PKP S.A.

PKP S.A.

     

PKP S.A. najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Inny Warszawa, Lekarz Warszawa, Administrator IT Warszawa, Specjalista ds. administracji Warszawa, Pracownik biurowy Warszawa.
Kategorie zawodowe: inne, medycyna / farmacja / zdrowie, administracja biurowa / praca biurowa, it (informatyka), nieruchomości.

Oferty pracy PKP S.A.

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca PKP S.A.

Wybrane oferty innych pracodawców

Firma najczęściej oferuje

 • Bilety na imprezy kulturalne
 • Dodatki do urlopu
 • Dodatki świąteczne
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • Dofinansowanie do nauki języka obcego
 • Karta Multisport
 • Pakiet socjalny
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Prywatna opieka lekarska
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • System premiowy
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Służbowy laptop
 • Służbowy telefon
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Podane powyżej benefity nie są oficjalnym elementem oferty pracy. Zostały wyselekcjonowane na podstawie historycznych ogłoszeń za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.

Mapa PKP S.A.

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

PKP S.A. poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - PKP S.A.

Pełna nazwa
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres rejestrowy
Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa
NIP
5250000251
REGON
000126801
KRS
0000019193
Forma prawna
spółka akcyjna
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców
11.06.2001
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNA

Profil działalności - kody PKD

Budownictwo

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Transport i gospodarka magazynowa

 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 • 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 11 miesiącach

Profil firmy:
PKP S.A.
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Poznań
 3. Kraków
 4. Bielsko-Biała
 5. Gdańsk
 6. Wrocław
 7. Katowice
 8. Lublin
 9. Malbork
 10. Bydgoszcz

Praca PKP S.A. - oferty archiwalne

 • Główny(-a) Specjalista(-ka) w Wydziale Zarządzania Ryzykiem Finansowym

  PKP S.A.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres czynności:

   • opracowywanie i przygotowywanie raportów, analiz i prognoz w zakresie płynności finansowej, zarządzania środkami pieniężnymi, efektywności wymiany walut, kosztów finansowania
   • wykonywanie zadań związanych z realizacją polityki zarządzania płynnością finansową w grupie, polityki zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej oraz ryzykiem płynności
   • współpraca z agencją ratingową w zakresie nadania, aktualizacji, weryfikacji ratingu Spółki
   • wsparcie kierownictwa przy udzielaniu spółkom zależnym pożyczek, poręczeń, oraz w zakresie procesów finansowo - skarbowych

   Wymagania

   • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, bankowość, ekonomia, ekonometria)
   • minimum 3 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
   • biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
   • umiejętności interpretacji i analizy danych, wyciągania syntetycznych wniosków i ich prezentacji
   • znajomość zagadnień z obszaru analizy dużych zbiorów danych finansowych
   • samodzielne organizowanie pracy i podejmowanie decyzji w ramach przydzielonych kompetencji
   • analitycznego myślenia
   • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
   • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie i samodzielność, odporność na stres
   • umiejętność obsługi systemu SAP stanowi dodatkowy atut

   Oferujemy

   • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
 • Administrator(-ka) Nieruchomości

  PKP S.A.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:

   • Administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów, dbanie o ich efektywne wykorzystanie oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich zagospodarowania,
   • Bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów,
   • Udział w przeglądach okresowych, przekazywaniu i odbiorze osobom trzecim administrowanych nieruchomości,
   • Bieżące prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla każdego administrowanego obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
   • Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii oraz potwierdzanie faktu wykonywanych usług zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i kosztorysową,
   • Dokonywanie przeglądu podległych obiektów budowlanych nieeksploatowanych pod kątem wyeliminowania przypadków zagrożenia dla życia, w tym wnioskowanie o likwidację obiektów zbędnych lub zagrażających życiu,
   • Samodzielne okresowe poruszanie się po torach.

