Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy utworzony został dnia 1 kwietnia 1950 roku - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Jest jednostką naukową o zasięgu ogólnokrajowym, realizującą politykę  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej.

Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Instytut Zootechniki posiada od dnia 23 listopada 2006 roku status Państwowego Instytutu Badawczego. Ponadto dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Instytut Zootechniki PIB współpracuje z ośrodkami naukowymi z wielu krajów, w tym m.in. z: RPA, Dominikany, Niemiec, Czech, Bułgarii, Szwecji, Danii, Norwegii, Litwy.

Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie www.iz.edu.pl

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Księgowy Kraków, Specjalista ds. badań i rozwoju Kraków.
Kategorie zawodowe: księgowość / ekonomia, badania i rozwój.

Oferty pracy Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Mapy

Siedziba główna

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Adres rejestrowy
Sarego 2 31-047 Kraków
NIP
6750002130
REGON
000079728
KRS
0000125481
Forma prawna
instytut badawczy / instytut działający w ramach sieci badawczej łukasiewicz
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNA

Profil działalności - kody PKD

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Przetwórstwo przemysłowe

 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Informacja i komunikacja

 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
 • 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Edukacja

 • 85.42.Z Szkoły wyższe
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

4.9

Na podstawie 18 ocen z Google.

Daniel Flaga

Daniel Flaga

"Miejsce ogolbie ciekawe, z ładnym dworkiem nic poza tym"

4 lata temu

Bogdan Bednarczyk

Bogdan Bednarczyk

"Byłem tam tylko przejazdem. Bardzo sympatyczne osiedle. Tylko za blisko lotniska."

rok temu

Krzysztof Duda

Krzysztof Duda

"Świetne miejsce."

rok temu

Wawrzyniec Wichrowski

Wawrzyniec Wichrowski

"Najlepsi polscy naukowcy."

3 miesiące temu

Dorota Sierka

Dorota Sierka

"Fajne miejsce cisza i spokój,"

rok temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Archiwalne oferty pracy Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

 • Zastępca głównego księgowego

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  • Balice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY


   zatrudni:


   Na stanowisko: ZASTĘPCA GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO


   Miejsce Pracy: Dział Finanowo-Księgowy; Balice, ul. Krakowska 1, woj. małopolskie


   Zakres obowiązków

   Wykaz głównych czynności na stanowisku:


   1. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości i polityki finansowo-księgowej w Instytucie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w jednostce w zakresie:


   a) sporządzania, przyjmowania, archiwizowania, kontrolowania dokumentów finansowych oraz nadzoru nad ich prawidłowym obiegiem,
   b) bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdań finansowych,
   c) prowadzenia wewnętrznej kontroli wstępnej, bieżącej i wynikowej;


   2. Prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie:


   a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Instytutu,
   b) podpisywanie dokumentów finansowych własnych i obcych dotyczących spraw gospodarczo-finansowych Instytutu,
   c) kontroli i przestrzegania zasad rozliczeń gotówkowych i ochrony wartości pieniężnych oraz wykonywania dyspozycji w zakresie płatności gotówkowych;


   3. Dokonanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzenie prawidłowości, poprawności i legalności ich udokumentowania;


   4. Analiza wykorzystania otrzymanych dotacji, środków własnych i innych środków finansowych będących w dyspozycji jednostki;


   5. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie obowiązującym w jednostce (także w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach publicznych);


   6. Współpraca ze wszystkimi komórkami Instytutu będącymi w bezpośredniej strukturze organizacyjnej i samodzielnie bilansującymi się Zakładami Doświadczalnymi, jak również Spółkami Instytutu w ścisłej współpracy z Głównym Księgowym i Działem Nadzoru Właścicielskiego w zakresie nadzoru finansowego;


   7. Uczestnictwo w czynnościach związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem jednolitego informatycznego systemu księgowego w Instytucie Zootechniki PIB i w jego zakładach doświadczalnych oraz, w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu, w jego spółkach zależnych;


   8. Zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności. Informowanie na bieżąco Głównego Księgowego o podejmowanych czynnościach związanych z polityką finansowo-księgową Instytutu;


   9. Analiza kont księgowych ze szczególnym uwzględnianiem kont zespołu 4 i 5, uzgadnianie i zamknięcie kręgu kosztów;


   10. Wyliczanie i uzgadnianie narzutu kosztów ogólnych;


   11. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb jednostki i DFK zleconych przez kierownika jednostki oraz bezpośredniego przełożonego.

   Wymagania

   • 5-letnie doświadczenie w pracy na równorzędnym stanowisku;
   • Wykształcenie wyższe;
   • znajomość zasad rachunkowości, w szczególności Ustawy o Rachunkowości;
   • doświadczenie w pracy w systemie Soneta Enova;
   • Posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w szczególności bardzo dobra znajomość programu Excel);
   • Umiejętność pracy w zespole;
   • Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy.

   Oferujemy

   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w elastycznych godzinach pracy pomiędzy godz. 6.00 a 17.00;
   • Karty MultiSport;
   • Świadczenia z ZFŚS;
   • Grupowe ubezpieczenie pracownicze;
   • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • Główny specjalista ds. księgowości/Z-ca głównego księgowego

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Główny specjalista ds. księgowości/Z-ca głównego księgowego

   Miejsce pracy: Balice ul. Krakowska 1

   Zakres obowiązków

   • Prowadzanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości w Instytucie, a w szczególności:

   a) bieżące i prawidłowe prowadzanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,

   b) nadzór nad prawidłowym udokumentowaniem przychodów i kosztów należnych jednostce,

   c) sporządzanie wyliczeń Centrali IZ – PIB do CIT-2 w okresach miesięcznych (narastająco) i terminowe rozliczanie pozostałych rozrachunków publiczno – prawnych,

   d) uzgadnianie stanów magazynowych zapasów materiałów, produktów i inwentarza żywego oraz czuwanie nad zgodnością syntetyki z analityką;

   • Dokonywanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzanie poprawności ich udokumentowania;
   • Rozliczanie i prowadzenie ewidencji księgowej z zakresu ZFŚS + sprawozdania;
   • Rejestracja kosztów wg miejsc powstania kosztów;
   • Prowadzanie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT, sporządzanie deklaracji;
   • Analiza kont księgowych ze szczególnym uwzględnianiem kont zespołu 4 i 5, uzgadnianie i zamknięcie kręgu kosztów;
   • Udział w rocznym zamknięciu ksiąg rachunkowych;
   • Wyliczanie i uzgadnianie narzutu kosztów ogólnych;
   • Nadzór nad prawidłowością dokumentacji księgowej w tym kontrola formalno-rachunkowa dokumentów, dekretacja operacji gospodarczych, archiwizacja dokumentacji zgodnie z przepisami prawa;
   • Obsługa systemu Soneta Enova w zakresie księgowym
   • Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb jednostki i DFK zleconych przez kierownika jednostki oraz bezpośredniego przełożonego.

   Wymagania

   • 5-letnie doświadczenie w pracy na równorzędnym stanowisku;
   • Wykształcenie wyższe;
   • znajomość zasad rachunkowości, w szczególności Ustawy o Rachunkowości;
   • doświadczenie w pracy w systemie Soneta Enova;
   • Posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w szczególności bardzo dobra znajomość programu Excel);
   • Umiejętność pracy w zespole;
   • Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy.

   Oferujemy

   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w elastycznych godzinach pracy pomiędzy godz. 6.00 a 17.00;
   • Karty MultiSport;
   • Świadczenia z ZFŚS;
   • Grupowe ubezpieczenie pracownicze;
   • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • Specjalista w Zespole Obsługi Projektów

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Specjalista w Zespole Obsługi Projektów

   Miejsce pracy: Balice ul. Krakowska 1

   Zakres obowiązków

   • monitorowanie dostępnych źródeł finansowania z funduszy krajowych i zagranicznych
   • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów krajowych i zagranicznych
   • koordynacja i monitorowanie przygotowania i realizacji projektów krajowych i zagranicznych (nadzór nad harmonogramem prac, realizacją budżetu itp.)
   • przygotowywanie wniosków o płatności/sprawozdań/raportów w ścisłej współpracy z działami merytorycznymi i finansowymi
   • dbałość o prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z realizowanymi projektami
   • współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi środki krajowe i międzynarodowe.

   Wymagania

   • wykształcenie wyższe: preferowane prawnicze, ekonomiczne, zarządzanie
   • wiedza w zakresie źródeł i sposobów pozyskiwania funduszy międzynarodowych i/lub krajowych
   • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów międzynarodowych/krajowych – min. 1 rok
   • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
   • rzetelność w realizacji powierzonych zadań
   • samodzielność i własna inicjatywa
   • umiejętność pracy w zespole
   • umiejętność pracy pod presją czasu
   • dobra znajomość programów MS Office: Excel, Word i Power Point

   Dodatkowym atutem będzie:

   • biegła znajomość języka angielskiego
   • znajomość innych języków obcych
   • doświadczenie w realizacji/rozliczaniu/sprawozdawczości projektów międzynarodowych i/lub krajowych – powyżej 1 roku
   • znajomość tematyki funduszy sektora rolniczego
   • znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, zootechniką, biologią, sektorem finansów publicznych
   • prawo jazdy kat. B

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w elastycznych godzinach pracy pomiędzy godz. 6.00 a 17.00
   • możliwość podnoszenia kwalifikacji
   • karty MultiSport
   • świadczenia z ZFŚS
   • grupowe ubezpieczenie pracownicze
   • przyjazną atmosferę w pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka