Pracownik - prawa i obowiązki

Certyfikaty językowe - czy warto je mieć?

19 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

4 komentarze
Certyfikaty językowe - czy warto je mieć?
Odkryj, jak biegłość w językach obcych przekłada się na wyższe zarobki i lepsze możliwości zatrudnienia

Z badań, które przeprowadziła firma Millard Brown wynika, że większość pracodawców wymaga od swoich podwładnych znajomości najpopularniejszego języka obcego, czyli angielskiego. Jednocześnie prawie każdy szef, przed zatrudnieniem pracownika decyduje się na sprawdzenie jego językowych umiejętności. Oznacza to, że aktualnie rozpoczęcie kursu języka obcego dla pracowników, może być niezwykle korzystne. Poszerzając swoje umiejętności o swobodne wypowiadanie się po angielsku czy niemiecku można liczyć na lepszą posadę lub awans. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że współcześnie działające firmy przykładają wagę do własnego rozwoju i stawiają na współpracę z zagranicznymi podmiotami.

Czy znajomość języka obcego jest już koniecznością?

Nacisk, który pracodawcy kładą na znajomość języka obcego nie jest przypadkowy. Okazuje się, że tego wymaga najczęściej struktura firmy. Te podmioty, które obsługują klientów na całym świecie mogą zatrudniać wyłącznie takich pracowników, którzy swobodnie komunikują się w językach obcych. Co więcej, mówiąc o znajomości języka należy wskazać, że chodzi tu nie tylko o podstawy, ale również specjalistyczne słownictwo, w tym choćby takie, które związane jest z usługami finansowymi czy prawem.

Z punktu widzenia części pracodawców nie wystarczy wyłącznie zapewnienie pracownika, że zna on język obcy. Duża część podmiotów zatrudniających koncentruje się na tym, aby uzyskać od potencjalnego kandydata poświadczenia znajomości określonego języka. Poza certyfikatami ważny jest dyplom. Jeżeli aplikujący nie jest w stanie potwierdzić znajomości języka obcego dokumentem, to najczęściej przeprowadzany jest test lub rozmowa.

Certyfikaty językowe – furtka do wyższej pensji?

Pracodawca, który decyduje się na przyjęcie kolejnej osoby do zespołu najczęściej stawia określone wymagania. Jednym z takich jest znajomość języka obcego. Z punktu widzenia pracowników, którzy współcześnie poszukują zatrudnienia umiejętność swobodnego komunikowania się choćby w języku angielskim zdecydowanie zwiększa szanse na znalezienie dobrze płatnej posady. Ponieważ pracodawcy lub osoby oddelegowane do rekrutacji coraz częściej przywiązują uwagę do sprawdzenia językowych umiejętności kandydata, w CV coraz rzadziej pojawiają się nie zgodne z prawdą wpisy, dodatkowo przyszli pracownicy chętnie prezentują, na przykład, certyfikaty językowe, które poświadczają znajomość przez nich języka na określonym poziomie.

Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia pracodawcy zatrudnienie pracowników, którzy biegle posługują się językami obcymi jest bardzo korzystne. Firma nie tylko może zdobywać nowych, międzynarodowych klientów, ale również nie musi korzystać z usług zewnętrznych podmiotów, w tym przede wszystkim biur tłumaczeń.

Z przeprowadzonych w ostatnich latach badań wynika, że pracownicy, którzy znają języki obce mogą liczyć na wyższą pensję. Zarobki w porównaniu do osób zatrudnionych, które nie mogą wykazać się znajomością języka obcego najczęściej są o około 16% wyższe. Najwięcej zarabiają jednak osoby znające języki egzotyczne, w tym chiński, arabski czy japoński. Są oni dla pracodawców o tyle cenni, że coraz więcej firm otwiera się na rynki azjatyckie. Korzystanie przy tym z tłumacza nie zawsze jest opłacalne, zwłaszcza jeżeli mowa o konieczności nawiązania kontaktów handlowych i przedstawienia oferty. Wówczas wymiana e-mailowa powinna odbywać się sprawnie i szybko.

Z drugiej strony zajmowanie nawet wysokiego stanowiska w firmie nie musi oznaczać wysokich zarobków, jeżeli pracownik nie posiada odpowiednich kompetencji językowych. Dzieje się tak dlatego, że w takich sytuacjach niezbędne jest korzystanie choćby z pomocy tłumaczy czy współpracowników. Potwierdzają to również badania. OBW wykazało, że osoby na takich samych stanowiskach, które znają przynajmniej jeden język obcy w stopniu bardzo dobrym mogą liczyć na dużo wyższe zarobki niż osoby, które nie poświęciły czasu na naukę choćby angielskiego.

Wymogi współczesnej gospodark i chęć konkurowania na zagranicznych rynach sprawia, że wielu pracodawców decyduje się na wprowadzenie szkoleń językowych dla swoich pracowników.

Kursy językowe nigdy nie jest za późno na naukę!

Pracownicy, którzy myślą o zmianie pracy i nie znają języka obcego powinni podjąć decyzję o zapisaniu się na kurs językowy. Współcześnie wybierać można z bogatej oferty różnorodnych szkół językowych, na rynku działają również prywatni korepetytorzy. Warto przy tym postawić przede wszystkim na praktyczne umiejętności – pisanie i swobodne rozmawianie w języku obcym. Przełamanie strachu przed mówieniem jest najważniejsze, gdyż na większości rozmów kwalifikacyjnych może paść pytanie choćby w języku angielskim.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Doradca Klienta - praca sezonowa

PeoplePro

  • Władysławowo
Dodana

Doradca Klienta - praca sezonowa

PeoplePro

  • Nowy Dwór Gdański
Dodana
Dodana

Istotną kwestią, w trakcie poszukiwania pracy jest również dobrze napisane CV. To powinno przede wszystkim uwzględniać fakt, że kandydat posiada certyfikat językowy. Warto zatem stworzyć dodatkowy punkt, w którym zaprezentuje się potencjalnemu pracodawcy informacje o odbytych kursach czy szkoleniach. Zwróć jednak uwagę na fakt, że aktualnie większość osób poszukujących do pracy ceni bardziej praktyczne umiejętności niż wykształcenie.

Pracownicy, którzy nie mogą pozwolić sobie na samodzielne opłacenie kursu językowego powinni przeprowadzić rozmowę z szefem. Może się okazać, że chętnie wyśle on swojego podwładnego na kurs, gdyż w najbliższym czasie zamierza rozszerzyć ofertę firmy lub rozesłać zapytania ofertowe do klientów z zagranicy. Wówczas liczyć można na częściowe sfinansowanie kosztów właśnie przed pracodawcę. Jednocześnie może on wymagać podpisania dodatkowych dokumentów, które będą go zabezpieczały przed ewentualnym złożeniem przez pracownika wypowiedzenia. Z całą jednak pewnością takie rozwiązanie może być korzystne dla obu stron umowy o pracę.

Certyfikat z angielskiego – jest w czym wybierać

Certyfikaty z angielskiego można uzyskać po zdaniu odpowiednich egzaminów, potwierdzających znajomość tego języka. Na świecie są one popularne od lat, w Polsce zaczynają być coraz bardziej popularne. Dlaczego Najpewniej z tego względu, że ocena stopnia opanowania języka często jest przepustką do dobrej pracy, stażu czy szansą na zagraniczny wyjazd. Ich największą korzyść stanowi to, że wiele z nich jest rozpoznawalnych na całym świecie – zdobywając certyfikat w Polsce, zyskujesz dokument ważny wielu krajach.

W Polsce największą popularność zyskały trzy ośrodki egzaminacyjne, które wydają znane na całym świecie certyfikaty językowe. Należą do nich:

  • University of Cambridge – te certyfikaty są najczęściej podstawą do oficjalnego potwierdzenia umiejętności językowych. Zwalniają z konieczności zdawania dodatkowych egzaminów – na przykład na studia wyższe czy do pracy, o którą ubiega się kandydat. Za ich sprawą możliwe jest dokonanie pomiaru opanowanych przez zdającego umiejętności językowych – od średnio zaawansowanego, zwanego First Certificate in English (FCE), poprzez poziom zaawansowany zwany Certificate in Advanced English (CAE), aż po poziom biegłości językowej, który możliwy jest do zatwierdzenia poprzez uzyskanie Certificate of Proficiency in English (CPE). Wszystkie trzy opierają się na sprawdzeniu umiejętności pisania, czytania, słuchania, zastosowania struktur językowych oraz mówienia. Uzyskany dyplom ważny jest bezterminowo.
  • English Testing System – w tym ośrodku zdobyć można Certyfikat IELTS, który uznawany jest za jeden z najwłaściwszych wyborów dla osób planujących podjęcie studiów albo pracy za granicą. Test jest ogólny, a punktacja z niego świadczy o tym, jaki poziom zostanie stwierdzony u danego kandydata. Składa się on z czterech części, badających umiejętność czytania, pisania, mówienia i słuchania. Certyfikat jest ważny dwa lata od daty wystawienia. Podobny do certyfikatu IELTS jest egzamin TOEFL, który nie posiada poziomów zaawansowania, a stopień znajomości języka określa liczba punktów. Jego wyniki egzaminu są ważne również jedynie przez 2 lata. Dedykowany jest osobom zamierzającym rozpocząć studia lub pracę w USA czy Kanadzie, gdzie jest on doskonale rozpoznawalny.
  • London Chamber of Commerce and Industry – jest to trzeci ośrodek, który charakteryzuje się niesłabnącą popularnością. Oferowane tam egzaminy posiadają aż 5 poziomów trudności. Każdy składa się z części pisemnej oraz ustnej. Certyfikat LCCI jest ważny przez 5 lat i uznawany przede wszystkim w krajach europejskich, gdzie respektują go zarówno uczelnie, jak i przedsiębiorstwa.

Inwestycja w naukę języków obcych to inwestycja w przyszłość - zwiększa szanse na zatrudnienie i potencjał zarobkowy.

Niemniej, na tym oferta się nie kończy. Ofert ośrodków egzaminacyjnych jest znacznie więcej i oferują one kilkanaście różnych certyfikatów, które również cieszą się uznaniem w różnych krajach – są to np. TOEIC, SEFIC, TSE, CELS, YLE, BULATS, KET, PET oraz EFTI. Tym samym, zanim podejmie się decyzje o podejściu do danego egzaminu, warto sprawdzić, które certyfikaty w danym kraju, na danej uczelni czy w którym przedsiębiorstwie są respektowane.

Czy angielski wystarczy?

Każdy, kto szukał pracy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że pracodawcy stawiają konkretne wymagania. Z szacunkowych danych wynika, że niemal 60% podmiotów oferujących pracę oczekuje od kandydatów wysoko rozwiniętych umiejętności językowych. Dobra znajomość angielskiego to zupełne minimum – poza tym językiem coraz więcej pracodawców jest zainteresowanych zatrudnieniem takich aplikujących, którzy biegle posługują się niemieckim, francuskim, rosyjskim czy opanowali jeden z innych języków obcych. Czy to oznacza, że w dzisiejszym świecie trzeba być poliglotą? Z cała pewnością warto. Z tego względu nie powinieneś lekceważyć swoich zdolności językowych, ale je pogłębiać. Znasz już angielski? Świetnie – pomyśl jednak o tym, by nauczyć się jeszcze jednego języka.

W przypadku kiedy nie chcesz lub nie masz czasu poznawać inny język, to powinieneś skoncentrować się na opanowaniu angielskiego biznesowego. Tu z pomocą przyjdzie ci specjalistyczna literatura lub lektor – możesz zapisać się na specjalne zajęcia w szkole językowej.

Język arabski/język chiński – które egzotyczne języki są najbardziej pożądane

Podkreślmy, że obecnie to znajomość języka angielskiego jest bardzo ważna. Znając go, można porozumiewać się niemal na całym świecie, a także jest on przepustką do rozwoju edukacyjnego czy zawodowego. Niemniej, w związku z rozwojem pojawiły się języki przyszłości. Czyli takie, które wyróżnią danych kandydatów spośród tłumu, zapewnią atrakcyjną pracę i dobre zarobki. Do takich należą niewątpliwie języki egzotyczne. Przyjrzyjmy się.

Po pierwsze, specjaliści wskazują na język chiński. Jego nauka staje się coraz bardziej popularna – oblegane są kierunki na uczelniach związane z językiem chińskim, a także wiele szkół językowych wprowadza go do swojej oferty, a także możliwe jest już zdobycie certyfikatów z tego języka. Wszystko dlatego, że kraj ten jest jednym z najlepiej rozwijających się na świecie. Gospodarka Chin świetnie rokuje, i nie jest niemożliwe, że niebawem wyprzedzi amerykańską, tym samym stając się najlepszą na świecie. Co więcej, język chiński już teraz jest najczęściej użytkowanym językiem świata! Zna go ponad miliard osób na świecie, a osób które mogą się tym poszczycić wciąż przybywa. Doceniają to pracodawcy – szczególnie ci, działający na arenie międzynarodowej.

Po drugie, dobrze rokującym językiem jest hinduski. Spowodowane jest to dynamicznie rozwiającą się gospodarką Indii, która zyskuje coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej. Choć dziś nie jest mocno popularny, może okazać się, że osoby znające go, będą najbardziej pożądanymi pracownikami za kilka albo kilkanaście lat. Jego nauka może się więc opłacić – szczególnie, gdy wiąże się rozwój kariery zawodowej zagranicznymi, czy międzynarodowymi korporacjami.

Po trzecie, język arabski. Tak właśnie typują językoznawcy. Język arabski obecnie jest piątym najczęściej używanym językiem na świecie. Wielu obywateli państw arabskich posługuje się wyłącznie tym językiem, a zatem chcąc realizować interesy z firmami na tamtych obszarach, znajomość języka arabskiego może być niezbędna. To szybko rozwijający się rynek, a liczba osób z krajów europejskich, która się nim posługuje jest niewielka. Tym samym, pracodawcy oferują naprawdę atrakcyjne wynagrodzenie, szczególnie, gdy kandydaci posiadają certyfikaty znajomość tego języka.

Po czwarte, każdy obcy język jest wart nauki. Wszystko dlatego, że świat dynamicznie się rozwija, a wymagania pracodawców są niezwykle zróżnicowane. Posiadanie certyfikatów językowych jest pożądane, szczególnie certyfikatów języka angielskiego, ale i bez nich warto posiadać odpowiednie umiejętności językowe. Niejednokrotnie okazuje się, że są one przepustką do lepszego życia.

Planując swoją karierę lub chcąc mieć pewność, że za kilka lat również nie będziesz miał problemu ze znalezieniem zatrudnienia, powinieneś dokładnie przemyśleć to, jakich języków się uczyć.

Niemiecki – języki naszego sąsiada

W Polsce nie brakuje szkół językowych oferujących naukę języka niemieckiego. Zdecydowanie warto i na ten język postawić, bo to jedne z naszych sąsiadów z którym łączą nas liczne powiązania gospodarcze. Znając ten język możesz zdecydować się aplikować do firm niemieckich, które na terenie Polski mają swoje przedstawicielstwa lub oddziały, będziesz również cennym pracownikiem dla wszystkich tych przedsiębiorstw które współpracują z naszym zachodnim sąsiadem lub planują rozszerzenie działalności na ten rynek.

A może postawisz na norweski lub szwedzki?

W ostatnich latach w poszukiwaniu lepszych warunków życia i zatrudnienia, wielu Polaków zdecydowało się wyjechać do Norwegii lub Szwecji. Znajomość tych języków ułatwia znalezienie zaturdnienia w wymienionych krajach.

Decydując się na naukę jednego z języków skandynawskich, również musisz pamiętać o tym, by perfekcyjnie opanować język angielski. Znajomość dwóch języków powinna ci skutecznie pomóc znaleźć zatrudnienie.

Sprawdź, co na temat umiejętności językowych mówią badania?

Umiejętność płynnego posługiwania się językami obcymi wielokrotnie była przedmiotem badań specjalistów. Jedno z prezentownych przez nich badań wykazuje, że aż 48% ankietowanych uznało, że doskonale włada językiem angielskim. Znacznie mniej popularne okazały się takie języki, jak niemiecki i rosyjski, które znało odpowiednio 8% i 7% ankietowanych. Jeszcze rzadsze okazały się języki: francuski (2%), hiszpański (1%) czy włoski (1%).

Omawiając to badanie trzeba wskazać na dwie kwestie. Po pierwsze, potwierdziło się to, co wiadomo od dawna, język angielski jest uważany za zupełną podstawę i większość szukających pracy pamięta o tym, aby na ten aspekt zwrócić szczególną uwagę. Ponadto, w przeprowadzonym badaniu zabrakło pytań o znajomość języków egzotycznych, które  również w naszym kraju  stają się coraz popularniejsze. Mowa tu między innymi o języku japońskim, chińskim czy arabskim.

