Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

      

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Służba więzienna Łódź.
Kategorie zawodowe: sektor publiczny / służby mundurowe.

Oferty pracy Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

Praca alert - powiadomienia

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy
 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
  • Łódzkie
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia
  • 3 700 - 4 200 PLN / mies.
  Polecana
  Dodana

Firma najczęściej oferuje

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatki do urlopu
 • Dodatki świąteczne
 • Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym
 • Pakiet socjalny
 • Parking
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Prywatna opieka lekarska
 • Spotkania integracyjne
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Zapewniony transport lub dopłata do dojazdów

Podane powyżej benefity nie są oficjalnym elementem oferty pracy. Zostały wyselekcjonowane na podstawie historycznych ogłoszeń za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.

Mapy

Siedziba główna

Dane firmowe

Pełna nazwa
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ŁODZI
Adres rejestrowy
ul. Smutna 21 91-729 Łódź
NIP
7261557805
REGON
47140395400000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 5 miesiącach

Profil firmy:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Łódź
 3. Bielsko-Biała
 4. Łowicz
 5. Poznań
 6. Wrocław

Archiwalne oferty pracy Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • ZOSTAŃ FUNKCJONARIUSZEM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

   W OKRĘGU ŁÓDZKIM

   Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej
   w następujących jednostkach:

   ● Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca,

   ● Zakład Karny Nr 1 w Łodzi – ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź

   ● Zakład Karny w Łowiczu – ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz,

   ● Areszt Śledczy w Łodzi – ul. Smutna 21, 91-729 Łódź,

   ● Zakład Karny w Sieradzu – ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz,

   ● Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim – ul. Wronia 17/90, 97-300 Piotrków Trybunalski,

   ● Zakład Karny we Włocławku – ul. Bartnicka 10, 87-810 Włocławek

   ● Zakład Karny w Kluczborku – ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork.


   Numer telefonu do kontaktu w sprawie naboru: 505 164 998   Poszukujemy chętnych na następujące stanowiska: STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

   (funkcjonariusz SW)

   ▪ maksymalnie 16 miejsc w Zakładzie Karnym w Garbalinie,

   ▪ maksymalnie 32 miejsca w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi,

   ▪ maksymalnie 14 miejsc w Zakładzie Karnym w Łowiczu,

   ▪ maksymalnie 43 miejsc w Areszcie Śledczym w Łodzi,

   ▪ maksymalnie 41 miejsc w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim,

   ▪ maksymalnie 33 miejsc w Zakładzie Karnym w Sieradzu,

   ▪ maksymalnie 13 miejsc w Zakładzie Karnym w Kluczborku,

   ▪ maksymalnie 25 miejsc w Zakładzie Karnym we Włocławku,

   Zakres obowiązków

   Realizacja zadań służbowych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, takich jak:

   • dozorowanie,
   • konwojowanie,
   • realizacja kontroli pobieżnych i osobistych osób pozbawionych wolności.

   Wymagania

   OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

   W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

   • posiadająca obywatelstwo polskie;
   • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
   • korzystająca z pełni praw publicznych;
   • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
   • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
   • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
   • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
   • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

   Oferujemy

   • stabilne warunki zatrudnienia;
   • wynagrodzenie płatne z góry za każdy miesiąc służby;
   • możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup mieszkania w służbie stałej;
   • prawo do emerytury po 25 latach służby;
   • 26 dni urlopu wypoczynkowego już w pierwszym roku służby;
   • urlop dodatkowy wynikający ze stażu służby;
   • inne urlopy dodatkowe;
   • możliwość podjęcia całkowicie bezpłatnych studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;
   • wypłatę dodatkowej pensji w postaci nagrody rocznej;
   • wypłatę raz do roku dopłaty do wypoczynku (w tym dla rodziny);
   • wypłatę co miesiąc równoważnika za przejazd;
   • wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie i czyszczenie chemiczne;
   • wypłatę raz w roku równoważnika pieniężnego za remont mieszkania;
   • nagrody uznaniowe i jubileuszowe;
   • dodatek za wysługę lat pracy i służby;
   • dodatkowe nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim;
   • dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji przydatnych na zajmowanym stanowisku.    Rozkład czasu służby w zależności od stanowiska:

    jednozmianowy (godz. 7.30 – 15.30)

    wielozmianowy (godz. 6.00 – 18.00, godz. 18.00 – 6:00 albo godz. 7.00 – 19.00, godz. 19.00 – 7:00).

    Planowane terminy przyjęcia do służby: od luty 2023 r.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
    Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

    1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. strażnik działu ochrony) oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata;
    2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);
    3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
    4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
    5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);
    6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
    7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

    Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 28.12.2022 r.:

    przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na jeden z wybranych adresów:
    1) kandydaci do Aresztu Śledczego w Łodzi: dk_as_lodz@sw.gov.pl
    2) kandydaci do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb.: dk_piotrkow_tryb@sw.gov.pl
    3) kandydaci do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.: dk_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl
    4) kandydaci do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi: dk_1_lodz@sw.gov.pl
    5) kandydaci do Zakładu Karnego w Sieradzu: dk_sieradz@sw.gov.pl

    6) kandydaci do Zakładu Karnego w Łowiczu: dk_lowicz@sw.gov.pl
    7) kandydaci do Zakładu Karnego w Kluczborku: dk_kluczbork@sw.gov.pl
    8) kandydaci do Zakładu Karnego w Garbalinie: dk_garbalin@sw.gov.pl
    9) kandydaci do Zakładu Karnego we Włocławku: dk_wloclawek@sw.gov.pl
    ALBO
    złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) albo w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30),
    ALBO
    przesłać pocztą/ kurierem na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) albo na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia).

