Filharmonia Kaliska

   

Filharmonia Kaliska najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Kierownik Kalisz, Specjalista ds. finansów Kalisz.
Kategorie zawodowe: zarządzanie / dyrekcja, bankowość / finanse.

Oferty pracy Filharmonia Kaliska

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Filharmonia Kaliska

Wybrane oferty innych pracodawców

Mapa Filharmonia Kaliska

Siedziba główna

Filharmonia Kaliska poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Opinie o firmie Filharmonia Kaliska

4.9

Na podstawie 42 oceny z Google.

violeta

violeta

"Wspaniały dyrygent!Wspaniali muzycy! Utwory piękne ,wykonanie super. Bilety tanie jak barszcz bo dla dorosłego 40 zł dla ucznia 10 zł. W kinie drożej zapłacimy. Trzeba wspierać miejscowa kulturę. Polecam! Godne uwagi👍"

9 miesięcy temu

Dariusz Bojek

Dariusz Bojek

"Koncert pierwszorzędny. Polecam!"

5 miesięcy temu

Zygmunt Bartolik

Zygmunt Bartolik

"Kaliska Filharmonia ściąga wspaniałe imprezy do Kalisza np "10 TENORÓW". Cudowne imprezy, cudowna muzyka i wyśmienite koncerty z muzyką na wysokim poziomie. Och "10 TENORÓW" to nie Wy zapraszaliście, ale Wasza orkiestra jest równie wspaniała. Tak trzymać."

4 lata temu

Marek Kubera

Marek Kubera

"Muzyka na najwyższym poziomie, repertuar w tory każdy znajdzie coś dla siebie"

5 lat temu

Piotr Forysiak

Piotr Forysiak

"Bardzo dobra akustyka, nowoczesny budynek, ciekawy repertuar."

3 lata temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Praca Filharmonia Kaliska - oferty archiwalne

 • Specjalista w dziale Finansowo-Księgowym

  Filharmonia Kaliska
  • Kalisz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Wymagane dokumenty:

   1. CV zaopatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 oraz zawartych w przepisach RODO).”

   2. List Motywacyjny.

   3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

   4. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, dyplomy albo dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia, kompetencje zawodowe i posiadane umiejętności).

   5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( )

   6. Zgoda kandydata na pracownika na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji


   Dokumenty proszę składać w biurze Filharmonii Kaliskiej, Aleja Wolności 2 w Kaliszu, (sekretariat) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Praca na stanowisku Specjalisty w dziale Finansowo- Księgowym”, lub drogą mailową na adres: sekretariat@filharmoniakaliska.pl.


   O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną

   Zakres obowiązków

   • Kompleksowa obsługa płacowa pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych
   • Prowadzenie dokumentacji płacowej zgodnie z przepisami prawa pracy oraz wewnętrznymi procedurami
   • Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym
   • Naliczanie wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wynagrodzeń za czas urlopów, potrąceń z wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie
   • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
   • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na podstawie sporządzonych list płac oraz rachunków dotyczących umów cywilno-prawnych
   • Przygotowywanie i procesowanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań z ZUS pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych w programie Płatnik, pełne przygotowywanie dokumentacji do ZUS (deklaracje, raporty, korekt, itp.)
   • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (ZUS, US)
   • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji z tym związanych
   • Sporządzanie niezbędnych raportów i analiz płacowych
   • Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
   • Obsługa zapytań i zgłoszeń pracowników oraz zleceniobiorców, w tym udzielanie informacji dotyczących przepisów prawa pracy, zasiłków, wynagrodzeń, potrąceń itp
   • Sporządzanie na wniosek pracownika zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
   • Obsługa PPK
   • Prowadzenie ewidencji składników majątku instytucji w systemie komputerowym

   Wymagania

   • Wykształcenie wyższe
   • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku ( mile widziane doświadczenie w instytucji publicznej)
   • Umiejętność pracy w zespole
   • Bardzo dobra, teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu: prawa pracy, naliczania wynagrodzeń (z tytułu umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych), przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zagadnień kadrowych,
   • Dobra znajomość Pakietu Office (Word, Excel), programów kadrowo-płacowych, mile widziana znajomość oprogramowania linii Progman.
   • Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy
   • Dokładność i odpowiedzialność

   Oferujemy

   • Stabilne zatrudnienie w największej instytucji kultury Miasta Kalisza,
   • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   • Możliwość rozwoju zawodowego,
   • Wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania
   • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Kierownik ds. administracyjno–gospodarczych

  Filharmonia Kaliska
  • Kalisz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Wymagane dokumenty :

   - CV wraz z listem motywacyjnym

   - własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:

   a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;

   - kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej)

   - kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

   - własnoręcznie podpisana klauzula RODO.


   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmoniakaliska.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik ds. administracyjno–gospodarczych”.


   Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy działu oraz zadań kierownika udziela Sekretariat, nr. Telefonu : (62) 76 76 490

   Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie.

   Zakres obowiązków

   • administrowanie nieruchomościami - gospodarka czynszowa (m.in. analiza i rejestracja dokumentów: faktur, umów, aneksów; sporządzanie zestawień wydatków)
   • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do 130.000 zł (dostawy, usługi i roboty budowlane)
   • wstępne przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130.000 zł (na podstawie Ustawy PzP)
   • sporządzanie wniosków o pozyskiwanie dodatkowych środków poza dotacją podmiotową oraz dotacjami celowymi organizatora związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia, w tym na zakup instrumentów muzycznych
   • prowadzenie gospodarki transportowej (m.in. wystawianie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa, ubezpieczenia pojazdów)
   • administrowanie wyposażeniem Filharmonii Kaliskiej, ewidencja środków trwałych oraz pozostałych składników majątku
   • prowadzenie księgi obiektu budowlanego (protokoły kontroli technicznych budynku, ochronne pomiary elektryczne, oświetlenie ewakuacyjne itp.)
   • sporządzanie wewnętrznych regulaminów dotyczących całokształtu funkcjonowania Filharmonii Kaliskiej

   Pracownik na powyższym stanowisku będzie uprawniony do:

   • zastępowania Dyrektora podczas jego nieobecności w sprawach administracyjnych
   • podpisywania i zatwierdzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
   • podpisywania sprawozdań merytorycznych z działalności administracyjnej Filharmonii
   • podpisywania i wystawiania faktur
   • wykonania sprawozdań merytorycznych wewnętrznych z działalności administracyjnej

   Wymagania

   • obywatelstwo polskie
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
   • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe
   • wykształcenie wyższe adekwatnego do aplikowanego stanowiska
   • min. 5-letniego stażu pracy – wskazane na stanowisku administracyjnym
   • min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym
   • znajomość ustawy prawa zamówień publicznych, przepisów prawa administracyjnego i prawa pracy

   dodatkowe związane ze stanowiskiem:

   • doświadczenie w pracy w instytucjach budżetowych, publicznych, jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach Kultury
   • umiejętność koordynowania spraw urzędowych, doświadczenie w kontaktach z urzędami, kontrahentami
   • referencje i udokumentowane kwalifikacje zgodne z zadaniami Działu Administracji
   • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej,
   • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, zdolności organizacyjne i kierownicze (etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach), umiejętność pracy pod presją czasu.

   Oferujemy

   • praca od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, zwyczajowo w godzinach 7:30-15:30
   • miejsce pracy: budynek główny Filharmonii Kaliskiej (Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz)
   • 14-osobowy zespół pracowników administracji

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka