Zawody i ich potencjał

Ranking najbardziej poszukiwanych zawodów przyszłości w Polsce

2 czerwca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

5 komentarzy
Ranking najbardziej poszukiwanych zawodów przyszłości w Polsce
Rynek pracy jest dziś w miarę stabilny i dadzą się na nim zauważyć pewne trendy, które w przyszłości z pewnością się rozwiną. Można więc mówić o zawodach przyszłości, bo do pewnego stopnia przyszłość jest przewidywalna, przynajmniej w pewnym zakresie. Biorąc pod uwagę warunki wyjściowe i wektory, zgodnie z którymi obecnie rozwija się zatrudnienie, wcale nie jest trudno wydedukować czego spodziewać się należy po zawodach przyszłości.

Zawody przyszłości, czyli co nas czeka za 10, 20 lat?

Wszelkie badania i prognozy dla rynku pracy wskazują, że będziemy się nadal bardzo silnie informatyzować, technicyzować, firmy postawią na pracę objętą harmonogramem kalendarzy dostępnych z poziomu smartfona, będzie rosło zatrudnienie zdalne. Na rynku pracy nie czeka nas rewolucja, ale utrwalanie się obecnego trendu do wykorzystywania urządzeń online. Zawody, które powstaną w przyszłości, po części wyprą obecne zawody, po części je udoskonalą i zastąpią. Nowe zawody przyszłości będą nieoddzielnie wiązać się z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Już dziś bardzo polegamy na naszych urządzeniach podłączonych do internetu. To jest kierunek, w którym zmierzamy i za 20 lat będzie to jeszcze bardziej widoczne.

Video

Zawody przyszłości – liczą się technologia i kreatywność

Oprócz opanowania nietrudnych w sumie do nauczenia się technologii, pozostanie poszukiwana taka cecha jak kreatywność, gdyż pracownicy - mając większe pole do swobodnego działania - będą musieli wykazywać się nie tylko “odrabianiem prac domowych”, ale także innowacyjnym wkładem w rozwój firmy. Technologia zaprzęgnięta w proces pracy ułatwia nam wiele, ale pomysł, oryginalna koncepcja, zawsze będą stanowić o przewadze na rynku pracy i atrakcyjności pracownika dla pracodawcy.

Zawód przyszłości liczą się technologie

Jakie są obecnie najbardziej pożądane kompetencje zawodowe?

Opanowanie języka angielskiego w dobie globalizacji jest już niezbędnym truizmem. Poza tym współczesny, konkurencyjny pracownik na rynku pracy potrafi korzystać z narzędzi online, podporządkować się rygorom coraz bardziej zautomatyzowanej pracy, a jednocześnie wnosić świeżość do prowadzonych w firmie projektów, czyli zachowywać się twórczo. Takie cechy i kompetencje jak terminowość, odpowiedzialność i sumienność zawsze będą poszukiwane na rynku pracy, lecz dziś koniecznie muszą być uzupełnione o umiejętności odnajdywania się w świecie cyfrowym.

Szukasz pracy?
Dodana

KURIER Kierowca DHL

Grimp Logistics Sp. Z o.o.

  • Zielona Góra
  • 4 000-5 700 zł / mc
Dodana

Video

Badania i prognoza jak będzie się zmieniał rynek pracy?

Coraz więcej czasu będziemy poświęcać obsłudze urządzeń online. Osobiste kompetencje wymagane w pracy pozostaną bez zmian, lecz należy je uzupełnić o drobną choćby znajomość systemów informatycznych. Coraz więcej z nas będzie pracowało w miastach. Coraz więcej od każdego poszczególnego pracownika będzie wymagane - samodzielność pojawia się w procesie nowoczesnej pracy jako jedna z kompetencji kluczowych. Badania pokazują także coraz większy udział urządzeń elektronicznych w naszych zadaniach zawodowych, a więc ich opanowanie jest ważne w kontekście zawodów przyszłości. Powoli odchodzimy też od systemów ściśle scentralizowanych ku systemom bardziej demokratycznego zatrudniania i zarządzania, ale to wymaga więcej przedsiębiorczości i wynalazczości także od pracownika.

IT - zawód przyszłości

Specjaliści od technologii i automatyzacji

Wśród zawodów przyszłości “spece” od technologii i automatyzacji zajmują szczególne miejsce, ponieważ na ich barkach znajduje się cała infrastruktura potrzebna do wykonywania pracy w nowoczesnych warunkach. To oni dbają o nasze aplikacje, to oni wprowadzają rozwiązania techniczne dla firm zakresie IT, to oni wreszcie są zarówno na pierwszej linii frontu, gdyż ich praca służy naszej pracy, ale jednocześnie “zabezpieczają tyły”, jak to ma miejsce np. w sprawach bezpieczeństwa informatycznego.

Umiejętności, w które warto zainwestować

Coraz bardziej cenna staje się komunikacja, czyli tzw. “umiejętności miękkie”. Mamy bowiem na gruncie zawodowym do czynienia z coraz bardziej zaawansowanymi procesami komunikacji, więcej jest adresatów i nadawców wypowiedzi - musimy jakoś odnajdywać się w świecie nieustannego dialogu. Oprócz tego znajomość podstawowych technik informatycznych i umiejętności korzystania z oprogramowania będą nadzwyczaj ważne. Nasza asertywność musi zostać wsparta wiedzą o nowych technologiach.

Zawody w które warto zainwestować swój czas

Zawody, które gwarantują sukces ekonomiczny

Przedstawmy pokrótce kilka zawodów przyszłości, ułóżmy jakąś mapę kariery, powiedzmy jakie są najbardziej opłacalne zawody, który np. w roku 2025 będą miały już nie tylko swoją przyszłość, ale także swoje spełnienie.

Branża medyczna: biotechnolog - zawód ceniony na Zachodzie - a w Polsce?

Nic nie zastąpi wiedzy z trudem zdobywanej na ścieżce edukacji. To główna umiejętność biotechnologa. Wiedza o znaczeniu pewnych zdarzeń i przekazanie informacji tak, aby na zaistniałą sytuację można było zareagować adekwatnie - tym powinien cechować się dobry biotechnolog, jeden z zawodów przyszłości.

Biotechnolog

Inżynierowie odnawialnych źródeł energii

Inwestycje w odnawialne źródła energii są dziś doprawdy pokaźne, a zwiększą się jeszcze w przyszłości. Niech nigdy nie zabraknie wykwalifikowanej kadry jak inżynierowie odnawialnych źródeł energii! To z pewnością zawód przyszłości, ponieważ w tym kierunku rozwija się świat - zwiększa się świadomość ekologiczna społeczeństw, więc odnawialne źródła energii bez wątpienia mają swoją przyszłość.

Inżynierowie odnawialnych źródeł energii

Analitycy biznesowi i specjalista ds. finansowych

Biznes także wszedł w fazę technologiczną. Analiza danych dotyczących firmy, czyli zawód analityka biznesu, na pewno będzie zatrudnieniem poszukiwanym. Praca projektowa, raportowanie, zbieranie i opracowywanie informacji, które przychodzą z każdej strony - to cenione kompetencje zawodowe. Podobnie specjaliści od finansów nigdy nie powinni narzekać na brak zatrudnienia, choć tu powodem jest raczej “miękka” kwestia zaufania społecznego, ponieważ ten zawód wymaga także kontaktu z klientem. Nie chcemy przekazywać w całości decyzji o naszych finansach maszynom, dlatego specjalista od finansów zawsze znajdzie pracę.

Specjalista z branży IT i analitycy Big Data

Informatycy stanowią szczególnie wyróżnioną grupę wśród zawodów przyszłości. To od ich aktywności zależą wszystkie systemy, które innym pozwalają na przeprowadzanie wielu czynności online. Rewolucja informatyczna wcale się nie skończyła, zatem obsługa IT i podobne prace - na nie znajdzie się popyt w każdych warunkach. To zgodne z kierunkiem rozwoju nie tylko kraju, ale też z globalnymi trendami - większa zależność od urządzeń IT generuje większą potrzebę zatrudniania specjalistów IT.

Analityk Big Data

Robotnicy wykwalifikowani jak: operatorzy maszyn, elektrycy i elektromechanicy

Pewnych czynności zawodowych nie da się zautomatyzować, nadal będzie potrzebny wysiłek mięśni. Nawet jeśli operator maszyny nie jest dziś tym samym, kto niegdyś brał łopatę i kopał, to jednak realizacja inwestycji budowlanych, a także dbałość o jakość dostarczanych nam do domu mediów oraz troska o urządzenia, z których korzystamy codziennie, czyli dość tradycyjne zawody mechaniczne - nie powinny w najbliższym czasie być zagrożone całkowitą automatyzacją.

Video

Kompetencje, na które warto stawiać w zawodach przyszłości

Na pewno warto być przedsiębiorczym i znać możliwości. Na pewno nie należy cofać się przed słusznym działaniem. A to, że większość działań dzisiaj - a są to w większości działania oparte na komunikacji - odbywa się przy wykorzystaniu technologii informatycznych, nasuwa na myśl ogólny wniosek o dwóch grupach umiejętności, kompetencji, które są kluczowe w pracy przyszłości. Pierwszą z nich stanowią kompetencje komunikacyjne, drugą: technologiczne, szczególnie w zakresie IT. To są kierunki, w jakich dziś zmierzamy. To są kompetencje będące w cenie i dobrze wynagradzane, a ich utwierdzanie się jako kluczowych przychodzi z każdym dniem.

Podsumowanie:
  • Zawody przyszłości będą wymagać połączenia zdolności technologicznych oraz kreatywności w działaniu, gdyż pracownicy muszą być innowacyjni i wnosić świeże podejście w rozwój firmy.
  • Opanowanie języka angielskiego jest już standardem na rynku pracy, ale poza nim pracownik musi umieć korzystać z narzędzi online oraz odnajdywać się w świecie cyfrowym. Specjaliści od technologii i automatyzacji są kluczowymi zawodami przyszłości.
  • Komunikacja oraz znajomość podstawowych technik informatycznych staną się coraz bardziej cenne na rynku pracy, a zawody przyszłości wymagają posiadania umiejętności miękkich.
  • Kilka przykładów zawodów przyszłości to biotechnolog, inżynier odnawialnych źródeł energii oraz analityk biznesowy i specjalista ds. finansowych. Branża medyczna oraz odnawialne źródła energii będą rozwijać się w następnych latach.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie zawody powstaną w przyszłości?

Rozwinie się z pewnością branża IT - tu powstanie wiele nowych specjalności. Nowe zawody powoli będą wypierać stare (np. informatyk zegarmistrza), szczególnie te związane z używaniem narzędzi online.

Jakie są najbardziej poszukiwane zawody 2020?

Obecnie rynek pracy potrzebuje przede wszystkich techników specjalistów. Ciągle istnieje zapotrzebowanie na humanistów, w tych dziedzinach, gdzie człowieka nie może zastąpić maszyna. W najlepszej sytuacji są inżynierowie IT.

Jakie kompetencje będą szczególnie ważne na rynku pracy w przyszłości?

Osoby profesjonalnie zajmujące się rynkiem pracy zwracają uwagę na dwa rodzaje kompetencji: technologiczne i komunikacyjne. Komunikujemy się coraz częściej przy użyciu technologii, a więc obie grupy kompetencji mają swoją wspólną część, są wymagane od nowoczesnego, dobrego pracownika.

Co to znaczy, że zawód jest “zawodem przyszłości”?

Za “zawód przyszłości” uznajemy taki zawód, który z pewnością będzie miał dużą podaż i popyt na rynku pracy w przyszłości, w którym będzie można się rozwijać zawodowo i dobrze zarabiać.

Co powinniśmy robić, aby w przyszłości utrzymać lub zdobyć dobry zawód?

Edukacja pozostaje kluczem. Każdy nowy certyfikat, każde nowe szkolenie, każdy rodzaj wiedzy zawodowej zdobyty przez nas na własną rękę - to ma niebagatelne znaczenie. nasze doświadczenie rośnie, a powinniśmy właśnie dbać o nieustanny rozwój kwalifikacji.

Jakie są najbardziej opłacalne zawody dla dziewczyn?

Panie bardzo dobrze odnajdują się w dużych korporacjach na stanowiskach, gdzie rozmowa, komunikacja, są najważniejsze. Zostanie adwokatem, specjalistką ds. finansowych, pracowniczką kancelarii prawnej, ale też zawód graficzki lub programistki - z pewnością zawsze będą “w modzie”.

5 komentarzy

Zofia Wilska

Zofia Wilska

Jako pracodawca z chęcią zatrudniłbym analityka biznesowego lub specjalistę ds. finansowych. Niestety, osoby z takimi umiejętnościami są coraz bardziej poszukiwane. Z drugiej strony - jako przedsiębiorca bardzo cieszę się z rozwoju technologii i automatyzacji, ułatwiają nam one pracę.
Fox

Fox

Teraz rozumiem, dlaczego tak wielu pracodawców wymaga znajomości narzędzi online czy systemów informatycznych. Świat idzie do przodu, ale ja też muszę nadążyć. Fajnie, że takie artykuły pojawiają się w sieci, wprowadzają w pewien sposób porządek.
Marian

Marian

Ciekawe, co nas czeka za 10-20 lat... Mam nadzieję, że pojawią się nowe zawody, w których osoby bez wykształcenia technicznego będą miały szanse na znalezienie zatrudnienia. W końcu nie wszyscy lubimy siedzieć przed komputerem.
krus zus

krus zus

Zawody przyszłości to kwestia, która pasjonuje mnie już od dłuższego czasu. Zgadzam się, że oprócz technologii niezbędna będzie także kreatywność. Pracodawcy będą wymagać od nas wiele, ale to też oznacza większą swobodę i możliwość rozwoju.
Karol

Karol

Ciekawa sprawa z tym rankingiem. Jak widać nowe technogie wchodzą na rynek. Niestety nie zawsze to są umiejętności jakie pozwolą na pzetrwanie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.