Twoje wsparcie w rekrutacji

Ile zarabia nauczyciel?

Ile zarabia nauczyciel?
Średnie zarobki nauczyciela w Polsce wynoszą 3251 zł brutto. Wynagrodzenie uzależnione jest między innymi od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Jego podstawą jest kwota bazowa opisana w ustawie budżetowej. Poniżej przedstawiamy specyfikę pracy nauczyciela oraz jego zarobki.

Wynagrodzenie nauczyciela, oprócz kwoty bazowej, składa się również z licznych dodatków. Należą do nich między innymi dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek wiejski czy dodatek za wysługę lat. Ponadto nauczycielom przysługuje również tzw. trzynasta pensja. W 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o likwidacji dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
 

Nauczyciel - specyfika zawodu i wysokość zarobków
 

Nauczyciel to osoba prowadząca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze między innymi w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. Aby móc wykonywać ten zawód konieczne jest spełnienie wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji. Głównym kryterium jest ukończenie szkoły wyższej oraz posiadanie specjalizacji nauczycielskiej lub dokument ukończenia kursu pedagogicznego.

Od nauczyciela wymaga się pełnienia funkcji dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Musi on również przestrzegać zasad moralnych zarówno w szkole, jak i poza nią. Oprócz prowadzenia lekcji zajmuje się również organizacją zajęć dodatkowych, wycieczek czy dokumentacją szkolną. Do jego zadań należy między innymi opracowywanie podstawy programowej, scenariuszy zajęć i arkuszy ocen. Nauczycieli można również spotkać w innych miejscach niż szkolna klasa. Mogą pracować także w szkolnych świetlicach, gabinetach pedagoga, bibliotece szkolnej, a także w szkołach specjalnych czy oddziałach integracyjnych.

Jeśli chodzi o zarobki nauczyciela, to w 2018 roku pensja bazowa wzrosła o 147,28 zł i wynosiła 2900,20 zł. Była to pierwsza podwyżka od 6 lat. Wcześniej wynosiła ona 2752,92 zł. Ministerstwo zapowiada również, że do 2020 roku wynagrodzenie nauczyciela może wzrosnąć o ponad 15%. W 2017 roku najniższa pensja wynosiła 2200 zł, a najwyższa 5100 zł. Z kolei, jeśli chodzi o dodatki, to na przykład dodatek motywacyjny może wynieść nawet do 50% wynagrodzenia, a dodatek za wysługę lat do 20%.

To Cię powinno też zainteresować: Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Poniżej zostaną omówione zarobki nauczycieli na poszczególnych stopniach zawodowych. Będą to kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, które obowiązuje od 1 kwietnia 2018 roku.
 

Nauczyciel stażysta
 

Nauczyciel stażysta, to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, jednak nieposiadająca innego stopnia awansu zawodowego. Tytuł ten uzyskuje się podczas pierwszego dnia zatrudnienia w szkole. Do jego zadań należy poznawanie zasad funkcjonowania danej placówki, takich jak zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji, czy przepisy dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy. Ponadto nauczyciel stażysta uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez swojego opiekuna lub innych nauczycieli. Jego rolą jest ich obserwacja oraz późniejsze omówienie. Ponadto prowadzi on także lekcje w obecności opiekuna lub dyrektora.

To, ile zarabia nauczyciel stażysta, zależy od jego wykształcenia. Średnia pensja na tym stanowisku wynosi 2489 zł brutto. Jeśli posiada on ukończone studia magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne, to może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2417 zł. Jeśli nie ma przygotowania pedagogicznego lub ma, ale ukończył tylko studia licencjackie, to jego pensja może wynieść 2127 zł. Na zarobki w wysokości 1877 zł mogą liczyć osoby, które mają dyplom licencjacki lub inżynierski, ale nie mają przygotowania pedagogicznego. Takie samo wynagrodzenie obowiązuje nauczycieli stażystów po ukończeniu kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych.
 

Nauczyciel kontraktowy
 

Nauczyciel kontraktowy, to kolejny stopień awansu zawodowego. Tytuł ten zdobywa się po roku i 9 miesiącach stażu w szkole. Po dwóch latach może on złożyć wniosek do dyrektora placówki, aby starać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podczas pracy musi on między innymi opracowywać plan rozwoju zawodowego, który następnie przedstawia dyrektorowi szkoły.

