kultura osobista
9. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji wojskowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KSIĘGOWY
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Płock
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie księgowanie dokumentów związanych z postępowaniem sądowym.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania:
Wymagania:
kandydat winien spełniać warunki określone w art. 2 pkt 1 - 6 ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury ( t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 577 ) oraz załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury ( ... ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 485, z późno zm. ) :
1. pełna zdolność do czynności prawnych,
2. wykształcenie wyższe ekonomiczne ( preferowane kierunki - rachunkowość
i finanse),
3. nieposzlakowana opinia,
4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo, skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

ponadto:
1. biegła umiejętność obsługi komputera, w tym korzystanie z aplikacji biurowych (Word i Excel),
2. umiejętność obsługi informatycznych programów finansowo księgowych ( preferowana znajomość systemu SAP ),
3. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów, a w szczególności następujących przepisów:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późno zm. ),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ~ finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późno zm. ),
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1476),
- rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718),
4. umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem,
5. kreatywność,
6. komunikatywność,
7. zdolność analitycznego myślenia,
8. odporność na stres,
9. umiejętność pracy w zespole,
10. kultura osobista.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Sąd Okręgowy w Płocku
09-400 Płock

Pracodawcy z miasta Płock