Pracodawca - prawa i obowiązki

Elastyczny czas pracy dla pracodawcy: korzyści i aspekty praktyczne

10 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 30 głosów

30 głosów

4 komentarze
Elastyczny czas pracy dla pracodawcy: korzyści i aspekty praktyczne
Poznaj korzyści, jakie niesie ze sobą elastyczny czas pracy dla pracodawców. Dowiedz się, jak wprowadzić tę praktykę w swojej firmie i zoptymalizować jej działanie.

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczny czas pracy w Polsce często wiąże się z różnymi formami zatrudnienia. Zgodnie z polskimi przepisami, pracodawcy mają prawo do stosowania różnych form elastycznego zatrudnienia, takich jak umowy o dzieło, kontrakty zlecenie, praca na godziny, czy praca zdalna. Wszystko to ma na celu ułatwienie pracownikom harmonizacji ich czasu pracy z innymi obowiązkami i preferencjami, co z kolei przekłada się na zwiększenie ich satysfakcji i efektywności w pracy.

Odkrywając zalety elastycznego czasu pracy

Elastyczny czas pracy - jest to nic innego jak zmodyfikowany czas pracy etatowych pracowników. Mimo iż istnieje od wielu lat w wielu firmach, swoją formalną postać, regulowaną przepisami kodeksu pracy, uzyskał stosunkowo niedawno – w 2013 roku. Wciąż jeszcze dostosowuje się go do obowiązujących reguł prawa pracy, dlatego obecnie stanowi standardowe 8 godzin dziennie lub inaczej mówiąc 40 godzin w ciągu tygodnia. Zazwyczaj to przełożony ustala szerokie przedziały czasu wykonywania obowiązków, a następnie pracownik wybiera spośród dostępnych opcji. W zależności od rodzaju firmy, godzin otwarcia placówki, sektora i branży oraz formy pracy, takich opcji może być wiele. U podstaw istnienia elastycznego czasu pracy leży założenie, że to nie ścisłe pory rozpoczęcia i zakończenia pracy są najważniejsze, a jedynie skrupulatne pełnienie obowiązków w przewidzianym wymiarze czasu pracy.

Jak elastyczny czas pracy wpływa na satysfakcję pracownika?

Zazwyczaj istotę elastycznego czasu pracy omawia się z punktu widzenia pracownika, jako głównego beneficjenta. Nie da się ukryć, że korzyści dla pracowników zdają się być oczywiste. Jest to przede wszystkim komfort psychiczny, przeciwdziałanie rutynie, zwiększona dyspozycyjność i efektywność,  nauka organizacji, samorozwoju i poprawa wydajności. Pracownik nie musi obawiać się konsekwencji wypadków losowych, takich jak spóźnienia, choroba lub nagły wyjazd, a do tego nie czuje się ograniczany. Może polegać na własnych preferencjach i łatwiej mu pogodzić różne sfery życia między innymi zawodową, rodzinną czy hobbistyczną. Mówi się, że zadowolony pracownik to sukces pracodawcy, ale czy elastyczny czas pracy jest złotym środkiem? Należy pamiętać,  że satysfakcja i wzrost efektywności pracowniczej nie są jedyną zaletą elastycznego czasu pracy. Można wskazać ich znacznie więcej, zwłaszcza z punktu widzenia pracodawcy.

Elastyczny czas pracy – korzyści dla pracodawcy

Elastyczny czas pracy to nie tylko wyjście przełożonych naprzeciw oczekiwaniom zatrudnionych, ale przede wszystkim konieczna reakcja na przemiany funkcjonowania wielu przedsiębiorstw – głównie w obliczu współpracy globalnej. Co więcej, pracodawca ma lepszy ogląd sytuacji kosztowej i jest w stanie dokonać racjonalizacji utrzymania pracowników. Przykładowo osoba, która wydaje się niedostatecznie produktywna w systemie codziennym, może okazać się nieoceniona w podziale pracy na okresy dużego zapotrzebowania na swoją pracę w zamian za zwolnienie tempa w sezonach przestoju. Dlatego właśnie analitycy rynku pracy i zarządzania procesami wskazują, że wprowadzenie elastycznego czasu pracy może zapobiegać mylnym ocenom pracowniczym i przeciwdziałać zwolnieniom grupowym, w tym strukturalnym.

Szukasz pracy?

Praca dodatkowa- tygodniówki- Rybitwy - zmiany nocno-poranne

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Węgrzce
  • 28-28 zł / h
Dodana

Poszukujemy kurierów do Hamburga z angielskim

PHH Personaldienstleistung GmbH

  • Niemcy
  • 10 000-12 000 zł / mc
Dodana

Technolog wytwarzania wtrysk

ROSINSKI PACKAGING Spółka z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Magazynier - Zaopatrzeniowiec

Stadler Service Polska Sp. z o.o.

  • Łódź
  • 5 000-6 100 zł / mc
Dodana

Magazynier - Operator wózka widłowego

NVH POLAND Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

W sferze psychologii pracy, elastyczne godziny obowiązków przyczyniają się do większej identyfikacji z każdym zadaniem, a to przekłada się na wzrost lojalności pracownika. Następuje przewartościowanie, to znaczy, że pracownik dzieli swój czas na czas pracy i czas wolny, a nie czas spędzany w pracy i poza nią. Dzięki temu poprawia się atmosfera w miejscu pracy i relacje z przełożonym oraz zespołem. Pracodawca zauważy też obniżenie braków kadrowych, nagłych nieobecności pracowników i urlopów okolicznościowych. W elastycznym modelu choroba dziecka, wizyta u dentysty czy fryzjera lub złe samopoczucie nie muszą skutkować koniecznością proszenia o dzień wolny. Oprócz tego istnieje szereg indywidualnych korzyści elastycznego czasu pracy, zależnych od profilu firmy.

Elastyczny czas pracy to znak czasów, kiedy na pierwszy plan wysuwają się chęci i  możliwości rozwoju. Choć w obecnym stadium nie jest on jeszcze dopasowany do profilu każdego przedsiębiorstwa, to pracodawcy powinni brać go pod uwagę i podejmować próby czerpania z jego potencjału.

Zastosowanie elastycznego czasu pracy to sposób na zwiększenie efektywności i zadowolenia pracowników, a także na optymalizację zarządzania procesami biznesowymi.

Indywidualny rozkład czasu pracy

Kolejnym elementem elastycznego czasu pracy jest indywidualny rozkład czasu pracy. Pozwala on pracownikowi na dostosowanie godzin pracy do własnych preferencji i obowiązków życiowych. To zwiększa satysfakcję pracownika, a tym samym wpływa na jego efektywność i produktywność. Jednak dla pracodawcy jest to również wyzwanie związane z koordynacją pracy zespołu i zarządzaniem projektem.

Zadaniowy czas pracy: Skupiamy się na efektach, nie godzinach

Zwolennicy elastycznego czasu pracy zwracają uwagę na poprawę jakości wykonywania obowiązków. Doskonale widać to na przykładzie firm, w których ilość pracy zależy od czynników zewnętrznych, sezonu lub koniunktury. Zdarza się, że stały czas pracy jest niedopasowany do poszczególnych warunków funkcjonowania, co skutkuje powtarzającą się bezczynnością pracownika i co za tym idzie – bezproduktywnością całego systemu.

Elastyczny czas pracy, dzięki zmianie priorytetów pracowniczych, przeradza się w czas zadaniowy. Pracownik nie udaje się do pracy, aby spędzić w niej wymagany czas, ale po to by wykonać bieżące zlecenia. Zadaniowy czas pracy ma też swoje zastosowanie w branżach przestojów oraz pracach sezonowych. Za zgodą całego zespołu pracodawca może zdecydować się na dostosowanie elastycznych godzin pracy do potrzeb przedsiębiorstwa – na przykład zwiększyć nakład pracy w danym okresie, aby następnie go obniżyć, wyrównując bilans do ustawowej regulacji.

Dla wielu firm wprowadzenie elastycznego czasu pracy to metoda na realną analizę wydajności. Przede wszystkim pozwala na obiektywne wyliczenia czasu potrzebnego do wykonania różnych zadań, gdy to pracownik dopasowuje swoją dyspozycję do każdego z nich z osobna i zazwyczaj uzależnia od nich etapy własnej pracy. Oprócz tego, w omawianym modelu wiele codziennych czynności rozkłada się na czynniki pierwsze i dzięki temu nadaje im postać zadania do wykonania. Właśnie dlatego poprawnie podjęty elastyczny czas w pracy w dłuższej perspektywie owocuje zauważalnym wzrostem  produktywności pracowników i ich satysfakcji ze swobody działania.

Rejestracja czasu pracy

Efektywne wdrożenie elastycznego czasu pracy w każdym przedsiębiorstwie wymaga doboru odpowiednich metod ewidencji i rozliczania pracowników. Szczegółowa organizacja to kwestia indywidualna. Jednak zawsze pracodawca oraz pracownicy powinni wykazywać się samodyscypliną, uczciwością i rzetelnością. Pozwoli na to usprawnienie całego systemu i da realny obraz wydajności takiego rozwiązania. W praktyce oznacza to, że systemy ewidencji czasu pracy muszą być dostosowane do różnych modeli pracy, a pracownicy muszą być odpowiednio szkoleni, aby korzystać z nich efektywnie. Pracodawcy muszą również zapewnić, że systemy te są sprawiedliwe i transparentne, aby pracownicy mogli zobaczyć, jak ich czas jest rejestrowany i rozliczany. Wszystko to wymaga kultury pracy opartej na zaufaniu, gdzie pracownicy są traktowani jako odpowiedzialni profesjonaliści, a nie tylko jako zasoby do zarządzania.

Praca zdalna: Nowoczesne podejście do organizacji pracy

Nieodłącznym elementem elastycznego czasu pracy jest także praca zdalna. Niekiedy to właśnie  ona stanowi źródło zapotrzebowania na ten rodzaj systemu pracowniczego, zwłaszcza w określonych branżach takich jak IT, marketing, Public Relations czy e-commerce. Komunikacja internetowa oraz telefoniczna zazwyczaj pozwala na wykonywanie pracy zdalnie. Ponadto dochodzą do tego tradycyjne czynności możliwe do wykonania w domu lub podczas wyjazdu. Telekonferencja z kontrahentem, sporządzanie raportu lub odpisywanie na e-maile, jeśli są zadaniami wchodzącymi w zakres obowiązków pracownika, rozlicza się tak samo jak stawienie się w miejscu pracy.

Wniosek o elastyczny czas pracy

Choć elastyczny czas pracy ma wiele korzyści, warto pamiętać, że jego wprowadzenie wymaga formalności. W Polsce, wniosek o elastyczny czas pracy złożony przez pracownika musi zostać rozpatrzony przez pracodawcę. Odpowiedź na wniosek powinna być przemyślana i odnosić się do konkretnych wymagań stanowiska oraz możliwości firmy, a także uwzględniać kwestie takie jak nadgodziny, równoważny system pracy czy system rozliczeniowy czasu pracy.

