Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

PKP S.A. Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 
02-305 Warszawa

Oferty pracy PKP S.A.

PKP S.A.

Specjalista w Wydziale Najmu

PKP S.A.
PKP S.A.
Specjalista umowa o pracę
Co możemy Ci zaoferować?pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespółdobrą lokalizację miejsca pracyulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i ...
Poznań
22-09-2021
PKP S.A.

Specjalista w Wydziale Administracyjnym

PKP S.A.
PKP S.A.
Specjalista umowa o pracę
Co możemy Ci zaoferować?umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzeniepracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespółdobrą lokalizację miejsca pracyulgi na ...
Warszawa
22-09-2021
PKP S.A.

Praktykant/ka w Biurze Spraw Pracowniczych

PKP S.A.
PKP S.A.
Inny umowa o pracę
Planowana data rozpoczęcia praktyki to listopad. Na tym stanowisku odpowiedzialny będziesz za:wsparcie w obsłudze świadczeń przejazdowych krajowych emerytów i rencistówobsługę klientawsparcie ...
Warszawa
21-09-2021
PKP S.A.

Pracownik Dworca PKP Pomiechówek

PKP S.A.
PKP S.A.
Inny umowa o pracę
Co możemy Ci zaoferować?umowę zlecenie - praca około 5h dzienniepracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjaminiezbędne narzędzia pracy
Pomiechówek
21-09-2021
PKP S.A.

Praktykant/ka w Wydziale Administracji

PKP S.A.
PKP S.A.
Inny umowa o pracę
CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?bezpłatną praktykę przez okres do 3 miesięcymożliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowegopraktykę w miłej atmosferzeopiekę merytoryczną Opiekuna Praktykzaświadczenie ...
Warszawa
20-09-2021
PKP S.A.

Praktykant/ka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

PKP S.A.
PKP S.A.
Stażysta umowa o pracę
 Na tym stanowisku odpowiedzialny będziesz za:prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem dokumentacji projektowejwspółpraca z właściwymi organami administracji publicznejarchiwizacja dokumentówpraca biurowo-administracyjna
Warszawa
17-09-2021
PKP S.A.

Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

PKP S.A.
PKP S.A.
Specjalista umowa o pracę
Co możemy Ci zaoferować?umowę o pracę na okres zastępstwapracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespółulgi na przejazdy kolejowe dla ...
Wrocław
16-09-2021
PKP S.A.

Zastępca Zarządcy Rejonu

PKP S.A.
PKP S.A.
Administrator IT umowa o pracę
Co możemy Ci zaoferować?pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespółdobrą lokalizację miejsca pracyulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i ...
Opole
16-09-2021
PKP S.A.

Praktykant/ka ds. rekrutacji

PKP S.A.
PKP S.A.
Stażysta umowa o pracę
Co możemy Ci zaoferować?możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowegopracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespółdobrą lokalizację miejsca pracy - siedziba ...
Warszawa
16-09-2021
PKP S.A.

Specjalista ds. rekrutacji

PKP S.A.
PKP S.A.
Specjalista ds. HR umowa o pracę
Co możemy Ci zaoferować?wdrożenie do pracy, które umożliwi Ci samodzielnośćpracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespółdobrą lokalizację miejsca pracy ...
Warszawa
16-09-2021
PKP S.A.

Specjalista w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

PKP S.A.
PKP S.A.
Specjalista umowa na zastępstwo
Co możemy Ci zaoferować?umowę o pracę na okres zastępstwapracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespółulgi na przejazdy kolejowe dla ...
Warszawa
15-09-2021
PKP S.A.

Specjalista w Wydziale Eksploatacji

PKP S.A.
PKP S.A.
Specjalista umowa o pracę
Co możemy Ci zaoferować?umowę o pracę,pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół,dobrą lokalizację miejsca pracy,ulgi na przejazdy kolejowe dla ...
Poznań
13-09-2021
PKP S.A.

Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

PKP S.A.
PKP S.A.
Specjalista umowa o pracę
Co możemy Ci zaoferować?umowę o pracędobrą lokalizację miejsca pracyulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodzinydofinansowanie do opieki medycznej, ...
Poznań
10-09-2021
PKP S.A.

Specjalista w Wydziale ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi

PKP S.A.
PKP S.A.
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę
Warszawa
01-09-2021
PKP S.A.

Starszy Specjalista w Wydziale Podatków

PKP S.A.
PKP S.A.
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę
Warszawa
01-09-2021
PKP S.A.

Praktykant/ka w Biurze Zarządzania Strategicznego

PKP S.A.
PKP S.A.
Stażysta umowa o pracę
Warszawa
28-08-2021
PKP S.A.

Specjalista w Wydziale Technicznym

PKP S.A.
PKP S.A.
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę
Poznań
26-08-2021

Archiwalne ogłoszenia

Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Agent nieruchomości   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wymagania
 • Komercjalizacja
 • transport kolejowy
 • Kolejowy transport pasażerski
 • Administracja publiczna
 • Kartografia
 • komercjalizacja nieruchomości
 • Geodezja
Inspektor Nadzoru
Inspektor   |  umowa o pracę
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków

Zakres czynności:

 • sprawdzanie, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji budowlanej przygotowanej na potrzeby realizowanych robót remontowych i inwestycyjnych w obiektach i na terenach PKP.
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz współpracy z projektantami.
 • odbiór robót oraz merytoryczne i finansowe rozliczanie robót inwestycyjnych i remontowych.
 • kosztorysowanie robót budowlanych realizowanych przez Oddział.
 • udział w przeglądach gwarancyjnych.
 • prowadzenie doraźnych przeglądów technicznych i kontroli okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Wymagania

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia do kierowania / nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • znajomość zasad kosztorysowania, umiejętność wykonywania przedmiarów robót
 • doświadczenie w pracy przy obsłudze procesów budowlanych
 • znajomość przepisów prawa (Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobre umiejętności pracy na komputerze (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet, Norma Pro, AutoCAD)
 • odporność na stres
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność
Administrator Nieruchomości
Administrator IT   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:

 • administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie
 • dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich wykorzystania
 • bieżący nadzór nad realizacja umów zawartych przez PKP S.A z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów
 • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami
 • udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości
Wymagania

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo, architektura i urbanistyka, ekonomia, gospodarowanie nieruchomościami, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, prawo)
 • minimum roczny staż pracy związany z gospodarowaniem nieruchomościami
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy Prawo Budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • wysokie umiejętności interpersonalne i negocjacyjne
 • czynne prawo jazdy kat. B     
Starszy Specjalista w Wydziale Najmu
Specjalista   |  umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

Co możemy Ci zaoferować?

 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • umowę o pracę
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Wymagania

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • koordynacja procesu najmu i dzierżawy nieruchomości Spółki, w tym zarządzania istniejącymi umowami  najmu i dzierżawy
 • badania rynku najmu i dzierżawy nieruchomości w obszarze działania Oddziału, analiz własnych stawek czynszowych, zlecania operatów szacunkowych w celu wykorzystania w procesie komercjalizacji nieruchomości
 • przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowań w zakresie oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę (przetarg, aukcja, negocjacje, przyjęcie oferty), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi
 • współpracy z właściwymi komórkami w Oddziale oraz biurami w PKP S.A. Centrali w zakresie określania danych niezbędnych do prawidłowego założenia umowy w SAP RE
 • zawierania i rozwiązywania umów najmu i dzierżawy dotyczących nieruchomości Spółki we współpracy z Wydziałem Handlowym
Administrator Nieruchomości
Administrator IT   |  umowa o pracę
Stargard
Szczegóły
Zakres obowiązków

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Wymagania

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie
 • dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich wykorzystania
 • bieżący nadzór nad realizacja umów zawartych przez PKP S.A z dostawcami mediów ,usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów
 • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami
 • udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości
Pracownik Punktu Obsługi Klienta InfoDworzec Warszawa Centralna
Specjalista ds. obsługi klienta   |  umowa zlecenie
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

Co możemy Ci zaoferować?

 • miłą atmosferę pracy,
 • dobrą lokalizację miejsca pracy,
 • pracę w godzinach 7-21, możliwa praca zmianowa, elastyczny grafik,
 • terminową wypłatę świadczeń,
 • umowę zlecenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w rekrutacji wewnętrznej.
Wymagania

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • bieżąca obsługa pasażerów i klientów dworca,
 • udzielanie aktualnej informacji o rozkładzie jazdy, obowiązujących ofertach,
 • udzielanie szczegółowych informacji na temat dworca oraz topografii miasta,
 • przyjmowanie zapytań, wniosków, opinii i skarg klientów,
 • pomoc osobom z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • reagowanie w trudnych sytuacjach.
Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Handlowym
Specjalista   |  umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Wymagania

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • aktywne poszukiwanie klientów zainteresowanych najmem, dzierżawą lub zakupem nieruchomości Spółki w celu ich efektywnego zagospodarowania
 • okazywanie nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy lub sprzedaży
 • negocjacje umów najmu lub dzierżawy ,zawieranie umów najmu i dzierżawy dotyczących nieruchomości w obszarze działania Oddziału
 • badanie rynku najmu i dzierżawy nieruchomości w obszarze działania Oddziału, sporządzanie analiz własnych stawek czynszowych, zlecania operatów szacunkowych w celu wykorzystania w procesie komercjalizacji nieruchomości
 • prowadzenie i stałe aktualizowanie bazy danych lokalnych podmiotów mogących
  być zainteresowanych najmem, dzierżawą, zakupem nieruchomości PKP S.A.
Praktykant/ka w Wydziale Administracji
Stażysta   |  umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?

 • bezpłatną praktykę przez okres do 3 miesięcy
 • możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego
 • praktykę w miłej atmosferze
 • opiekę merytoryczną Opiekuna Praktyk
 • zaświadczenie po odbyciu praktyk
Wymagania

NA TYM STANOWISKU MOŻESZ BYĆ ODPOWIEDZIALNY/A ZA:

 • prowadzenie rejestracji korespondencji w elektronicznym obiegu dokumentów (SEOD)
 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Oddziału (od klientów zewnętrznych, dostarczoną przez pocztę, kurierów)
 • obsługa składów chronologicznych.
 • obsługa poczty wychodzącej (odznaczenie listów w SEOD, przygotowanie książki nadawczej i specyfikacji przesyłek kurierskich).
 • rejestracja dokumentów potwierdzeń odbioru przesyłek w SEOD.
 • merytoryczny opis faktur za usługi pocztowe i kurierskie, obsługa faktur w FIKOD
 • udzielanie telefonicznych informacji klientom zewnętrznym i wewnętrznym
Administrator Nieruchomości
Administrator IT   |  umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Wymagania

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie
 • dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich wykorzystania
 • bieżący nadzór nad realizacja umów zawartych przez PKP S.A z dostawcami mediów ,usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów
 • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami
 • udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości
Specjalista w Zespole Projektowym Biura Inwestycji
Specjalista   |  umowa o pracę
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Wymagania

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • pomoc w przygotowaniu i opracowywaniu materiałów niezbędnych do realizacji zadań Biura
 • definiowanie i monitorowanie ryzyka, zapobieganie oraz minimalizowanie
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadania inwestycyjnego
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami PKP S.A.
 • właściwe gromadzenie w sposób uporządkowany, wynikający z obowiązujących przepisów wewnętrznych PKP S.A., dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami, zgodnie z przydzielonymi czynnościami oraz przygotowania i dokonywania archiwizacji spraw zakończonych

Adres

Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
gmina Ochota

Dodatkowe informacje

NIP: 5250000251
REGON: 000126801
KRS: 0000019193

Dyrektor generalny

Krzysztof Wacław Mamiński
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 11-06-2001
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Kraków