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • Wykształcenia wyższego,
   • Znajomości ustaw związanych z gospodarką nieruchomościami i aktów wykonawczych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego,
   • Umiejętności analitycznych, wzorowej organizacji pracy własnej i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
   • Wysokich umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole,
   • Bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),
   • Czynnego prawa jazdy kategorii B,
   • Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z obsługą inwestycji (procesów budowlanych).

   Oferujemy

   • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
   • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
   • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
   • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
   • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
   • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
 • Administrator(-ka) Nieruchomości

  PKP S.A.
  • Kędzierzyn-Koźle
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

   • administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie
   • dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich wykorzystania
   • bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A z dostawcami mediów ,usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości
   • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami
   • planowanie oraz nadzór nad realizacją prac serwisowych i konserwacyjnych instalacji, systemów i urządzeń budynkowych
   • planowanie oraz nadzór nad realizacją przeglądów bieżących i okresowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego
   • reagowanie na bieżące awarie oraz analiza przyczyn ich powstawania

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • wykształcenie średnie techniczne, mile widziane wyższe
   • minimum rocznego doświadczenia na stanowisku administratora nieruchomości
   • umiejętności organizacji pracy
   • odporności na stres
   • wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności
   • znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu Cywilnego
   • wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych
   • czynne prawo jazdy kat. B
   • dyspozycyjność do pracy zmianowej

   Oferujemy

   • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
 • Specjalista(-ka) w Wydziale Eksploatacji

  PKP S.A.
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres obowiązków:

   • Zawieranie oraz prowadzenie umów przychodowych na dostawę mediów na obszarze województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
   • Prowadzenie wewnętrznej ewidencji umów zawartych z poszczególnymi spółkami Grupy PKP,
   • Weryfikacja i aktualizacja cen jednostkowych za media,
   • Zbieranie i przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planu utrzymania eksploatacji obiektów oraz do celów statystycznych i sprawozdawczych,
   • Udział w komisjach przetargowych, negocjacyjnych lub innych spotkaniach związanych z udzieleniem zamówienia,
   • Znajomość systemów zarządzania bezpieczeństwem budynków dworców kolejowych (PSIM, SSWiN, SDK, CCTV, SAP),
   • Obsługa oraz pozyskiwanie danych z systemów BMS.

   Wymagania

   • Wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe techniczne),
   • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (np. związanym z obsługą nieruchomości) oraz umiejętność sporządzania umów i fakturowania,
   • Wiedza dotycząca efektywnego gospodarowania mediami,
   • Dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie i samodzielność,
   • Wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole,
   • Sprawna obsługa programów pakietu MS Office (Word, Excel).

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo na okres kilku lat (ok. 4,5 roku),
   • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
   • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
   • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
   • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
   • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
 • Specjalista(-ka) w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

  PKP S.A.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

   • wydawanie uzgodnień niezbędnych do uzyskania opinii ZUD i KZUDP dla podmiotów zewnętrznych oraz Spółek Grupy PKP
   • wydawanie zgód na dysponowanie terenem na cele budowlane dla podmiotów zewnętrznych oraz Spółek Grupy PKP
   • opiniowanie decyzji administracyjnych
   • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi dokonującymi wyceny nieruchomości, w szczególności w zakresie: zlecenia wykonania wyceny nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami
   • prowadzenie ewidencji spraw i zamówień oraz archiwizowanie dokumentacji z prowadzanych postępowań

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • wykształcenia wyższego
   • znajomości ustawy prawo budowlane, zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
   • biegłej obsługi komputera i pakietu Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
   • komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, odporności na trudne sytuacje zawodowe

   Oferujemy

   • pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
 • Radca prawny/ Adwokat

  PKP S.A.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres czynności:

   stała obsługa prawna Oddziału w Warszawie w zakresie związanym z zarządzeniem i gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności dotycząca sprzedaży i nabycia nieruchomości, oddawania nieruchomości do odpłatnego korzystania, regulacji stanu prawnego, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych oraz spraw mieszkaniowych, w tym:

   • bieżące doradztwo prawne;
   • sporządzanie projektów pism, umów oraz innych oświadczeń;
   • opiniowanie i negocjowanie warunków umów;
   • udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych;
   • reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
   • przygotowywanie ugód oraz porozumień z kontrahentami;
   • sporządzenie opinii prawnych;
   • bieżące wsparcie dla wewnętrznych komórek Oddziału Spółki.

   Wymagania

   • doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego/adwokata,
   • doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych z zakresu prawa nieruchomości, w tym w szczególności w zakresie postępowań, których celem jest regulacja stanu prawnego nieruchomości;
   • wysoki poziom wiedzy z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego,
    w szczególności w zakresie spraw związanych z zarządzaniem, sprzedażą i administrowaniem nieruchomościami;
   • dyspozycyjność - obsługa prawna w wymiarze co najmniej 3 dni w tygodniu w formie dyżuru stacjonarnego w siedzibie Oddziału;
   • dokładność i sumienność;
   • zdolność organizacji własnego czasu pracy;
   • odporność na stres;
   • samodzielność;
   • komunikatywność.

   Oferujemy

   • współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (b2b);
   • interesującą i pełną wyzwań pracę;
   • przyjazną atmosferę;
   • współpracę z firmą z bogatymi tradycjami.
 • Pracownik Punktu Obsługi Klienta - PKP Poznań Główny

  PKP S.A.
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

   • bieżącą obsługę pasażerów i klientów dworca,
   • udzielanie aktualnej informacji o rozkładzie jazdy, obowiązujących ofertach,
   • udzielanie szczegółowych informacji na temat dworca oraz topografii miasta,
   • przyjmowanie zapytań, wniosków, opinii i skarg klientów,
   • pomoc osobom z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej, reagowanie w trudnych sytuacjach.

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
   • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną konwersację na tematy związane z codziennymi problemami pasażerów (przynajmniej poziom B1),
   • mile widziana będzie znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego,
   • dużym plusem będzie doświadczenie w obsłudze klienta,
   • nastawienia na wysoką jakość i skuteczność obsługi,
   • umiejętności szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji i komunikatywności,
   • umiejętności rozwiązywania problemów pod presją czasu oraz łagodzenia sytuacji konfliktowych,
   • wysokiej kultury osobistej oraz nastawienia na pomoc klientom,
   • dobrej znajomość MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

   Oferujemy

   Co możemy Ci zaoferować?

   • miłą atmosferę pracy,
   • dobrą lokalizację miejsca pracy,
   • pracę w godzinach 7-21, możliwa praca zmianowa, elastyczny grafik,
   • terminową wypłatę świadczeń,
   • umowę zlecenie,
   • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w rekrutacji wewnętrznej.
 • Administrator(-ka) Nieruchomości

  PKP S.A.
  • Tarnowskie Góry
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres obowiązków:

   • Administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów, dbanie ich o efektywne wykorzystanie oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich zagospodarowania,
   • Bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów,
   • Udział w przeglądach okresowych, przekazywaniu i odbiorze osobom trzecim administrowanych nieruchomości,
   • Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii oraz potwierdzanie faktu wykonywanych usług zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i kosztorysową,
   • Dokonywanie przeglądu podległych obiektów budowlanych nieeksploatowanych pod kątem wyeliminowania przypadków zagrożenia dla życia ludzkiego, w tym wnioskowanie o likwidację obiektów zbędnych lub zagrażających życiu,
   • Samodzielne okresowe poruszanie się po torach.

   Wymagania

   • Wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wykształcenie wyższe),
   • Doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami,
   • Znajomość przepisów prawa (m.in. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego),
   • Dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
   • Odporność na stres oraz wysokie umiejętności interpersonalne i negocjacyjne,
   • Czynne prawo jazdy kat. B.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo,
   • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
   • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
   • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
   • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
   • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
 • Administrator(-ka) Nieruchomości

  PKP S.A.
  • Wałbrzych
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

   • administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie
   • dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich wykorzystania
   • bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A z dostawcami mediów ,usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości
   • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami
   • planowanie oraz nadzór nad realizacją prac serwisowych i konserwacyjnych instalacji, systemów i urządzeń budynkowych
   • planowanie oraz nadzór nad realizacją przeglądów bieżących i okresowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego, UDT oraz wytycznymi gwaranta
   • reagowanie na bieżące awarie oraz analiza przyczyn ich powstwania

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • wykształcenie średnie techniczne, mile widziane wyższe
   • minimum rocznego doświadczenia na stanowisku administratora nieruchomości
   • umiejętności organizacji pracy
   • odporności na stres
   • wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności
   • znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu Cywilnego
   • wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych
   • czynne prawo jazdy kat. B
   • dyspozycyjność do pracy zmianowej

   Oferujemy

   • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
 • Administrator(-ka) Nieruchomości

  PKP S.A.
  • Szczecinek
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

   • administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie
   • dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich wykorzystania
   • bieżący nadzór nad realizacja umów zawartych przez PKP S.A z dostawcami mediów ,usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów
   • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami
   • udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • wykształcenia minimum średniego
   • mile widziana wiedza techniczna z zakresu budownictwa
   • odporności na stres
   • wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności
   • znajomości zagadnień z zakresu ustawy Prawo Budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu Cywilnego
   • wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych
   • czynnego prawo jazdy kat. B
   • dyspozycyjność do pracy zmianowej

   Oferujemy

   • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - umowa na zastępstwo
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
 • Specjalista(-ka) w Wydziale Współpracy z Podmiotami Kolejowymi

  PKP S.A.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

   • Monitorowanie i nadzorowanie procesu wnoszenia przez PKP S.A. nieruchomości aportem.
   • Opiniowanie wniosków dotyczących wnoszenia aportem nieruchomości do Spółek pod kątem występowania tych nieruchomości w prowadzonych i nadzorowanych umowach.
   • Zarządzanie zawartymi umowami najmu i dzierżawy.
   • Zlecanie wykonania i odbiór opinii/operatów szacunkowych dotyczących stawek czynszu w prowadzonych umowach najmu i dzierżawy.
   • Negocjacje lub uczestniczenie w negocjacjach umów najmu i dzierżawy przydzielonymi do prowadzenia.
   • Opracowywanie projektów umów i ich zmian w przedmiocie oddawania nieruchomości do odpłatnego korzystania podmiotom kolejowym przydzielonym do prowadzenia.
   • Współpraca w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów i programów działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz w analizowaniu tych planów

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • wykształcenia wyższego
   • mile widziana znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
   • mile widziana znajomość zagadnień związanych z rzeczoznawstwem majątkowym,
   • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
   • dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel), dodatkowym atutem będzie znajomość MS Access
   • umiejętności pracy w zespole
   • komunikatywności
   • wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności
   • odporności na stres oraz wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych

   Oferujemy

   • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy po okresie próbnym kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
 • Starszy Specjalista - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych – prowadzenie postępowań (Wydział

  PKP S.A.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

   • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
    i niepublicznych, w tym w szczególności: przygotowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), opracowywanie oraz przekazywanie do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, opracowywanie oraz przekazywanie do publikacji ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności, publikacja postępowań na platformie zakupowej, wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia
   • czynny udział w pracach Komisji Przetargowych głównie w roli Sekretarza lub Przewodniczącego Komisji
   • udział w tworzeniu wzorów dokumentów i opracowywaniu projektów wewnętrznych procedur Spółki w obszarze zakupów
   • obsługę elektronicznych narzędzi zakupowych

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • wykształcenia wyższego
   • znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy
   • co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
   • bardzo dobra znajomość orzecznictwa KIO, SO i TSUE
   • mile widziane ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych
   • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich
   • rzetelności, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności
   • samodzielności w działaniu i analitycznego myślenie
   • zdolności interpersonalnych i organizacyjnych
   • umiejętność pracy pod presją czasu
   • wysoka kultura osobista
   • biegłej obsługi komputera i oprogramowania MS Office (Word, MS Excel)

   Oferujemy

   • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
 • Pielęgniarka/Pielęgniarz do Medycyny Pracy

  PKP S.A.
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres obowiązków:

   • Wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym wykonywanie badań diagnostycznych zgodnie z uprawnieniami
   • Obsługa klienta zgłaszającego się na badania profilaktyczne, prowadzenie zapisów na badania i rejestracja osób badanych w systemie
   • Wytwarzanie, przetwarzanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentacji medycznej
   • Obsługa służbowej poczty elektronicznej oraz systemów działających w PKP S.A.
   • Czynności administracyjno-organizacyjne, w tym weryfikacja załączników do faktur za wykonane świadczenia medyczne
   • Monitorowanie sprawności sprzętu medycznego, zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały niezbędne do funkcjonowania komórki organizacyjnej
   • Przygotowywanie gabinetów do świadczenia usług medycznych, nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym, gospodarką odpadami medycznymi
   • Organizowanie pierwszej pomocy medycznej w miejscu pracy oraz szkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w zakresie własnych kompetencji
   • Realizowanie profilaktycznych programów prozdrowotnych wynikających z oceny stanu zdrowia pracowników oraz programów przygotowanych przez pracodawcę

   Wymagania

   • Wykształcenie min. średnie medyczne - preferowane ukończone studia licencjackie/ magisterskie na kierunku pielęgniarstwo
   • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
   • Ukończony kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG
   • Mile widziany kurs kwalifikacyjny z zakresu ochrony zdrowia pracujących
   • Mile widziane uprawnienia do wykonywania badań audiometrycznych oraz spirometrii
   • Orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista
   • Dobra organizacja pracy własnej
   • Znajomość obsługi komputera w stopniu średnim

   Oferujemy

   • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • Elastyczność- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, B2B
   • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
   • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych i wypoczynku
 • Specjalista(-ka) / Starszy (-a) Specjalista(-ka) w Wydziale ds. Zabezpieczeń Technicznych)

  PKP S.A.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres czynności:

   • wydawanie rekomendacji, zaleceń oraz wytycznych do realizacji w zakresie stosowania systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach PKP S.A., w szczególności na dworcach kolejowych
   • opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego w nieruchomościach PKP S.A.
   • przeprowadzanie audytów i kontroli prawidłowości funkcjonowania systemów zabezpieczenia technicznego na obiektach PKP S.A.
   • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów zabezpieczenia technicznego
   • prowadzenie ewidencji zastosowanych systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach PKP S.A., w szczególności systemów monitoringu wizyjnego (CCTV), systemów kontroli dostępu (SKD), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz Systemów Integrujących (PSIM).
   • analiza rozwoju systemów zabezpieczenia technicznego i możliwości ich zastosowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości PKP S.A., w szczególności dworców kolejowych
   • wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonego, odpowiednich do kwalifikacji pracownika i zakresu zadań komórki organizacyjnej

   Wymagania

   • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne) lub średnie techniczne uzupełnione odpowiednimi kursami zawodowymi,
   • znajomość systemów zabezpieczenia technicznego (PSIM, CCTV, SKD, SSWiN),
   • doświadczenie w instalacji i/lub konfiguracji systemów zabezpieczenia technicznego (PSIM, CCTV, SKD, SSWiN),
   • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji projektowych,
   • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (mile widziany),
   • uprawnienia SEP do 1kV (mile widziane),
   • samodzielność i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
   • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
   • prawo jazdy kat. B.

   Oferujemy


   • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
   • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
   • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
   • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
 • Starszy(-a) Specjalista(-ka) w Zespole ds. Gospodarki Mieszkaniowej

  PKP S.A.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres obowiązków:

   • Współpraca w Zespole ds. Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie realizacji zadań wynikających z gospodarowania lokalami mieszkalnymi w PKP S.A.
   • Rozpatrywanie pism i terminowe przygotowywanie projektów odpowiedzi.
   • Koordynowanie współpracy z Wydziałami Mieszkaniowymi Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami.
   • opracowywanie analiz i statystyk dotyczących zagospodarowania zasobów mieszkaniowych PKP S.A.,

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • Wykształcenia wyższego
   • Znajomości zagadnień z zakresu gospodarowania, zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi,
   • Dobrej organizacji pracy własnej, samodzielności w działaniu w ramach przydzielonych kompetencji oraz nastawienia na realizację założonych celów,
   • Wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikatywności oraz umiejętności współpracy w zespole,
   • Umiejętności analitycznego myślenia i wyszukiwania danych niezbędnych do opracowania wniosków i sprawozdawczości
   • Dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
   • Mile widziana umiejętność obsługi systemu SAP.

   Oferujemy

   • Zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo
   • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
   • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
   • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
   • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
   • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
   • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
 • Specjalista(-ka) w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

  PKP S.A.
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres czynności

   • Prowadzenie ewidencji dokumentacji geodezyjnej dot. m.in. map, osnów, ewidencji gruntów, profilu podłużnego linii przekazywanych do zasobu ośrodka
   • Prowadzenie ewidencji w zakresie operatów pomiarowych
   • Prowadzenie map przeglądowych osnowy poziomej i wysokościowej.
   • Współpraca z państwowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
   • Opracowywanie i redagowanie map numerycznych i klasycznych terenów stacji i szlaków kolejowych na podstawie przyjętych do zasobu KODGiK dokumentacji z prac geodezyjnych i kartograficznych

   Wymagania

   • Wykształcenie średnie techniczne geodezyjne
   • Znajomość aktualnych przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych i zobowiązaniowych
   • Umiejętność obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
   • Łatwość komunikacji, umiejętność argumentowania i redagowania pism;
   • Mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i posiadanie prawa jazdy kat B.

   Oferujemy

   • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
   • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
   • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
   • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
   • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
   • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
 • Rejestrator(-ka) Medyczny(-a)

  PKP S.A.
  • Sopot
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres czynności:

   • obsługa służbowej poczty elektronicznej oraz systemów działających w PKP S.A.
   • czynności administracyjno-organizacyjne oraz obsługa klienta zgłaszającego się na badania profilaktyczne, w szczególności: prowadzenie rejestru osób badanych, prowadzenie zapisów na badania i rejestracji badań w systemie, ustalanie terminów badań, komunikacja z pracodawcami w terminie do 3 dni roboczych od dnia nadesłania zgłoszenia, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji
   • nadzór i dbanie o czystość odzieży służbowej
   • wytwarzanie, przetwarzanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami
   • monitorowanie sprawności sprzętu, przynależnych paszportów technicznych
   • weryfikacja załączników do faktur za wykonane świadczenia
   • pozyskiwanie ofert z rynku dla potrzeb składania zamówień sprzętu oraz materiałów
   • prowadzenie dokumentacji czasu pracy
   • współpraca z Kierownikiem oraz Dyrekcją KOMP

   Wymagania

   • wykształcenie min. średnie
   • doświadczenie na podobnym stanowisku orientacja na Klienta, empatia, wysoka kultura osobista
   • doświadczenie w pracy z komputerem
   • znajomość pakietu Office na poziomie dobrym
   • dobra organizacja pracy własnej
   • umiejętność pracy w zespole

   Oferujemy

   • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
 • Specjalista(-ka) w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

  PKP S.A.
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) za:

   • Prowadzenie umów z tytułu opłat rocznych dotyczących wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego, w tym:
    • Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie optymalizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
    • Ustalanie wartości gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu PKP S.A.,
    • Uzgadnianie dokumentów księgowych, opis i merytoryczną kontrolę dokumentów księgowych związanych z realizacją umowy;
   • Inwentaryzowanie gruntów o uregulowanym stanie prawnym w oparciu o bazę danych;
   • Współpracę z właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji (m.in. wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych);
   • Rozpatrywanie i przygotowanie projektów wypowiedzi na wystąpienia urzędów administracji samorządowej.

   Wymagania

   Czego oczekujemy od Ciebie?

   • Wykształcenia średniego lub wyższego;
   • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
   • Praktycznej znajomości zagadnień z zakresu podstaw księgowości i rachunkowości, gospodarki nieruchomościami oraz prawa budowlanego;
   • Wzorowej organizacji pracy własnej i samodzielności w ramach przydzielonych zadań;
   • Wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikatywności oraz umiejętności współpracy w zespole;
   • Dobrej znajomości programów pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
   • Znajomość obsługi systemu SAP RE będzie dodatkowym atutem.

   Oferujemy

   • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
   • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
   • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
   • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
   • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
   • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
 • Pielęgniarka/Pielęgniarz do Medycyny Pracy

  PKP S.A.
  • Częstochowa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres obowiązków:

   • Wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami
   • Przygotowywanie, prowadzenie, archiwizacja i zabezpieczenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
   • Wykonywanie badań diagnostycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
   • Obsługa osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, prowadzenie zapisów i rejestracja badanych
   • Obsługa służbowej poczty elektronicznej oraz systemów działających w PKP S.A.
   • Współpraca z lekarzami, pielęgniarkami i psychologami oraz innym personelem przychodni
   • Nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym przychodni

   Wymagania

   • Wykształcenie min. średnie medyczne - preferowane ukończone studia licencjackie/ magisterskie na kierunku pielęgniarstwo
   • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
   • Ukończony kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG
   • Mile widziany kurs kwalifikacyjny z zakresu ochrony zdrowia pracujących
   • Orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista
   • Dobra organizacja pracy własnej
   • Znajomość obsługi komputera w stopniu średnim

   Oferujemy

   • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • Elastyczność - zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, B2B
   • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
   • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych i wypoczynku
 • Specjalista(-ka) w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

  PKP S.A.
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Zakres czynności

   • prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie/użytkowaniu/władaniu spółki PKP S.A., w tym również spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa;
   • monitorowanie procesów uwłaszczeniowych i komunalizacyjnych oraz podejmowanie właściwych działań celem zabezpieczenia interesów spółki PKP S.A.;
   • prowadzenie spraw z zakresu podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń i scaleń nieruchomości;
   • opracowanie koncepcji podziału geodezyjnego działki i przeprowadzenie wymaganych w tym zakresie uzgodnień;
   • badanie treści istniejących ksiąg wieczystych i wnioskowanie o dokonanie w nich niezbędnych wpisów/sprostowań, sporządzanie wniosków o zakładanie nowych ksiąg wieczystych wraz z ujawnieniem w nich przysługujących PKP praw rzeczowych;
   • utrzymanie w stanie aktualności informacji o nieruchomościach PKP S.A w wewnętrznych bazach danych i w zgodności z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych;
   • zlecanie usług geodezyjnych i wyceny nieruchomości zewnętrznym podmiotom, przygotowanie i prowadzenie zawartej umowy, weryfikacja sporządzonej dokumentacji oraz protokolarne potwierdzanie wykonania zleconych prac;
   • współpraca z państwowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie geodezji i kartografii i zadań realizowanych przez Wydział.

   Wymagania

   • wykształcenie średnie techniczne geodezyjne
   • znajomość aktualnych przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych i zobowiązaniowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego 'Polskie Koleje Państwowe'
   • mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych;
   • umiejętność obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych, w tym MicroStation, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
   • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
   • łatwość komunikacji, umiejętność argumentowania i redagowania pism;
   • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji;
   • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej;
   • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres;
   • mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

   Oferujemy

   • praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
   • stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
   • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
   • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
   • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
   • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka