!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Praca Dobra

Wybieraj spośród 81 ofert pracy

Praca w Dobrej

Praca Dobra - aktualne oferty pracy w Dobrej

Wg danych GUS z listopada 2018 r. stopa bezrobocia w powiecie łobeskim wynosiła 19,1%, co jest jednym z najwyższych wyników w skali całego kraju. Dobra, mimo że ma prawa miejskie, jest niewielkim miastem, które nie oferuje zbyt wielu miejsc pracy. Wg danych statystycznych w 2017 r. w Dobrej 57,9% wszystkich pracujących ogółem stanowiło kobiety, a 42,1% mężczyźni.

A jak wyglądają dane najczęściej wykonywanych zawodów w Dobrej? Według danych GUS-u, najwięcej, bo aż 37,1% ludności lokacji pracuje w przemyśle i budownictwie, 23,2% to osoby zatrudnione w sektorze rolniczym (łowiectwo, rybactwo, czy leśnictwo). Jedynie 10,4% zajmuje się wszelkiego rodzaju usługami (komunikacja, transport, naprawa pojazdów). Najmniej, bo zaledwie 2,1% ma posadę w sferze związanej z finansami (rynek nieruchomości, działalność finansowa). Przeszukując kolejne dane liczbowe dotyczące pracy w Dobrej, dobrze jest zwrócić uwagę na zarobki jej mieszkańców. W Dobrej średnia wypłata wynosi 3662 zł brutto, co stanowi nieco ponad 80% średniej płacy w Polsce. Jeżeli zaś chodzi o tendencję wyjazdową za zatrudnieniem, przedstawia ona, iż 109 miejscowych wyjeżdża podjąć pracę do innych miast i wsi, a z kolei 31 przybywa pracować do Dobrej. Potwierdza to, że w Dobrej są problemy ze znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia.

Mieszkańcy Dobrej są ludźmi przedsiębiorczymi i sami próbują tworzyć sobie miejsca pracy. W 2017 r. w Dobrej zarejestrowanych było 153 podmioty gospodarcze, z czego 109 to były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Badając rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników, można stwierdzić, że najwięcej (144) jest mikro przedsiębiorstw, zatrudniających mniej niż 10 pracowników lub niezatrudniających wcale. Wśród przedsiębiorców prowadzących działalność najczęściej deklarowane są handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów oraz budownictwo. 60,1% mieszkańców Dobrej jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

 

Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Dobrej

Na terenie miasta działa Zespół Placówek Oświatowych (przedszkole i szkoła podstawowa), który daje zatrudnienie pedagogom i nauczycielom. Dobra jest również siedzibą gminy, dlatego działa tutaj Rada Miejska i Zakład Gospodarki Komunalnej. W tych miejscach pracują urzędnicy oraz pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości. Niestety, dla osób o innym wykształceniu, doświadczeniu czy kwalifikacjach nie ma ofert zatrudnienia. Na próżno szukać anonsów o pracy na lokalnych serwisach ogłoszeniowych.

Pocieszający jest fakt, że w Dobrej krzyżuje się droga wojewódzka nr 146 z drogą wojewódzką nr 144, którymi można dojechać do innych miast z bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy. I tak mieszkańcy Dobrej często jako miejsce pracy wybierają odległy o 22 km Nowogard. Nowogard jest dynamicznie rozwijającym się miastem, lokalne firmy i przedsiębiorcy poszukują przede wszystkim kierowców C+E, pracowników produkcji, ekspedientów i ekspedientek, a także pracowników biurowych. Za sprawą działalności tutejszych polityków w 2018 r. w Nowogardzie założoną Specjalną Strefę Ekonomiczną z największymi w Polsce zwolnieniami podatkowymi. To sprawia, że miastem zainteresowali się biznesmeni, którzy widzą w nim potencjał jako miejsca do zakładania fabryk i zakładów przemysłowych. Firma Press Glass, największy polski producent szyb zespolonych, już rozpoczęła w Nowogardzie budowę fabryki, która docelowo zatrudni około 330 osób, dając tym samym miejsce pracy mieszkańcom nie tylko Nowogardu, ale i Dobrej. Mieszkańcy Dobrej mogą za pracą jechać także do Stargardu, od którego dzieli ich 40 km. Stargard w 2017 r. miał w porównaniu do Dobrej, znacznie niższą stopę bezrobocia, bo tylko 8%. Na lokalnych stronach z ogłoszeniami jest multum ofert pracy. Firmy poszukują przede wszystkim pracowników produkcji, gastronomii, pracowników sklepów oraz salonu ogólnopolskiego operatora sieci komórkowej, pracowników fizycznych, biurowych oraz recepcjonistek.

Wszyscy mieszkańcy Dobrej mogą też skorzystać z pomocy i wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie.

 

Urząd Pracy w Dobrej - oferty Pracy

Powiatowy Urząd Pracy mający swoją siedzibę w Łobzie obsługuje wszystkich bezrobotnych mieszkańców Dobrej. Urząd zajmuje się promocją zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, pośrednictwem pracy, jak również realizowaniem projektów, które mają na celu podnieść i rozwinąć kwalifikacje kandydatów na określone stanowisko pracy. Urząd wspiera osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, jak i osoby, które niedawno utraciły pracę. Do najważniejszych programów wsparcia zaliczyć można staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, giełdy pracy czy przyznawanie bonów aktywizacyjnych. Ponadto urząd przyznaje zasiłki osobom bezrobotnym i pozyskuje i rozpowszechnia informacji o nowych ofertach pracy.

Dane PUP w Łobzie:
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez

tel./fax (91) 397 40 88 lub (91) 397 42 44
e-mail: szlo@praca.gov.pl

Godziny otwarcia Urzędu:
od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
godziny przyjęcia interesantów 8.00 – 14.30

 

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.