Przed pożegnaniem z szefem dni na szukanie pracy

Przed pożegnaniem z szefem dni na szukanie pracy
Ze zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy nie mogą skorzystać wszyscy pracownicy. Dużo zależy nie tylko od rodzaju kontraktu pracowniczego, ale również od tego, kto zatrudnia. Kto, kiedy i na ile dni może liczyć, gdy mowa o poszukiwaniu nowej posady?

W czasie biegu wypowiedzenia zdecydowana większość pracowników próbuje znaleźć nową posadę. To zadanie, zwłaszcza współcześnie, nie jest łatwe. Utrudnieniem może być zaś fakt, że rozmowy kwalifikacyjne odbywają się najczęściej w godzinach porannych, czyli wówczas, gdy pracownik jest w pracy. Właśnie z tego względu pracodawca ustanowił art. 37 § 1 Kodeksu pracy: ?W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia o pracę dokonywanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?. Trzeba jednak pamiętać, że z takiego zapisu nie będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany pracownik.

Gdy podpisałeś umowę o pracę

Dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują wyłącznie osobom, które świadczą pracę w oparciu o umowę o pracę. Nie bez znaczenia jest przy tym rodzaj umowy, jaką strony podpisały. Z uprawnienia, jak wynika z powyższego cytatu, mogą skorzystać osoby, których okres wymówienia nie jest krótszy niż 2 tygodnie. Nie ma przy tym znaczenia ewentualny wymiar, w jakim podwładny świadczy pracę. W praktyce zatem z tego uprawnienia mogą skorzystać również pracownicy, którzy świadczą pracę w niepełnym wymiarze godzin. Kto zaś nie ma prawa do dni wolnych? Mowa tu o całkiem dużej grupie osób, które pracują w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo, pracownicy tymczasowi czy też osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne (nawet w sytuacji, gdy w umowie znajduje się zapis o wypowiedzeniu).

Z inicjatywy szefa

Aby pracownik mógł skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy, umowa musi zostać rozwiązana z inicjatywy szefa. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, na dni wolne nie może liczyć ten pracownik, który sam rozwiązał umowę. Jeszcze inaczej kwestia wygląda przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. W takim przypadku, co prawda, pracownikowi również nie przysługują dni na poszukiwanie nowej posady, ale strony mają możliwość porozumieć się w tej kwestii.
Pracownik, któremu przysługuje zwolnienie na czas poszukiwania pracy, może skorzystać z dni wolnych w wymiarze:

  • 2 dni roboczych ? w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  • 3 dni roboczych ? w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia, które dotyczy warunków pracy i płacy.

To Cię powinno też zainteresować: Szukam pracy! Jak zrobić to skutecznie?

Jak wnioskować?

Pracownik, który chce skorzystać z przysługujących mu dni na poszukiwanie pracy, powinien skierować pisemny wniosek do swojego pracodawcy. Warto przy tym zauważyć, że przepisy Kodeksu pracy nie nakazują wykorzystania dni wolnych jednorazowo. Oznacza to, że osoba zatrudniona może wnioskować o ich udzielenie zgodnie z własnym uznaniem, również w częściach (dotyczy to jednak całych dni, nie zaś godzin).
Wiele kontrowersji budzi zaś pytanie o to, czy w art. 37 Kodeksu pracy jest mowa o dniach roboczych, które wynikają z obowiązującego pracownika rozkładu pracy, czy też o wszystkie dni robocze tygodnia. W literaturze zdecydowana część specjalistów wskazuje, że pracodawca powinien zastosować pierwsze rozwiązanie, gdyż tylko w ten sposób spełnia swój obowiązek wobec pracownika.

Emerytura? Druga praca?

Pracodawca, co istotne, nie może odmówić wykorzystania dni wolnych żadnemu z pracowników, którym przysługują one na podstawie przepisów Kodeksu prawa. Dotyczy to również takich sytuacji, w których pracownik przechodzi na emeryturę lub świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę również dla innego pracodawcy ? taki stan faktyczny nie ma żadnego znaczenia. Pracodawca, który powołuje się np. na braki kadrowe, może próbować ustalić z pracownikiem termin dni wolnych. Bezpodstawne odmówienie dni wolnych na poszukiwanie pracy może zaś skutkować tym, że pracodawca zostanie upomniany lub ukarany przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Oceń ten wpis
Przed pożegnaniem z szefem dni na szukanie pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Kania
2019-12-05, 15:10
Jak widać sytuacje mogą być różne. Dobrze poznać możliwości, rozeznać się w rynku i działać tak aby wszystko skończyło się dobrze. Taka sytuacja wcale nie musi być negatywna.
Munik
2019-05-02, 14:44
No jak wcześniej się wie o tym to można zastosować takie rzeczy. Zwykle jednak człowiek pozostaje postawiony przed faktem dokonanym. Nie każdy chce rezygnować np. z urlopu.
Hasiok
2019-04-17, 10:26
Zależy jaki jest okres wypowiedzenia. Często ludzie nie chodzą od razu do pracy i nie chcą już pracować i wybierają np. nadgodziny. W ten sposób mają czas na szukanie pracy.
zeus
2019-04-16, 16:39
Jeśli ktoś pisze, że opuszcza interesującą pozycję, w osobistej korespondencji można grzecznie życzyć sobie sukcesu w nowym miejscu i poprosić o kontakty od kogoś z działu personalnego.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.