Czy to Twoja firma?

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE praca

Olsztyn

W sercu malowniczego Olsztyna znajduje się instytucja, której działalność jest nieodłącznym elementem systemu sprawiedliwości – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie oraz Areszt Śledczy w Olsztynie. Jesteśmy ośrodkiem, który z zaangażowaniem i profesjonalizmem podchodzi do kwestii resocjalizacji, oferując osobom pozbawionym wolności szansę na zdobycie edukacji na różnych poziomach – od podstawowego, przez zawodowy, aż po średni.


Nasza działalność skupia się przede wszystkim na służbie więziennej, która stanowi 97.7% naszego zespołu. To właśnie dzięki naszym pracownikom, zarówno tym w mundurach, jak i tym z działu administracyjnego, możemy codziennie dążyć do realizacji naszych celów. Choć stanowiska biurowe zajmują jedynie 2.3% naszej struktury zatrudnienia, ich rola w efektywnym funkcjonowaniu naszej instytucji jest nieoceniona.

Jako część sektora publicznego, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania najwyższych standardów w każdym aspekcie naszej pracy. Niestety, nie dysponujemy informacjami na temat naszej historii ani wypracowanych wartości, które mogłyby być tutaj przedstawione. Niemniej jednak, każdego dnia staramy się działać zgodnie z zasadami, które są fundamentem służb mundurowych – odpowiedzialnością, uczciwością i poświęceniem.

Nasze zaangażowanie w edukację jest wyrazem przekonania, że każdy człowiek zasługuje na szansę na poprawę i rozwój. Wierzymy, że poprzez dostarczanie narzędzi do zdobywania wiedzy i umiejętności, przyczyniamy się do budowania lepszej przyszłości nie tylko dla osób odbywających karę, ale także dla całego społeczeństwa.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie/Areszcie Śledczym w Olsztynie jesteśmy świadomi, że nasza praca ma ogromny wpływ na życie wielu ludzi. Dlatego też każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby sprostać powierzonym nam zadaniom i oczekiwaniom społeczeństwa, zawsze z poszanowaniem godności i praw człowieka.

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
sektor publiczny / służby mundurowe prawo i administracja państwowa doradztwo / konsulting / audyt administracja biurowa / praca biurowa

Oferty pracy OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE

Mapa OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE

Siedziba główna

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 4 miesiącach

Profil firmy:
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Olsztyn
 3. Katowice
 4. Wrocław

Data aktualizacji: 01.07.2024

Praca OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE - oferty archiwalne

 • Strażnik działu ochrony (w tym rezerwa kadrowa)

  OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE
  • Olsztyn
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym. Służba w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Realizowanie obowiązków w związku z pełnieniem służby na posterunkach uzbrojonych oraz na posterunkach związanych z dozorem osadzonych na terenie zakładu karnego. Do obowiązków strażnika działu ochrony należy min. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.
   Praca w systemie wielozmianowym

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: Obywalelstwo polskie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań, Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także , a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dający rękojmę zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 327 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy instruktor działu terapeutycznego - dla osób uzależnionych od alkoholu miejsce pracy oz szc

  OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE
  • 3 956 zł / mies.
  • Szczytno
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Rozklad czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie w terapii uzależnień.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe, brak
   • Inne wymagania: STAWIANE KANDYDATOM Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych; Daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec którego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; Posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie; Posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalająca na zatrudnienie na w/w stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy; Daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; Realizuje zadania statutowe ZOZ Medycyny Pracy SW określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej; prowadzi dokumentację ZOZ. spełnianie wymogów kwalifikacyjnych lekarza do wykonywania badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067), Obywalelstwo polskie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań, Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także , a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dający rękojmę zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia terapii uzależnień

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 956 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierownik zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

  OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚLEDCZY W OLSZTYNIE
  • 3 800 zł / mies.
  • Olsztyn
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami (elektroniczna w systemie Sofmedica i eDOK), realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, wykonywanie badań profilaktycznych, zachowanie tajemnicy służbowej i korespondencyjnej, Aktualizowanie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów odnoszących się do jednostek medycyny pracy SW. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: STAWIANE KANDYDATOM Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych; Daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec którego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; Posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie; Posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalająca na zatrudnienie na w/w stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy; Daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; Realizuje zadania statutowe ZOZ Medycyny Pracy SW określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej; prowadzi dokumentację ZOZ. spełnianie wymogów kwalifikacyjnych lekarza do wykonywania badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067), DODATKOWE znajomość pakietu MS Office, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej. Mile widziane doświadczenie w ochronie zdrowia pracujących Obywalelstwo polskie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań, Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także , a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dający rękojmę zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Olsztynie