Rodzaje elastycznej organizacji pracy

Różne rodzaje elastycznej organizacji pracy, takie jak praca z elastycznym grafikiem, skumulowany czas pracy czy praca na część etatu, to tylko niektóre z dostępnych opcji. Każda z tych form ma swoje unikalne cechy. Praca z elastycznym grafikiem pozwala pracownikom na dostosowanie swojego harmonogramu do osobistych potrzeb i zobowiązań. Skumulowany czas pracy umożliwia pracownikom skupienie swojego czasu pracy w określonych okresach, co jest szczególnie przydatne w sezonowych lub projektowych branżach. Praca na część etatu oferuje większą równowagę między pracą a życiem osobistym, ale może wymagać większej elastyczności ze strony pracodawcy. Wybór odpowiedniej formy zależy od wielu czynników, w tym od charakteru firmy, jej potrzeb oraz możliwości i oczekiwań pracowników. Zasady elastycznego czasu pracy powinny być zrozumiałe dla pracowników i korzystne dla obu stron, umożliwiając skuteczne gospodarowanie czasem pracy. Właściwe zastosowanie tych zasad może prowadzić do zwiększenia efektywności, satysfakcji z pracy i ogólnego dobrobytu pracowników.

Ruchomy czas pracy

Z punktu widzenia pracodawcy, kluczowe znaczenie ma elastyczność w organizowaniu pracy. W Polsce, popularnym rozwiązaniem jest tzw. ruchomy czas pracy, który jest szczególnym przypadkiem elastycznego czasu pracy. To, co go charakteryzuje, to możliwość indywidualnego kształtowania czasu pracy przez pracownika, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego średniego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Daje to pracodawcy przewagę w zarządzaniu procesami, które wymagają elastyczności i potrafią dostosować się do dynamiki pracy biznesu.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ruchomy czas pracy?

Ruchomy czas pracy to specyficzna forma elastycznego czasu pracy, gdzie pracownik ma możliwość indywidualnego kształtowania swojego czasu pracy, zachowując przy tym średni tygodniowy wymiar czasu pracy.

Jakie są elastyczne formy zatrudnienia?

Elastyczne formy zatrudnienia to różne formy umów i kontraktów, które pozwalają na większą adaptację do potrzeb pracownika i pracodawcy. Przykłady to umowy o dzieło, kontrakty zlecenie, praca na godziny, czy praca zdalna.

Jak wygląda proces składania wniosku o elastyczny czas pracy?

Wniosek o elastyczny czas pracy powinien zostać złożony przez pracownika i rozpatrzony przez pracodawcę. W odpowiedzi na wniosek pracodawca powinien uwzględnić konkretne wymagania stanowiska, możliwości firmy oraz kwestie takie jak nadgodziny czy równoważny system pracy.

Co to jest indywidualny rozkład czasu pracy?

Indywidualny rozkład czasu pracy to system, który pozwala pracownikowi na dostosowanie godzin pracy do własnych preferencji i obowiązków życiowych. To może zwiększyć satysfakcję i efektywność pracownika.

Jakie są różne rodzaje elastycznej organizacji pracy?

Rodzaje elastycznej organizacji pracy mogą obejmować pracę z elastycznym grafikiem, skumulowany czas pracy czy pracę na część etatu. Wybór zależy od charakteru firmy, jej potrzeb oraz możliwości i oczekiwań pracowników.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

4 komentarze

warszawiak

warszawiak

Pracuję zdalnie. Mam elastyczny czas pracy. Mi się to podoba, ale pracę muszę każdą wykonać na czas.
Waldek

Waldek

Elastyczny czas pracy pracownika, daje na pewno korzyści dla pracodawcy. Z kolei kto decyduje się na pracę zdalną, musi być też zadowolony. Musi wykonać konkretną pracę, ale sam decyduje kiedy ją zacznie.
Anakonda

Anakonda

To ważna sprawa. Pracownicy mają obowiązek zachować dyskrecję podczas korzystania ze sprzętu firmowego z powodów osobistych. Wiele firm pozwala na pewien luz.
Enea

Enea

Jeżeli jest taki charakter pracy, a firma prosperuje w takim systemie dobrze to czemu nie? Grunt to realizować swoje obowiązki jak należy i nie ważne w jakim systemie pracy godzinowej.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka