Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ALTUM Łukasz Lipina

ALTUM Łukasz Lipina

Jesteśmy firmą instalacyjną świadczącą usługi dla odbiorów indywidualnych, deweloperów oraz odbiorców przemysłowych. Wykonujemy kompleksowo usługi z zakresu instalacji wewnętrznych (wod-kan, gaz, c.o., klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, pompy ciepła, instalacje technologiczne,) Zdecydowaną większość swoich robót wykonujemy na terenie Śląska, delegacje są rzadkością.

Oferty pracy ALTUM Łukasz Lipina

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Bukowina 13
43-180 Orzesze
województwo śląskie
powiat mikołowski
gmina Orzesze

Adres do doręczeń

ul. Bukowina 13
43-180 Orzesze
województwo śląskie
powiat mikołowski
gmina Orzesze

Dodatkowe informacje

NIP: 6351781397
REGON: 380822207

Profil działalności:

 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 24-07-2018
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Orzesze