!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Teresa Szendoł - ŚRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych

Teresa Szendoł - ŚRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych

Biuro projektów, od 1991r zajmujące się projektowaniem inwestycji w zakresie inżynierii środowiska jak: mała retencja wód powierzchniowych, obiekty i budowle hydrotechniczne, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Projekty wykonywane na terenie całego kraju, na zlecenie instytucji administracji terytorialnej ( urzędy miast i gmin), Lasów Państwowych a także odpowiedzialnych za ochronę środowiska i gospodarkę wodną ( RDOŚ , Wody Polskie).

30 letni dorobek firmy stanowią zrealizowane i skuteczne liczne systemy wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczania ścieków a także umocnień brzegów cieków wodnych i odwrotnie - ich renaturyzacji.
Są to także liczne zbiorniki wodne, budowle wodne jak jazy piętrzące, zastawki, progi. 

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 5470124558

REGON: 070530350

KRS: -

ul. Sportowców 11
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat bielsko-biała
gmina bielsko-biała

Profil działalności

18.12.Z - Pozostałe drukowanie
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 15-05-1990
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Oferty pracy Teresa Szendoł - ŚRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych

 • Projektant/ Asystent projektanta

  Teresa Szendoł - ŚRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 000 - 4 500 PLN / mies.
  Dodana

Archiwalne oferty pracodawcy

 • Projektant/ Asystent projektanta

  Teresa Szendoł - ŚRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 000 - 4 500 PLN / mies.
  • Do naszego zespołu poszukujemy Projektanta / Asystenta projektanta.


   Praca wykonywana jest w zorganizowanym biurze projektów i podlega weryfikacji osób posiadających niezbędną wiedzę i uprawnienia.

   Oczekujmy kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe, jak i absolwentów uczelni, którzy chcą podjąć pierwszą pracę.

   Zakres obowiązków

   Praca polega na wykonywaniu koncepcji, projektów, operatów wodno-prawnych dla obiektów hydrotechnicznych i sieci wodno-ściekowych oraz na pozyskiwaniu uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych w procesie uzyskania pozwoleń na budowę.   Wymagania

   Poszukujemy kandydatów z Bielska-Białej lub miejscowości sąsiadujących, którzy ukończyli wyższe studia na kierunkach: Inżynieria Środowiska lub Budownictwo, Akademia Rolnicza, Akademia Górniczo-Hutnicza itp.


   Wymagana jest umiejętność pracy w programie AutoCad 2d, Exel.


   Dodatkowo na wysokość wynagrodzenia ma wpływ umiejętność pracy w programach HecRas, Global Mapers, SWMM itp. służące modelowaniu zlewni i przepływów.


   Oferujemy

   Jest to praca dla osoby zainteresowanej rozwojem, pogłębieniem własnej wiedzy i zdobyciem doświadczenia - co może osiągnąć jeśli w pełni zaangażuje się i wykaże aktywność oraz inicjatywę w poznawaniu i interpretacji przepisów prawa budowlanego i prawa wodnego - do czego praca w naszym biurze będzie doskonałą okazją.


   Osoba zostanie zapoznana z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w inżynierii środowiska, metodami obliczeń, opisu, kosztorysowania, wykonywania STWiORB, wykonywaniem operatów wodno-prawnych i materiałów do wniosków o decyzje środowiskowe - w trakcie wykonywania takich właśnie opracowań.


   Biuro daje możliwość uzyskania potwierdzenia praktyki projektowej wymaganej do uzyskania uprawnień w branży budownictwo wodne i melioracje oraz w branży instalacyjno-inżynieryjnej.


   Proponujemy różne formy współpracy - umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa o staż / praktyki.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.