!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

DigiHex Systems

DigiHex Systems

DigiHex Systems od 2012 roku zajmuje się tworzeniem oprogramowania internetowego: stron i sklepów internetowych oraz systemów dedykowanych.

Nasze kompetencje i jakość oferowanych usług potwierdzone zostały przez klientów z Polski i Europy, dla których wdrożyliśmy dziesiątki rozwiązań z zakresu oprogramowania internetowego.

Celem naszych działań jest kompleksowa obsługa klienta od projektu po realizację. Głównymi kryteriami naszych systemów są  funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 9372507496

REGON: 242878034

KRS: -

ul. Trawiasta 16
43-346 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat bielsko-biała
gmina bielsko-biała

Profil działalności

18.11.Z - Drukowanie gazet
18.12.Z - Pozostałe drukowanie
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z - Działalność portali internetowych
63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z - Działalność fotograficzna
74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pozostałe informacje

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej: 01-04-2012
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.