Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-10-02

Zakres obowiązków:

 • Ocena stanu technicznego pojazdów służbowych, łodzi służbowej i agregatu prądotwórczego, przygotowanie stosownej dokumentacji przed naprawą, przekazywanie pojazdów służbowych do naprawy i odbiór z warsztatów po naprawie;
 • zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy, w tym analizowanie i zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, uzbrojenia i druków – w tym zakresie współpracuje z wydziałami KWP w Poznaniu;
 • nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku i sprzętu transportowego (sezonowa wymiana opon, cykliczne uzupełnianie płynów itp.), materiałów i urządzeń oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów, łodzi służbowej i agregatu;
 • wycofywanie z eksploatacji i zbywanie sprzętu transportowego;
 • monitorowanie wykonywania usług mycia i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostkę oraz zlecanie przeglądów i badań technicznych;
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji zużytego paliwa i przejechanych kilometrów oraz wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie PasCom;
 • nadzór nad eksploatacja i stanem technicznym obiektów budowlanych KPP w Śremie także pod katem zgodności z aktualnymi przepisami prawa budowlanego;
 • realizacja czynności konserwacyjnych i naprawczych związanych z utrzymywaniem obiektów;
 • realizacja czynności i zadań w zakresie inwestycji i remontów;
 • realizacja umów i czynszów związanych z obiektami, naliczanie rocznych podatków od nieruchomości i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;
 • prowadzenie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej darowizn rzeczowych i finansowych;
 • organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, ich brakowanie i zagospodarowywanie;
 • naliczanie należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji za środki ochrony osobistej i czystości;
 • opracowanie dowodu przyjęcia – paliwa (olej napędowy, E95) oraz sporządzanie rozliczeń zbiorczych przychodów i rozchodów MPiS;
 • wprowadzenie do systemu „ENERGIA” danych dotyczących mediów – stany liczników: wody, prądu, gazu;
 • wystawianie książek kontroli pojazdów służbowych oraz ich rozliczanie;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego, materiałów i urządzeń oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów;
 • nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi w celu zapewnienia sprawności urządzeń dopuszczanych do pracy i aktualizacja badań legalizacyjnych;
 • wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia jednostki, w tym zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, druków itp. oraz prowadzenie podręcznego magazynu artykułów biurowych, druków i materiałów konserwacyjnych oraz ewidencji magazynowo-materiałowej;
 • potwierdzanie wykonania zleconych usług, opracowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów finansowych, w tym faktur, rachunków i innych dowodów księgowych oraz ich terminowe przekazywanie do odpowiednich wydziałów KWP w Poznaniu;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z kompetencjami;
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji zgromadzonej do archiwizacji zgodnie z przepisami;
 • wykonywanie innych zleconych zadań z zakresu Referatu Administracyjno-Gospodarczego.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Znajomość budowy i oceny stanu technicznego pojazdów, łodzi i agregatu prądotwórczego,
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • Systematyczność i odpowiedzialność,
 • Łatwość komunikowania się,
 • Umiejętność organizowania pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Śrem
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
19-09-2020
Oferta wygasła w dniu:
02-10-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.
Środa Wielkopolska
Śrem

23-10-2020

Inspektor ds. ekspertyz kryminalistycznych z zakresu biologii molekularnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Poznań
Śrem

28-10-2020

Starszy inspektor ds. Obszarów Natura 2000

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań
Śrem

24-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Poznań
Śrem

23-10-2020

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Poznań
Śrem

22-10-2020

Inspektor ds. obsługi sekretariatu Wydziału

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Poznań
Śrem

20-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim
Grodzisk Wielkopolski
Śrem

15-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy
Słupca
Śrem

02-07-2020

Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt - w zastępstwie

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie
Sława
Śrem

24-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. WDRAŻANIA WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI I DOBROSTANU ZWIERZĄT

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie
Sława
Śrem

24-10-2020

Inspektor farmaceutyczny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Konin
Śrem

15-10-2020

Inspektor nadzoru budowlanego ds. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie og

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie
Mogilno
Śrem

21-10-2020

KIEROWNIK DS. TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Systemy i Technologie Sp. z o.o.
od 4500 zł
UoP brutto/mies.
Polkowice
Śrem

12-10-2020
od 4500 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli
Nowa Sól
Śrem

24-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli
Nowa Sól
Śrem

24-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie
Czarnków
Śrem

15-10-2020

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
Żnin
Śrem

06-10-2020