!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Praca Pińczów

Wybieraj spośród 215 ofert pracy

Praca w Pińczowie

Praca Pińczów - aktualne oferty pracy w Pińczowie

Dane demograficzne Pińczowa wykazują, że żyje tutaj niemalże 11 tysięcy osób (10 946), z czego niewiele ponad połowę stanowią kobiety (51,8%, a 48,2% mężczyźni). W przeciągu ostatnich 15 lat liczba mieszkańców zmalała o 9,3%, a jeszcze 20 lat temu żyło tutaj 12 405 osób. Pińczów cechuje ujemny przyrost naturalny wynoszący -19, taki wynik jest znacząco większy niż wyniki uzyskiwane w województwie świętokrzyskim i w Polsce ogólnie. Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, w 2017 roku w Pińczowie odnotowano 77 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 155 wymeldowań, co daje saldo migracji równe -78. Oznacza to, że więcej osób opuszcza Pińczów, niż decyduje się w nim zamieszkać. Taka sytuacja prawdopodobnie nie jest bezpośrednio związana z brakiem miejsc pracy, ponieważ stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła tutaj w 2017 roku 6,9% (z czego 8,2% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Wynik jest znacznie mniejszy od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. Co więcej – od 13 lat stopa bezrobocia konsekwentnie maleje i zawsze jest niższa niż dla województwa świętokrzyskiego ogólnie. Być może jest to związane z dużym udziałem prywatnych przedsiębiorstw. W rejestrze REGON zarejestrowane są (na koniec 2017 roku) 1 062 podmioty gospodarki narodowej, z czego 718 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2017 roku zarejestrowano 82 nowe podmioty.


Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Pińczowie

Pińczów nie może również narzekać na brak ofert pracy, na portalach komercyjnych znajdziemy ogłoszenia na stanowiska doradców klienta, pracowników ochrony, pracowników budowlanych i kierowców. Dodatkowo Urząd Miasta prowadzi serwis ogłoszeniowy, na którym również pojawiają się ogłoszenia. Wśród nich można odnaleźć oferty pracy w biurze kredytowym, czy jako opiekun osoby starszej. Niska stopa bezrobocia w Pińczowie zachęca do pozostania w nim i dostosowania swojego profilu zawodowego do wymagań rynku pracy. W tym celu warto udać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie i dopytać o tzw. barometr zawodów, który stanowi statystyczne podsumowanie bieżącego zapotrzebowania na rynku pracy. Takie monitory zatrudnienia są prowadzone na zasadzie obliczania bilansu zgłaszających się osób do ilości zgłaszanych ofert pracy. Obecnie Urząd Pracy w Pińczowie oferuje pracę na stanowiskach nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej, nauczyciela biologii w szkole podstawowej, kasjera handlowego, kucharza w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „NIDA ZDRÓJ” Sp z.o.o., a także operatora obsługi recyklingu betonu i kierowcę zawodowego z kategorią prawa jazdy C+E. Dobrym pomysłem jest również próba bezpośredniego nawiązania kontaktu z poszczególnymi zakładami pracy, nawet jeśli nie prowadzą aktualnie naborów. Często zdarza się, że większe zakłady pracy prowadzą tzw. rekrutacje wewnętrze ze względu na ich mniejszy koszt oraz minimalizację czasu niezbędnego do przyjęcia nowego pracownika. Podsyłając swoją aplikację niczego nie tracisz, a jedynie zwiększasz swoje szanse na zatrudnienie. Jednak dopóki pozostajesz osobą bezrobotną, warto skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy – jeśli nie w formie usługi pośrednictwa, to jako sposób na zwiększenie swoich kompetencji.


Urząd pracy w Pińczowie - oferty pracy
 

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jest samorządową jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Obszarem działania Urzędu Pracy jest Pińczów, Działoszyce, Złota, Michałów oraz Kije. Obszar działania urzędu skupia się wokół Centrum Aktywizacji Zawodowej „realizujące usługi i instrumenty rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jak również pracodawców. Realizuje działania związane z efektywnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych z Funduszu Pracy i innych funduszy celowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz organizuje, realizuje, monitoruje szkolenia dla bezrobotnych”.  Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzi również poradnictwo zawodowe, rozumiane jako szeroko pojęte doradztwo w wejściu na rynek pracy, a jego wartością jest nauka zasad tworzenia życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej u pracodawcy. Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje również usługi szkoleniowe, w szczególności staże, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, prace interwencyjne, refundacje wyposażenia stanowiska pracy. Innymi słowy – warto nawiązać współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy przez wgląd na jego nowoczesne formy działania, które wychodzą daleko poza świadczenie usług pośrednictwa. Obecnie istnieje możliwość dokonania rejestracji za pomocą internetowego formularza, co stanowi jeszcze większe ułatwienie dla klientów. Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
http://pinczow.praca.gov.pl/ - oficjalna strona Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu - link do rejestracji online
28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
NIP : 662-104-19-90
tel. (041) 357-26-40
fax. (041) 357-52-88
e-mail:kipi@praca.gov.pl

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.