Podsumowując, znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach jest niezbędna. Stanowi szansę na podjęcie studiów za granicą czy też zatrudnienie w renomowanych firmach. Dodatkowym atutem kandydatów jest posiadanie certyfikatów językowych, np. certyfikatu FCE. Dzięki temu pracodawcy wiedzą, jakie rzeczywiście umiejętności posiada kandydat i czy są one wystarczające, aby zaoferować mu pracę. Warto więc się przyłożyć i pogłębiać swoje umiejętności językowe, które następnie zostaną potwierdzone certyfikatem językowym.

Wykształcenie czy konkretne umiejętności to nie wszystko. Coraz więcej osób zauważa, że znalezienie pracy wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji o znajomości języków obcych. Dlaczego są tak istotne? Otwarcie granic i fakt, że dziś wiele polskich firm decyduje się współpracować z podmiotami mającymi siedzibę w innych europejskich krajach wymusza zatrudnianie pracowników władających językami obcymi.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o nauce języków obcych

  • Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Edynburski, nauka drugiego języka może pomóc w opóźnieniu wystąpienia demencji. Osoby dwujęzyczne miały tendencję do rozwijania objawów demencji o 4-5 lat później niż osoby jednojęzyczne. 
  • Według raportu Ethnologue, najbardziej popularnym językiem na świecie jest chiński mandaryński, który jest używany przez około 1,1 miliarda osób. Na drugim miejscu znajduje się hiszpański, a na trzecim angielski. 
  • Uważa się, że nauka języków obcych może poprawić zdolności poznawcze i elastyczność umysłową. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Northwestern w Stanach Zjednoczonych wykazały, że osoby biegłe w dwóch językach miały lepszą kontrolę uwagi, rozwiązywały problemy szybciej i miały większą zdolność do wielozadaniowości. 
  • Według statystyk Eurostatu, ponad 60% dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej deklaruje, że nie zna żadnego języka obcego. Tylko 32% Europejczyków deklaruje, że jest w stanie prowadzić rozmowę w jednym z języków obcych. 
  • Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Pohang w Korei Południowej sugerują, że nauka nowego języka może prowadzić do zwiększenia gęstości szarych komórek w mózgu. Uczestnicy badania, którzy uczyli się języka przez trzy miesiące, mieli większą gęstość w obszarach odpowiedzialnych za uczenie się i pamięć. 

Najczęściej zadawane pytania

Czy znajomość języka angielskiego wpływa na moje zarobki?

Tak, badania pokazują, że osoby znające język angielski mogą zarabiać nawet 82% więcej.

Czy języki egzotyczne są ważne na rynku pracy?

Tak, coraz więcej pracodawców poszukuje osób znających języki takie jak japoński, chiński czy arabski.

Czy certyfikaty językowe są ważne dla pracodawców?

Tak, wiele firm wymaga od kandydatów potwierdzenia swoich umiejętności językowych przez certyfikaty.

Czy znamy język obcy to większe szanse na zatrudnienie?

Tak, biegłość w językach obcych znacznie zwiększa szanse na zatrudnienie.

Jakie języki obce są najbardziej wartościowe na rynku pracy?

Język angielski jest najbardziej podstawowym językiem, jednak języki egzotyczne stają się coraz bardziej popularne i wartościowe.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

4 komentarze

Erwin

Erwin

Z pewnością lepiej mieć certyfikaty językowe niż ich nie mieć. Takie są oczywiste oczywistości. Najlepiej mieć ich kilka na wysokim poziomie. Pozwoli to mieć lepszy start.
Polak

Polak

Teraz znajomość języków to podstawa i wiele rzadkich języków także jest dobrze widziana i ma znaczenie oraz często decyduje o zatrudnieniu.
anglistka

anglistka

Warto mieć certyfikaty językowe, bo wtedy łatwo znaleźć pracę i ponadto lepiej zarobić.
Conoda

Conoda

Warto je mieć, dzisiaj niby powszechnie się zna w PL angielski, jak kiedyś ruski. Z kolei rosyjski wraca do łask jak wiele innych języków i tutaj można wiele zyskać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.