Elektrokardiolog - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 0
Zawód: Elektrokardiolog
Aktualnie brak ofert pracy w zawodzie Elektrokardiolog.
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Medycyna to jeden z najprężniej rozwijających się kierunków w nauce i praktyce. Wraz z odkrywaniem kolejnych jednostek chorobowych, sposobów ich diagnozowania i leczenia wyodrębnione są kolejne specjalizacje medyczne. Jeszcze do niedawna choroby serca leczył kardiolog. Dziś z tego zawodu została wyodrębniona dodatkowa specjalizacja, jaką jest elektrokardiologia. Lekarz tej specjalności zajmuje się schorzeniami powstającymi wskutek nieprawidłowego przepływu impulsów elektrycznych w mięśniach serca. Większość schorzeń leczonych przez elektrokardiologa związana jest z arytmią różnego pochodzenia.

Zawód elektrokardiologa

Elektrokardiologia to jedna z wielu specjalizacji lekarskich. Elektrokardiolog zajmuje się chorobami serca związanymi z arytmią. Wśród najczęstszych schorzeń, z jakimi ma do czynienia jest migotanie przedsionków, które stanowi niemal 30% wszystkich hospitalizacji związanych z arytmią serca. Zadaniem elektrokardiologa jest zbadanie pacjenta, postawienie diagnozy, ustalenie leczenia oraz utrzymanie pacjenta w jak najlepszej kondycji przez kolejne lata jego życia.

Wśród najczęściej wykonywanych przez elektrokardiologa procedur są:

 • Badanie EKG – elektrokardiogram – podstawowe badanie wykonywane w przypadku podejrzenia chorób serca;
 • Badanie elektrofizjologiczne (EPS) – polegające na przeprowadzeniu mapowania potencjałów elektrycznych oraz diagnostycznej stymulacji serca z użyciem elektrod wewnątrzsercowych wprowadzonych przez naczynia - najczęściej przez żyłę udową;
 • Ablacja – zabieg mający na celu zniszczenie naczynia krwionośnego odpowiadającego za arytmię;
 • Implantacja stymulatora serca (tzw. rozrusznika serca) – wszczepienie urządzenia, które w razie potrzeby za pomocą impulsów elektrycznych pobudza serce do prawidłowego działania;
 • Implantacja kardiowertera – wszczepienie urządzenia mającego na celu zmianę potencjalnie groźnej arytmii serca w rytm zatokowy.

Elektrokardiolog – predyspozycje

Aby wykonywać zawód elektrokardiologa, należy mieć ku temu cały szereg predyspozycji. W zawodzie tym konieczne są takie cechy jak:

 • brak chorób uniemożliwiających wykonywanie zawodu;
 • empatia;
 • cierpliwość;
 • wyrozumiałość;
 • odwaga w podejmowaniu samodzielnych decyzji;
 • dokładność;
 • sumienność;
 • umiejętność pracy z cierpiącymi osobami;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • chęć do ciągłego zdobywania nowej wiedzy.

Jak zdobyć zawód elektrokardiologa?

Elektrokardiologia to specjalizacja lekarska. Tym samym, aby zostać specjalistą w tej dziedzinie, należy ukończyć szkołę średnią zakończoną maturą. Kolejnym etapem zdobywania wiedzy jest ukończenie studiów na kierunku lekarskim. Po ukończeniu nauki konieczne jest odbycie stażu w jednostce medycznej. Po stażu osoba pretendująca do zawodu lekarza musi zdać egzamin, który uprawnia do wykonywania tego zawodu. Po zakończeniu stażu i uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu młody lekarz wybiera specjalizację dla siebie. Przez kolejne lata pracuje w jednostce medycznej pod opieką lekarza opiekuna. W trakcie specjalizacji lekarz zyskuje wiedzę teoretyczną, biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą, zdobywa też umiejętności praktyczne podczas wypełniania codziennych obowiązków na szpitalnym oddziale. Po zakończonym okresie specjalizacji lekarz zdaje egzamin specjalizacyjny przed komisją wyznaczoną przez Naczelną Izbę Lekarską. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu uzyskuje prawo do samodzielnego wykonywania zawodu specjalisty elektrokardiologa.

Elektrokardiologia – ciągłe poszerzanie wiedzy

Podobnie jak w przypadku innych specjalizacji lekarskich, także elektrokardiologia rozwija się bardzo szybko. Powstają coraz to nowe urządzenia diagnostyczne, pojawiają się nowe metody diagnozowania i leczenia schorzeń serca. Aby być stale na bieżąco, wymaga się od lekarza tej specjalności ciągłego doszkalania się. Dodatkową wiedzę oraz kompetencje lekarze zdobywają podczas szkoleń, kursów oraz konferencji, w których biorą udział nie tylko podczas zdobywania specjalizacji, ale także podczas wykonywania pracy.

Technik elektrokardiologii – fachowe wsparcie dla kardiologa i elektrokardiologa

Elektrokardiologia to jedna ze specjalizacji lekarskich. Ze względu na konieczność obsługi urządzeń do przeprowadzania badań kardiologicznych oraz elektrokardiologicznych wyodrębniono również zawód technika elektrokardiologii. Jest to jeden z zawodów medycznych. Przygotowanie do jego wykonywania odbywa się w policealnej szkole medycznej. Głównym zadaniem osoby zajmującej to stanowisko jest przeprowadzanie lub pomoc w przeprowadzaniu badań niezbędnych do diagnozowania i leczenia chorób kardiologicznych. Wśród najczęściej wykonywanych czynności przez osobę wykonującą zawód technika elektrokardiologii jest przeprowadzanie badania EKG.

Ile można zarobić na stanowisku elektrokardiologa?

Zarobki elektrokardiologów uzależnione są w głównej mierze od jednostki medycznej, w której świadczą usługi. Na wysokość wynagrodzenia wpływ ma także wykształcenie, stopień naukowy oraz staż pracy. Zgodnie z danym z początku 2021 roku średnia pensja specjalisty elektrokardiologa wynosi 3240 zł brutto. 25% osób wykonujących ten zawód zarabia ponad 4230 zł miesięcznie.

Elektrokardiologia to jedna ze specjalizacji medycznych. Aby móc pracować w tym zawodzie konieczne jest ukończenie studiów na kierunku lekarskim, odbycie ogólnego stażu, zdanie egzaminu państwowego, a następnie ukończenie specjalizacji w tym kierunku medycyny. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego lekarz elektrokardiolog może samodzielnie wykonywać swój zawód. Lekarz o tej specjalności zajmuje się chorobami serca powodowanymi przez zły przepływ impulsów elektrycznych. Najczęściej leczonymi przez niego zaburzeniami jest arytmia serca. Wsparciem dla lekarza tej specjalizacji jest technik elektrokardiologii. Jest to pracownik medyczny, który posiada uprawnienia do wykonywania niektórych badań niezbędnych do diagnozowania i leczenia pacjentów kardiologicznych.