Praca Ruciane-Nida

Oferty pracy Ruciane-Nida - 2 oferty w okolicy

Grupa Thtg

Full Stack Developer (Angular,PHP)

Zawód: programista Rodzaj: inna
Grupa Thtg
Grupa Thtg
 Rekrutacja zdalna 
 Praca zdalna 
Warmińsko-Mazurskie
07-01-2021

Oferty pracy najbliżej miejscowości Ruciane-Nida:

Grupa Thtg

Full Stack Developer (Angular,PHP)

Zawód: programista Rodzaj: inna
Grupa Thtg
Grupa Thtg
 Rekrutacja zdalna 
 Praca zdalna 
Warmińsko-Mazurskie
07-01-2021
Miejscowość
Odległość
Województwo
Zawód / stanowisko
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Stanowisko, firma
Oferty z okresu

Ruciane-Nida to miasto o powierzchni 17 km2 leżące w południowej części Pojezierza Mazurskiego w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu piskiego. Pełni funkcję siedziby gminy miejsko-wiejskiej Ruciane-Nida. Historia miasta, a właściwie ślady osadnictwa na tych terenach są datowane na II wiek. Obszar aktualnego miasta był zamieszkiwany przez plemię Galindów, którzy osiedlili się tutaj ze względu na lokalizację – tuż przy handlowym "Szlaku Bursztynowym" prowadzącym od cesarstwa rzymskiego aż do Sambii. Dodatkową wartość stanowiła zasobność lasów w zwierzynę oraz żyzność tutejszych gleb. To dzięki nim rozwinęło się rolnictwo, rzemiosło i wymiana handlowa, a plemię stopniowo zmieniło się w osadę, a ta w całe miasto. Powstanie samych miejscowości Nida i Ruciane sięgają XVII wieku. Pierwsze z nich zostało założone u schyłku XVII w. na miejscu dawnej wioski rybackiej oraz młyna położonego nad rzeką Nidką. Mieszkańcy osady zajmowali się głównie rybołówstwem oraz produkcją smoły i węgla drzewnego. W drugiej połowie XIX wieku na tych terenach nastąpił rozwój komunikacji; zbudowano odcinek szosy Ruciane — Pisz, a następnie uruchomiono linię kolejową na trasie Olsztyn – Ełk oraz Ruciane — Mrągowo. W tym samym czasie uruchomiono również szlak wodny prowadzący z Giżycka do Mikołajek, Rucianego i Pisza, co zapoczątkowało turystyczny rozwój Rucianego.

Te oferty również mogą Cię zainteresować:

Województwo Warmińsko-Mazurskie - oferty pracy w miastach:

Praca Ruciane-Nida  - aktualne oferty pracy w Rucianem-Nidzie

Obecna gospodarka Rucianego-Nidy nawiązuje do dawnych tradycji. Żyzność gleb oraz obfitość lasów i wód przyczynia się do wysokiego udziału sektora rolniczego, w którym jest zatrudniony co trzeci aktywny zawodowo mieszkaniec miasta. Natomiast co czwarta osoba pracuje w przemyśle i budownictwie, a 14% odnajduje zatrudnienie w sektorze usługowym oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym. Liczba mieszkańców waha się ok. 4500 osób, z czego na 1000 mieszkańców pracuje 101 osób. Jest to niewielka liczba, zarówno w skali województwa warmińsko-mazurskiego, jak i kraju. Dużym ograniczeniem dla osób chętnych podjąć zatrudnienie jest brak ofert pracy w mieście. Najbliższe propozycje pojawiają się w oddalonym ok. 30 km Mrągowie i Piszu.

Najczęściej są poszukiwani pracownicy budowlani, pracownicy gastronomii i hotelarstwa, kasjerzy oraz sprzedawcy i pracownicy produkcji. Decyzję o dojazdach do pracy podjęło tutaj niecałe 200 osób. Ze względu na koszty oraz czas przejazdu korzystniejsze jest znalezienie pracy w Piszu, jednakże mimo wszystko generuje to zarówno nakłady finansowe, jak i czasowe. Ograniczenia na rynku pracy przyczyniają się do powstania stopy bezrobocia na poziomie około 18%, co jest wynikiem wyższym niż dla województwa warmińsko-mazurskiego i dla kraju ogółem. Mieszkańcy Rucianego-Nidy mogą rozważyć otwarcie własnej działalności gospodarczej, w czym można liczyć na wsparcie ze strony urzędu pracy. W rejestrze REGON w 2017 roku figurowały tutaj 444 podmioty gospodarki narodowej, z czego 347 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Rucianem-Nidzie wpasowały się w rosnący potencjał turystyczny miasta i pośród najczęściej deklarowanych rodzajów przeważającej działalności znalazła się Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (18.7%). Optymizmem napawa fakt, że w przytoczonym roku zarejestrowano tutaj 54 nowe podmioty, a 45 podmiotów zostało wyrejestrowanych – daje to dodatnie saldo rejestracji podmiotów gospodarczych, co może być uznawane za wskaźnik istnienia popytu na tym rynku pracy na działalność tego typu. Jak wspomniano, podczas zakładania własnej działalności można liczyć na wsparcie urzędu miasta, które oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, ale także daje możliwość dofinansowania planowanego przez nas przedsięwzięcia. 

 

Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Rucianem-Nidzie

Osoby bezrobotne, które mają problem ze znalezieniem zatrudnienia, również powinny skierować swoje kroki do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, który jest odpowiedni dla Rucianego-Nidy. Instytucja oferuje znacznie szerszy zakres usług niż tylko pośredniczenie w zatrudnieniu. Jednakże na takową pomoc również można liczyć – obecnie pośród ofert publikowanych przez urząd w Rucianem-Nidzie jest oferta dla pracownika gospodarczego. Znacznie większym optymizmem napawa sytuacja w całym powiecie piskim, do którego należy to miasto. Jest tutaj aktywnych 25 ofert pracy, które zawierają ponad 70 wolnych etatów. Na zatrudnienie może liczyć m.in. cieśla, pracownik ogólnobudowlany, zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, doradca klienta, murarz-tynkarz, sprzątaczka, robotnik gospodarczy, kosmetyczka, sprzedawca, pracownik działu produkcji oraz operator urządzeń do obróbki drewna. Osoby, które nie znajdują pośród powyższych oferty dla siebie, mogą rozważyć poszerzenie swoich kwalifikacji tak, aby stać się bardziej pożądanym z perspektywy przyszłego pracodawcy, w czym także można liczyć na wsparcie urzędu miasta.

Jednakże przed podjęciem decyzji warto uzyskać informacje dotyczące tendencji i zapotrzebowania na piskim rynku pracy. W tym celu warto sięgnąć po barometr zawodów, czyli raport prognozujący, na jakie kompetencje i zawody pojawi się popyt w bieżącym roku kalendarzowym. Przewiduje się, że w 2019 roku wystąpi deficyt wśród takich zawodów jak cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, fryzjerzy, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kosmetyczki, kucharze, lekarze, magazynierzy, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, robotnicy budowlani, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, weterynarze.

 

Urząd Pracy w Rucianem Nidzie - oferty pracy

Mieszkańcy Rucianego-Nidy są obsługiwani przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu. Ta instytucja zajmuje się rejestracją osób bezrobotnych i obsługą poszukujących pracy. Współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami i firmami, w celu pośredniczenia w procesie rekrutacji nowych pracowników. Ponadto organizuje konsultacje z doradcami zawodowymi oraz kursy i szkolenia dla bezrobotnych, dzięki którym mogą oni podnieść swoje kwalifikacje. Instytucja wypłaca również świadczenia i zasiłki, dofinansowuje założenie działalności gospodarczej czy utworzenie nowych miejsc pracy. Prowadzi także na szeroką skalę programy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy dla osób z całego powiatu piskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

12-200 Pisz, ul. Zagłoby 2
tel./fax: 87-42-52-430; 87-42-52-440
e-mail: olpi@praca.gov.pl
Godziny otwarcia: 7:00 – 15:00
Godziny przyjęcia interesantów: 7:30 – 14:00