    W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.
    Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Więcej informacji: sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi

    DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!

 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
  • Łódzkie
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • ZOSTAŃ FUNKCJONARIUSZEM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

   W OKRĘGU ŁÓDZKIM

   Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej
   w następujących jednostkach:

   ● Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca,

   ● Zakład Karny Nr 1 w Łodzi – ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź

   ● Zakład Karny w Łowiczu – ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz,

   ● Areszt Śledczy w Łodzi – ul. Smutna 21, 91-729 Łódź,

   ● Zakład Karny w Sieradzu – ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz,

   ● Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim – ul. Wronia 17/90, 97-300 Piotrków Trybunalski,

   ● Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Ledóchowskiego 1, 93-400 Ostrów Wielkopolski,

   ● Zakład Karny we Włocławku – ul. Bartnicka 10, 87-810 Włocławek

   ● Zakład Karny w Kluczborku – ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork.


   Numer telefonu do kontaktu w sprawie naboru: 505 164 998   Poszukujemy chętnych na następujące stanowiska: STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

   (funkcjonariusz SW)

   ▪ maksymalnie 15 miejsc w Zakładzie Karnym w Garbalinie,

   ▪ maksymalnie 24 miejsca w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi,

   ▪ maksymalnie 12 miejsc w Zakładzie Karnym w Łowiczu,

   ▪ maksymalnie 27 miejsc w Areszcie Śledczym w Łodzi,

   ▪ maksymalnie 37 miejsc w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim,

   ▪ maksymalnie 2 miejsca w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim,

   ▪ maksymalnie 21 miejsc w Zakładzie Karnym w Sieradzu,

   ▪ maksymalnie 13 miejsc w Zakładzie Karnym w Kluczborku,

   ▪ maksymalnie 12 miejsc w Zakładzie Karnym we Włocławku,

   Zakres obowiązków

   Realizacja zadań służbowych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, takich jak:

   • dozorowanie,
   • konwojowanie,
   • realizacja kontroli pobieżnych i osobistych osób pozbawionych wolności.

   Wymagania

   OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

   W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

   • posiadająca obywatelstwo polskie;
   • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
   • korzystająca z pełni praw publicznych;
   • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
   • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
   • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
   • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
   • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

   Oferujemy

   • stabilne warunki zatrudnienia;
   • wynagrodzenie płatne z góry za każdy miesiąc służby;
   • możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup mieszkania w służbie stałej;
   • prawo do emerytury po 25 latach służby;
   • 26 dni urlopu wypoczynkowego już w pierwszym roku służby;
   • urlop dodatkowy wynikający ze stażu służby;
   • inne urlopy dodatkowe;
   • możliwość podjęcia całkowicie bezpłatnych studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;
   • wypłatę dodatkowej pensji w postaci nagrody rocznej;
   • wypłatę raz do roku dopłaty do wypoczynku (w tym dla rodziny);
   • wypłatę co miesiąc równoważnika za przejazd;
   • wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie i czyszczenie chemiczne;
   • wypłatę raz w roku równoważnika pieniężnego za remont mieszkania;
   • nagrody uznaniowe i jubileuszowe;
   • dodatek za wysługę lat pracy i służby;
   • dodatkowe nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim;
   • dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji przydatnych na zajmowanym stanowisku.    Rozkład czasu służby w zależności od stanowiska:

    jednozmianowy (godz. 7.30 – 15.30)

    wielozmianowy (godz. 6.00 – 18.00, godz. 18.00 – 6:00 albo godz. 7.00 – 19.00, godz. 19.00 – 7:00).

    Planowane terminy przyjęcia do służby: od października 2022 r.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
    Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

    1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. strażnik działu ochrony) oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata;
    2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);
    3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
    4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
    5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);
    6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
    7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

    Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 02.11.2022 r.:

    przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na jeden z wybranych adresów:
    1) kandydaci do Aresztu Śledczego w Łodzi: dk_as_lodz@sw.gov.pl
    2) kandydaci do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb.: dk_piotrkow_tryb@sw.gov.pl
    3) kandydaci do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.: dk_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl
    4) kandydaci do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi: dk_1_lodz@sw.gov.pl
    5) kandydaci do Zakładu Karnego w Sieradzu: dk_sieradz@sw.gov.pl

    6) kandydaci do Zakładu Karnego w Łowiczu: dk_lowicz@sw.gov.pl
    7) kandydaci do Zakładu Karnego w Kluczborku: dk_kluczbork@sw.gov.pl
    8) kandydaci do Zakładu Karnego w Garbalinie: dk_garbalin@sw.gov.pl
    9) kandydaci do Zakładu Karnego we Włocławku: dk_wloclawek@sw.gov.pl
    ALBO
    złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) albo w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30),
    ALBO
    przesłać pocztą/ kurierem na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) albo na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia).

    W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.
    Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Więcej informacji: sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi

    DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka