Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wymagane dokumenty i zaświadczenia dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/nabor-na-stanowiska-poza-sluzba-cywilna2

  

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Dyspozytor Łódź, Pracownik biurowy Łódź, Urzędnik Łódź.
Kategorie zawodowe: logistyka / spedycja / transport, administracja biurowa / praca biurowa, prawo i administracja państwowa.

Oferty pracy Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Praca alert - powiadomienia

Praca Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 • Dyspozytor Medyczny

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  Aplikuj szybko
  Polecana
  Dodana

Mapa Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Pełna nazwa
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Adres rejestrowy
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź
NIP
7251028465
REGON
00430800200000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 13 miesiącach

Profil firmy:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Łódź
 2. Warszawa
 3. Katowice
 4. Bydgoszcz
 5. Bielsko-Biała
 6. Głowno
 7. Opole
 8. Piotrków Trybunalski
 9. Poznań
 10. Zgierz

Praca Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - oferty archiwalne

 • Dyspozytor Medyczny

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko:

   DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO

   w Dyspozytorni Medycznej ŁUW w Łodzi

   Zakres obowiązków

   • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach,

   • ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,

   • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy

   Wymagania

   • uprawnienia zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu
   • praca w systemie równoważnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta; dyżury 12 – godzinne i 24 – godzinne


   • umowa o pracę oraz umowa cywilnoprawna

   Wymaganie zawodowe:

   • uprawnienia zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu

   Oferujemy

   • miejsce wykonywania pracy: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Pienista 71, 94-109 Łódź

   • wymiar etatu: 0,5 - 1,0

   • wynagrodzenie umowa o pracę: wynagrodzenie zasadnicze brutto:

    6 845 zł + dodatek stażowy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto dodatek specjalny 1300 zł,dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, dodatek za pracę w porze nocnej, nagrody uznaniowe.


   • wynagrodzenie umowa cywilnoprawna: 62 zł/godz.

 • Dyspozytor Medyczny

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko:

   DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO

   w Dyspozytorni Medycznej ŁUW w Łodzi

   Zakres obowiązków

   • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach,

   • ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,

   • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy

   Wymagania

   • uprawnienia zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu
   • praca w systemie równoważnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta; dyżury 12 – godzinne i 24 – godzinne


   • umowa o pracę oraz umowa cywilnoprawna

   Wymaganie zawodowe:

   • uprawnienia zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu

   Oferujemy

   • miejsce wykonywania pracy: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Pienista 71, 94-109 Łódź

   • wymiar etatu: 0,5 - 1,0

   • wynagrodzenie umowa o pracę: wynagrodzenie zasadnicze brutto:

    6 845 zł + dodatek stażowy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto dodatek specjalny 1300 zł,dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, dodatek za pracę w porze nocnej, nagrody uznaniowe.


   • wynagrodzenie umowa cywilnoprawna: 62 zł/godz.

 • Dyspozytor Medyczny

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  • Łódzkie
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko:

   DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO

   w Dyspozytorni Medycznej ŁUW w Łodzi

   Zakres obowiązków

   • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach,
   • ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
   • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy

   Wymagania

   • uprawnienia zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu
   • praca w systemie równoważnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta; dyżury 12 – godzinne i 24 – godzinne


   • umowa o pracę oraz umowa cywilnoprawna

   Oferujemy

   • wynagrodzenie umowa o pracę: wynagrodzenie zasadnicze brutto:6 000 zł + dodatek stażowy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
   • ponadto dodatek specjalny 1000 zł,
   • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, dodatek za pracę w porze nocnej, nagrody uznaniowe.
   • wynagrodzenie umowa cywilnoprawna: 58 zł/godz

 • OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  • Łódzkie
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

   Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko:

   operatora numerów alarmowych

   Miejsce wykonywania pracy: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego CENTRUM POWIADAMIANA RATUNKOWEGO ul. Pienista 71, 94-109 Łódź

   Miejsce i sposób składania dokumentów: Prosimy o przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej: rekrutacja.cpr@lodz.uw.gov.pl wpisując w tytule wiadomości „Oferta pracy - ONA–CPR” w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

   Termin składania dokumentów: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia


   Zakres obowiązków

   • obsługa zgłoszeń alarmowych (w tym zgłoszeń obcojęzycznych), zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami,
   • obsługa urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, w szczególności konsoli operatorskiej i zestawu komputerowego,
   • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
   • wymiana informacji i danych z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dyspozytorniami medycznymi,
   • niezwłoczne powiadamianie o występujących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu systemu powiadamiania ratunkowego.

   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


   • praca w systemie równoważnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta;
   • stanowisko pracy wyposażone jest w 3 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy;
   • praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie;
   • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej;
   • oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne;
   • pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

   Wymagania

   Niezbędne:


   • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
   • umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych,
   • umiejętność posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym,
   • korzystanie z pełni praw publicznych,
   • nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   Dodatkowe:


   • umiejętność posługiwania się sprzętem teleinformatycznym,
   • umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji,
   • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • odporność na stres,
   • dyspozycyjność,
   • znajomość przepisów ustaw o: wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Ratownictwie Medycznym, Policji, zarządzaniu kryzysowym oraz systemie powiadamiania ratunkowego wraz z przepisami wydanymi na ich podstawie.

   Oferujemy

   • Wymiar etatu: pełen etat
   • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 200,00 zł brutto + dodatek stażowy, zaś od następnego miesiąca po złożeniu wymaganego egzaminu z wynikiem pozytywnym: 4 487,40 brutto + dodatek stażowy; dodatek za pracę w godzinach nocnych. Ponadto występują nagrody okresowe, „13­sta” pensja oraz świadczenia socjalne.
   • Stanowisko zaliczane jest do grupy stanowisk spoza korpusu służby cywilnej.  Kandydaci do zatrudnienia zostaną zobowiązani (w postaci odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę) do odbycia specjalistycznego szkolenia dla operatorów numerów alarmowych. Przewidywany czas trwania szkolenia ok. 6 tygodni. Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia oraz zdanie egzaminu jest warunkiem obligatoryjnym dla spełnienia wymogów prawnych zatrudnienia na stanowisku operatora numerów alarmowych. W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu – umowa o pracę zostanie rozwiązana.
   • Przewidywany termin zatrudnienia: w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
   • Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 6 miesięcy.   Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana wybranym kandydatom drogą telefoniczną lub e-malową. Prosimy o podawanie numerów telefonów oraz adresów e-mail w CV.

Pracodawcy z miasta Łódź

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka