Urlop macierzyński

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim: prawa, wsparcie dla młodych mam

6 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

10 komentarzy
Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim: prawa, wsparcie dla młodych mam
Dowiedz się o prawach pracowniczych po urlopie macierzyńskim. Oferowane wsparcie i udogodnienia dla młodych mam. Jak skutecznie powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim?

Pracownica w ciąży

Pracownica w ciąży znajduje się pod szczególną ochroną. Nie tylko nie może ona świadczyć pracy w nadgodzinach, ale - jeżeli dotychczas świadczyła pracę w porze nocnej - musi również zostać przeniesiona do innej pracy, którą będzie mogła wykonywać w ciągu dnia. To jednak tylko nieliczne uprawnienia, które przysługują pracownicy. Z drugiej strony, ochrona nie obejmuje wyłącznie kobiet w ciąży, została ona przewidziana również dla mam, które powracają do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Dotyczy ona m.in. konieczności zapewnienia pracownicy takiego stanowiska pracy, które odpowiadać będzie jej kwalifikacjom.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Dla pracownicy powracającej do pracy po urlopie macierzyńskim, proces adaptacji i ponownego zaangażowania w obowiązki zawodowe może być wyzwaniem. Wielu pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że kobieta po urlopie macierzyńskim może doświadczać pewnych trudności i stara się zapewnić wsparcie i udogodnienia w celu ułatwienia jej powrotu do pracy.

Nie zawsze dotychczasowe stanowisko

Z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownicy istotne jest to, że wracając z urlopu np. macierzyńskiego powinna ona wrócić na swoje dotychczasowe stanowisko pracy. W praktyce często jest to niemożliwe z uwagi na dokonane zmiany organizacyjne. Bywa, że pracodawca zatrudnił na zastępstwo innego pracownika. Z uwagi jednak na fakt, że sprawdził się on w wykonywaniu zadań, decyduje się podpisać z nim umowę o pracę. Wszystko to sprawia, że w efekcie powracająca do firmy mama nie zawsze może liczyć na to, że wróci na dotychczasowe stanowisko. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma tu dowolność - zgodnie z przepisami prawa pracy powinien on zapewnić swojej podwładnej stanowisko równorzędne z tym, które zajmowała ona przed przejściem na urlop. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, powinna ona móc wykonywać pracę odpowiadającą jej kwalifikacjom zawodowym.

Z ewentualną zmianą stanowiska wiąże się nieodłącznie pytanie o zarobki. Czy te mogą ulec zmianie? Nie, gdyż ustawodawca uregulował także tę kwestię w Kodeksie pracy. Niezależnie od tego, czy pracownica będzie zajmowała dotychczasowe stanowisko, czy też zostanie jej przyznane inne, podmiot zatrudniający jest zobowiązany zapewnić jej wynagrodzenie w takiej wysokości,jakie otrzymywałaby, gdyby nie korzystała z przysługującego jej urlopu.

Szukasz pracy?
Dodana

Kierownik budowy

FIRMA BUDOWLANA ROBERT LICHOSYT

  • 5 000-8 000 zł / mc
  • Sucha Beskidzka
Dodana
Dodana
Dodana

Order picker w Lidlu – NOWA OFERTA! Jedna zmiana

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

  • 13-15 € / h
  • Holandia
Dodana

Co z czasem pracy?

Osobnym zagadnieniem jest czas pracy. Mama powracająca do zakładu pracy może wnioskować o zmniejszenie wymiaru czasu pracy - maksymalnie do połowy pełnego wymiaru. Warto jednak zauważyć, że z takim wnioskiem musi wystąpić sama zainteresowana. W piśmie pracownica powinna wskazać, przez ile godzin dziennie chce świadczyć pracę i przez jak długi okres chce pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli porozumie się w tej kwestii ze swoim przełożonym, to jest również objęta ochroną przed zwolnieniem. Dotyczy to jednak tylko 12 miesięcy.

Przerwy na karmienie

Inne ułatwienia przewidziane zostały dla pracownicy, która karmi dziecko piersią. W takiej sytuacji może ona złożyć oświadczenie o fakcie karmienia dziecka piersią, na podstawie którego będą jej przysługiwały dwie półgodzinne przerwy. Warto zauważyć, że czas ten wlicza się do czasu pracy, zatem wynagrodzenie nie może ulec zmianie. Co więcej, kobieta składa oświadczenie - oznacza to, że nie jest konieczne przedstawianie zaświadczenia od lekarza o fakcie karmienia dziecka. Pracodawca będzie mógł wymagać takiego dokumentu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pracownica będzie karmiła bardzo długo - wówczas uzasadnionym wydaje się wystąpienie przez podmiot zatrudniający o stosowne zaświadczenie, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom na tym polu.

Przy omawianiu zagadnienia przerw przeznaczonych na karmienie dziecka należy wskazać, że pracownica może wnioskować o wykorzystywanie ich łącznie. Wówczas jej dzień pracy będzie zaczynał się później lub kończył wcześniej. Ograniczeniem jest jednak liczba godzin spędzanych w pracy - w przypadku, gdy pracownica świadczy pracę krócej niż 4 godziny dziennie, przerwa jej nie przysługuje.

Dodatkowe ułatwienia

Wyżej wymienione ułatwienia to nie jedyne, które ustawodawca przewidział z myślą o pracujących mamach. Warto zauważyć, że pracownica opiekująca się dzieckiem poniżej 4. roku życia nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych czy też w porze nocnej. Ograniczenia pracodawcy dotyczą także faktu, że nie może on zatrudnionej pracownicy oddelegować poza stałe miejsce pracy. Wszystkie te ułatwienia mają pomóc pogodzić pracującej mamie życie zawodowe z życiem prywatnym i przede wszystkim z wychowywaniem dziecka.

Dodatkowy urlop

Często pracownica po urlopie macierzyńskim potrzebuje dodatkowego czasu na załatwienie spraw związanych z opieką nad dzieckiem, np. znalezienie żłobka lub przystosowanie się do nowego harmonogramu. W takiej sytuacji możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu może być niezwykle cenna. Pracodawcy, którzy doceniają wagę równowagi między pracą a życiem prywatnym, często oferują pracownicom elastyczność w kwestii urlopów lub umożliwiają skorzystanie z urlopu wychowawczego.

Pracownik chroniony

Kobieta powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim jest objęta szczególną ochroną prawną. Jest to istotne z punktu widzenia pracodawcy, który musi respektować określone przepisy dotyczące zatrudniania pracownic w ciąży lub po urlopie macierzyńskim. Pracownica po powrocie z urlopu ma prawo do takiego samego traktowania jak przed odejściem na urlop, a pracodawca powinien zapewnić jej stanowisko pracy odpowiednie do jej kwalifikacji i umiejętności.

Warto zauważyć, że po urlopie macierzyńskim kobieta może potrzebować pewnego czasu na ponowne zaadaptowanie się do środowiska pracy. Mogą wystąpić nerwy i niepewność związane z powrotem do obowiązków zawodowych. Pracodawca może wesprzeć pracownicę, oferując jej dodatkowe szkolenia lub mentorstwo, które pomogą jej odzyskać pewność siebie i zaktualizować umiejętności.

Wsparcie dla młodych mam

Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z wartości, jaką wnosi do zespołu pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Młode matki często posiadają unikalne umiejętności i perspektywę, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy oferowali wsparcie i udogodnienia, które pomogą młodym matkom skutecznie łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym.

Wsparcie może przybierać różne formy, takie jak elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej lub częściowego etatu, dostęp do żłobków lub programów opieki nad dziećmi, a także programy mentorstwa i rozwoju zawodowego dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownicy. Dbanie o dobre relacje z młodymi matkami, zapewnienie im możliwości rozwoju i odpowiedniego balansu między pracą a życiem prywatnym, przyczynia się do lojalności pracownic i budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Wniosek po powrocie z urlopu macierzyńskiego może być trudnym i emocjonalnie obciążającym czasem dla młodej matki. Dlatego pracodawcy powinni podejść do tego procesu z empatią i zrozumieniem. Działania takie jak udzielanie informacji i wsparcie w zakresie korzystania z praw przysługujących pracownicom po urlopie macierzyńskim oraz zapewnienie dostępu do odpowiednich zasobów i programów, mogą pomóc pracownicom poczuć się pewniej i bardziej zmotywowane po powrocie do pracy.

Podsumowując, pracodawcy mają wiele możliwości, aby wesprzeć pracownice po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Oferując elastyczność, dodatkowy urlop, szkolenia i wsparcie emocjonalne, mogą stworzyć przyjazne i atrakcyjne środowisko pracy dla młodych mam. Praca nad budowaniem równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz uznawanie i docenianie wkładu młodych matek w organizację przyniesie korzyści zarówno pracownicom, jak i pracodawcom.

To może Cię również zainteresować

Wniosek o urlop macierzyński

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracownica w ciąży może pracować w nadgodzinach?

Nie, pracownica w ciąży nie może świadczyć pracy w nadgodzinach. Jeżeli dotychczas świadczyła pracę w porze nocnej, powinna również zostać przeniesiona do innej pracy, którą będzie mogła wykonywać w ciągu dnia.

Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracownica wraca na swoje dotychczasowe stanowisko?

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca powinien zapewnić pracownicy stanowisko równorzędne z tym, które zajmowała ona przed przejściem na urlop. Jeżeli to nie jest możliwe, pracownica powinna móc wykonywać pracę odpowiadającą jej kwalifikacjom zawodowym.

Czy zarobki pracownicy po powrocie z urlopu macierzyńskiego mogą ulec zmianie?

Nie, niezależnie od tego, czy pracownica będzie zajmowała dotychczasowe stanowisko, czy też zostanie jej przyznane inne, pracodawca jest zobowiązany zapewnić jej wynagrodzenie w takiej wysokości, jakie otrzymywałaby, gdyby nie korzystała z przysługującego jej urlopu.

Czy pracownica powracająca do pracy może wnioskować o zmniejszenie wymiaru czasu pracy?

Tak, pracownica powracająca do zakładu pracy może wnioskować o zmniejszenie wymiaru czasu pracy - maksymalnie do połowy pełnego wymiaru. Z takim wnioskiem musi wystąpić sama zainteresowana. Jeżeli porozumie się w tej kwestii ze swoim przełożonym, jest również objęta ochroną przed zwolnieniem, jednak tylko przez 12 miesięcy.

Czy pracownica karmiąca piersią ma prawo do przerw w pracy?

Tak, pracownica karmiąca piersią, na podstawie złożonego oświadczenia o fakcie karmienia dziecka piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie pracy. Czas ten wlicza się do czasu pracy, więc wynagrodzenie nie ulega zmianie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

10 komentarzy

o.r.

o.r.

Matki wysłać do pracy, a reszcie dać pieniądze za to, że są!
Estella

Estella

Ja nie wiedziałem, że np. przysługuje ta jedna godzina wolna gdzie można wcześniej wyjść.
kazo

kazo

Z tego co wiem kobieta gdy wraca do pracy nie musi pracować 8h tylko 7h. To ważna rzecz i warto o tym wiedzieć gdyż nie każdy ci to przypomni. W końcu pielęgnacyjne zabiegi dla dziecka mają znaczenie. To tak jak diety czy temperatura w miejscu pracy.
Piccolo

Piccolo

Sporo ludzi nie zna i np. im nikt tego nie powie. DLatego bardzo dobrze jest znać swoje prawa i w razie jakiejś szopki w pracy pokazać swoją wiedzę.
Lena

Lena

Swoje prawa dobrze jest zawsze znać. W wielu sytuacjach jakie dzieją się w życiu Polak mądry po szkodzie. Dlatego nie zaszkodzi edukować się w każdej sytuacji ważnej dla siebie.
małogosia

małogosia

Bardzo fajne jest to, że w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego zagwarantowany jest po jego zakończeniu powrót do zakładu pracy, w którym się pracowało. """""Zazwyczaj???''' wracając po takim urlopie wraca się na swoje stanowisko pracy...
Hilary C.

Hilary C.

Podczas urlopu macierzyńskiego i ogólnie jako kobieta w ciąży masz wyższą ochronę przed zwolnieniem. Tylko w szczególnych warunkach, na przykład w przypadku niewypłacalności firmy, możesz zostać rozwiązany.
Bakszysz

Bakszysz

To, w jaki sposób łączysz się z miejscem pracy, w którym chcesz być podczas urlopu macierzyńskiego, zależy od twoich celów zawodowych. Swoje prawa trzeba znać.
Onyx

Onyx

Dobrze znać swoje prawa po powrocie, że jest pewna forma wsparcia i ochrony. Samemu trzeba wiedzieć jakie się ma prawa by nie zostało to zbagatelizowane w robocie.
Roxana

Roxana

Dobrze je znać, bo wiele ludzi z niewiedzy traci coś co im się prawnie należy. Wielu pracodawców wykorzystuje wszelakie sytuacje, a tu przecież trzeba stać twardo na nogach.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.