Średnie zarobki nauczyciela kontraktowego wynoszą 2756 zł brutto. Jeśli ma on tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne to minimalne wynagrodzenie wynosi w tym przypadku 2487 zł. Jeśli nie ma wykształcenia pedagogicznego, to jego pensja bazowa wyniesie 2180 zł. Tyle samo zarobi osoba z tytułem licencjackim z przygotowaniem pedagogicznym. Z kolei 1923 zł zarobią nauczyciele kontraktowi, którzy nie mają przygotowania pedagogicznego, ale skończyli studia inżynierskie lub licencjackie, a także ci, którzy ukończyli kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych.
 

 Nauczyciel mianowany
 

Nauczyciel mianowany, to trzeci stopień w awansie zawodowym. Może on awansować na nauczyciela dyplomowanego, jeśli wykaże się bogatym dorobkiem zawodowym. Podczas pracy w dalszym ciągu doskonali swój projekt rozwoju zawodowego. Musi go złożyć do dyrektora szkoły w ciągu trzech lat.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego wynosi 3297 zł brutto. Aby zarobić 2824 zł, musi on mieć wykształcenie magisterskie i przygotowanie pedagogiczne. Jeśli go nie posiada, to podstawa jego pensji wyniesie 2461 zł. Taka sama będzie w przypadku ukończenia licencjatu i posiadania przygotowania pedagogicznego. Na wynagrodzenie w wysokości 2160 zł mogą liczyć nauczyciele mianowani bez kursu pedagogicznego, ale z tytułem licencjackim bądź inżynierskim albo ci, którzy ukończyli kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych.
 

Nauczyciel dyplomowany
 

Będąc nauczycielem dyplomowanym jest się na najwyższym szczeblu awansu zawodowego. Osoby posiadające ten tytuł musiały przepracować w zawodzie co najmniej 9 lub 10 lat. W związku z tym, że jest to ostatni stopień awansu według Karty Nauczyciela, to również osoby na tym stanowisku posiadają najwyższe wynagrodzenie.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany? Średnie zarobki w tym wypadku wynoszą 3983 zł brutto. Na największą podstawę mogą liczyć nauczyciele dyplomowani z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Wynosi ona 3317 zł. Tytuł magistra bez przygotowania pedagogicznego lub licencjacki z przygotowaniem upoważnia do pensji bazowej w kwocie 2889 zł. Z kolei tytuł licencjacki bądź inżynierski bez przygotowania to wynagrodzenie w wysokości 2525 zł. Tyle samo zarobią nauczyciele dyplomowani po ukończeniu kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych.
 

 Nauczyciel wspomagający
 

Nauczyciel wspomagający, to osoba pracująca w szkołach specjalnych i oddziałach integracyjnych. Musi on mieć wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej uprawniające go do pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki. W przypadku nauczyciela wspomagającego możemy wyróżnić dwie zasady przyznawania wynagrodzenia. Pierwsza z nich obowiązuje wtedy, kiedy jest on zatrudniony w szkole, w której obowiązuje Karta Nauczyciela. Jego podstawa w zależności od wykształcenia wynosi tyle ile w omówionych wcześniej przypadkach. Na przykład, jeśli posiada on wykształcenie magisterskie i posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego, to jego podstawa wyniesie 2824 zł. Z kolei, jeśli w placówce obowiązuje Kodeks Pracy, to jego pensja będzie wynikała z zawartej umowy o pracę.

Jak widać zarobki nauczycieli, nawet pracujących w tej samej szkole, mogą się między sobą sporo różnić. Każdy z nich ma inną podstawę i otrzymuje inne dodatki. Oprócz nich do wynagrodzenia nauczyciela mogą się wliczać również dochody za nadgodziny, zastępstwa czy nagrody wynikające ze stosunku pracy.
Oceń ten wpis
Ile zarabia nauczyciel?
Ocena: 4.0, liczba głosów: 14
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w urzędzie, Odstąpienie od umowy, Pytania na rozmowie, Multitasking

Zobacz inne porady

Opinie

naucz. WA
2019-05-18, 16:06
Nauczyciele różnie zarabiają. Ich zarobek uzależniony jest chociażby od wykształcenia. Również uzależniony jest, czy nauczyciel jest stażystą, mianowanym, kontraktowym czy dyplomowanym. Też do wynagrodzenia nauczyciela wliczany jest staż pracy, jak i to, czy nauczyciel ma wychowawstwo za które się płaci.
Filip_ustrzyki
2019-03-27, 11:53
No teraz to informacja na topie jest ;) Z pewnością każdy chce zarabiac jak najlepiej. Jest taka stronka w siecie co porównuje zarobki i uśrednia w danych zawodach. Wtedy można sprawdzić gdzie się ile zarabia. Wiele zależy od miejsca zamieszkania.Ściana wschodnia zwykle najmniej.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.