Czy to Twoja firma?

ZAKŁAD KARNY W INOWROCŁAWIU praca

Inowrocław

Jesteśmy Zakładem Karnym w Inowrocławiu, instytucją o znaczeniu społecznym, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku. Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez skuteczną readaptację osób, które naruszyły prawo. Jako zakład dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, kładziemy szczególny nacisk na pracę z osobami, które mają za sobą wielokrotne doświadczenia z systemem penitencjarnym.


Z dumą podkreślamy, że nasza kadra to 132 wykwalifikowanych funkcjonariuszy oraz 8 pracowników cywilnych, którzy codziennie dbają o to, aby nasze działania były skuteczne i profesjonalne. Wspólnie tworzymy środowisko, które sprzyja zmianie i rozwojowi naszych podopiecznych.

Wyróżnia nas Oddział Terapeutyczny, który oferuje specjalistyczne wsparcie dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Rozumiemy, że uzależnienie jest chorobą, dlatego nasz program terapeutyczny jest kluczowym elementem procesu resocjalizacji. Praca z osobami uzależnionymi wymaga nie tylko wiedzy, ale także empatii i zaangażowania, co znajduje odzwierciedlenie w podejściu naszego personelu.

Jako jednostka podlegająca Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy, jesteśmy częścią większego systemu, który zapewnia bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nasze działania są zawsze zgodne z obowiązującymi standardami i procedurami, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Chociaż nie możemy się pochwalić informacjami o naszej pozycji rynkowej czy międzynarodowej obecności, to jednak każdego dnia dążymy do tego, aby nasze działania były przykładem skutecznej i humanitarnej pracy z osobami pozbawionymi wolności. Wierzymy, że każdy człowiek zasługuje na szansę na zmianę i poprawę swojego życia, a nasza rola polega na wspieraniu tego procesu.

Zapraszamy do poznania naszej historii i działań, które każdego dnia zmieniają życie wielu osób. Jesteśmy Zakładem Karnym w Inowrocławiu – miejscem, gdzie bezpieczeństwo i zmiana idą w parze.

ZAKŁAD KARNY W INOWROCŁAWIU najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
sektor publiczny / służby mundurowe medycyna / farmacja / zdrowie bhp / ochrona środowiska

Oferty pracy ZAKŁAD KARNY W INOWROCŁAWIU

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca ZAKŁAD KARNY W INOWROCŁAWIU

Mapa ZAKŁAD KARNY W INOWROCŁAWIU

Siedziba główna

ZAKŁAD KARNY W INOWROCŁAWIU poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Praca ZAKŁAD KARNY W INOWROCŁAWIU - oferty archiwalne

 • Strażnik działu ochrony -praca w oddziale zewnętrznym w toruniu ul. piekary 53 (nr 3060)

  ZAKŁAD KARNY W INOWROCŁAWIU
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Oddział Zewnętrzny w Toruniu Zakładu Karnego w Inowrocławiu przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie min. średnie.

   Zatrudnienie: I kwartał 2023r.

   - stałą pracę,
   - pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,
   - możliwość rozwoju zawodowego,
   - awanse związane z podwyższaniem uposażenia.
   Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:
   - wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,
   - wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla
   funkcjonariusza i jego członków rodziny,
   - ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
   - wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego
   uposażenia,
   - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie,
   - nagrody uznaniowe,
   - nagrody jubileuszowe,
   - dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie,
   - dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania
   lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Inne wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 327 PLN
   • Opis wynagrodzenia: 3591 zł netto (osoby do 26 roku życia - 3938 zł netto)
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Inowrocław