Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - INSTYTUT DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI

Oferty pracy Instytut Dziedzictwa Solidarności

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. MERYTORYCZNYCH
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
- inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo Solidarności,
- realizacja działań o charakterze edukacyjnym (projekty edukacyjne, gry miejskie, warsztaty, wykłady, konkursy itp.),
- opracowywanie scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych,
- przygotowywanie i prezentacja wystaw,
- przygotowywanie i przeprowadzanie notacji historycznych,
- planowanie, opracowywanie i realizacja działań o charakterze marketingowym,
- prezentacja historii poprzez nowoczesne media;
- prace techniczne związane z organizacją wydarzeń jak. np. debaty, konferencje, konkursy, oprowadzanie, pokazy filmowe, warsztaty, wystawy,
- kontakty z mediami.
Praca od pn do pt w godzinach 8-16.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Języki:
angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Inne wymagania:
udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, znajomość najnowszej historii Polski na bardzo dobrym poziomie (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1956-1989), znajomość poprawnej polszczyzny i sprawne posługiwanie się słowem (łatwość w tworzeniu tekstów promocyjnych, materiałów dla mediów), zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość statutu Instytutu Dziedzictwa Solidarności, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wielozadaniowość, prawo jazdy kategorii B, umiejętność realizacji samodzielnych projektów, kreatywność, dokładność i terminowość, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność obsługi programów graficznych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. MERYTORYCZNYCH
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
- inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo Solidarności,
- realizacja działań o charakterze edukacyjnym (projekty edukacyjne, gry miejskie, warsztaty, wykłady, konkursy itp.),
- opracowywanie scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych,
- przygotowywanie i prezentacja wystaw,
- przygotowywanie i przeprowadzanie notacji historycznych,
- planowanie, opracowywanie i realizacja działań o charakterze marketingowym,
- prezentacja historii poprzez nowoczesne media;
- prace techniczne związane z organizacją wydarzeń jak. np. debaty, konferencje, konkursy, oprowadzanie, pokazy filmowe, warsztaty, wystawy.
Praca od pn do pt w godzinach 8-16.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Języki:
angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Inne wymagania:
udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, znajomość najnowszej historii Polski na bardzo dobrym poziomie (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1956-1989), znajomość poprawnej polszczyzny i sprawne posługiwanie się słowem (łatwość w tworzeniu tekstów promocyjnych, materiałów dla mediów), zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość statutu Instytutu Dziedzictwa Solidarności, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wielozadaniowość, prawo jazdy kategorii B, umiejętność realizacji samodzielnych projektów, kreatywność, dokładność i terminowość, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. FILOLOGII POLSKIEJ-KOREKTOR
Zawód: filolog   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
Edycja i korekta językowa publikacji książkowych, tekstów wystaw, katalogów, artykułów promocyjnych i innych materiałów piśmienniczych, udział w projektach wydawniczych realizowanych przez Instytut, wyszukiwanie i opracowywanie informacji, pomoc w kwerendach historycznych, wsparcie bieżącej działalności Wydziału.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Filologia polska
Inne wymagania:
doświadczenie w pracy z tekstem, jego edycją i korektą, profesjonalnie posługiwanie się poprawną polszczyzną, znajomość zasad pisowni języka polskiego na najwyższym poziomie, umiejętność poprawiania stylistyki tekstów naukowo-historycznych, popularyzatorskich i edukacyjnych, łatwość w posługiwaniu się językiem polskim, posiadasz tzw. lekkie pióro, obsługiwanie komputera, w szczególności zaawansowana obsługa programu Microsoft Word. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. HISTORII
Zawód: historyk   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie pracy naukowo-badawczej związanej z historią NSZZ Solidarność oraz innych nurtów opozycji demokratycznej w okresie PRL, przeprowadzanie kwerend w archiwach, muzeach, bibliotekach, sieci internetowej, i innych placówkach naukowo-badawczych, opracowywanie wystaw czasowych wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją wystaw, opracowywanie publikacji i tekstów historycznych, wygłaszanie prelekcji, odczytów, wykładów, opracowywanie i realizacja warsztatów oraz zajęć edukacyjno-historycznych wynikających z działalności statutowej Instytutu Dziedzictwa Solidarności oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, organizowanie seminariów, wykładów, sesji i konferencji naukowych oraz uczestnictwo w seminariach, wykładach, sesjach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez inne instytucje wraz z prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie, współpraca z instytucjami naukowo badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Historia
Inne wymagania:
doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, posługiwane się poprawną polszczyzną i zasadami pisowni języka polskiego, łatwość w redagowaniu tekstów naukowo-historycznych, popularyzatorskich i edukacyjnych, znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym, obsługa komputera, w szczególności pakiet Microsoft Office, wysokie kompetencje interpersonalne. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ARTYSTA GRAFIK
Zawód: grafik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
Projektowanie wystaw, okładek książek, plakatów, ulotek, zaproszeń, banerów, nietypowych form wystawienniczych, opracowywanie składu DTP książek, katalogów wystaw i broszur, tworzenie grafik przeznaczonych publikacji w mediach społecznościowych, współpraca z podmiotami zewnętrznymi w związku z realizacją zadań statutowych Instytutu Dziedzictwa Solidarności, opracowywanie koncepcji wizualnych związanych z realizowanymi przez Instytut projektami kulturalnymi, wspieranie działań promocyjnych Instytutu, wsparcie bieżącej działalności Wydziału.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
doświadczenie w realizacji projektów graficznych w oparciu o grafiki wektorowe i umiejętności profesjonalnej obsługi programów: Adobe Photoshop, CorelDraw, poczucie estetyki i zdolności artystyczne to Twoje atuty, znajomość zasad stosowania odpowiednich palet kolorystycznych w celu uzyskania optymalnych efektów wizualnych, znajomość współczesnych trendy w projektowaniu graficznym, żywo interesujesz się tematyką projektowania graficznego. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH I ADMINISTRACJI
Zawód: specjalista ds. kadr i płac   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Rozliczanie czasu pracy pracowników i prowadzenia właściwych ewidencji. Prowadzenie pełnych rozliczeń ZUS - w tym także sporządzanie korekt. Sporządzanie deklaracji i rozliczanie należności dla US, ZUS. Przygotowanie deklaracji i kontrolę deklaracji GUS, PFRON, PPK. Samodzielne realizowanie wszystkich zadań związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami, w tym prowadzenie akt osobowych. Przygotowywanie oraz rozliczanie umów cywilno-prawnych. Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Udzielanie informacji pracownikom z zakresu spraw kadrowo-płacowych. Monitorowanie zmian legislacyjnych dotyczących spraw kadrowych i płacowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących instytucje kultury. Wsparcie merytoryczne pracowników w zakresie prawa pracy i spraw płacowych. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji administracyjnej związanej z organizacją wydarzeń kulturalnych. Rejestracja faktur wpływających do Instytutu. Wsparcie w pracach administracyjno-biurowych. Współpraca z innymi pracownikami i komórkami organizacyjnymi. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i kierownika Wydziału Finansów i Administracji.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
umiejętność stosowania przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego i ordynacji podatkowej. Pozytywne nastawienie. Zaangażowanie i inicjatywa. Samodzielność i dokładność. Umiejętność pracy w zespole. Skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania. Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa. Mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie kadr i płac, doświadczenie w jednostkach administracji publicznej lub instytucjach kultury, znajomość przepisów ustaw: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności-kulturalnej, ustawy z dnia 21marca 1985r.o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
województwo pomorskie
powiat Gdańsk
gmina Gdańsk

Dodatkowe informacje

NIP: 5833369915
REGON: 38428825900000

Pracodawcy z miasta Gdańsk

Popularni pracodawcy z województwa: Pomorskie

Sylva
Lobo HR
FBSerwis SA
We Drive
Simple Media
The Point
FNX Group s.c.
Income Invest
PCC
PCC