Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista ds. koordynowania pracą Zespołu Finansów i Zaopatrzenia

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-01-29

Zakres obowiązków:

 • koordynuje pracę pracowników Zespołu Finansów i Zaopatrzenia, w celu realizowania zadań Komendanta Miejskiego Policji w tym obszarze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych (m.in. dot. przyznania/odmowy jednorazowego odszkodowania, równoważników za brak lokalu mieszkalnego, pomocy finansowej i inne), w celu rozstrzygnięcia uprawnień funkcjonariuszy do świadczeń
 • prowadzi całość spraw związanych z formalnoprawną gospodarką nieruchomościami, sporządza umowy cywilnoprawne i porozumienia zawierane przez Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku z podmiotami zewnętrznymi jako trwały zarządca nieruchomości w celu zapewnienia prawidłowego stanu prawnego nieruchomości
 • sporządza wnioski o wystawienie refaktur celem obciążenia podmiotów wynajmujących pomieszczenia w obiektach KMP w Rybniku zgodnie z zawartymi
 • prowadzi obsługę administracyjno–finansową nieruchomości w celu zapewnienia terminowości i prawidłowości dokonywania opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd
 • monitoruje przebieg wyjaśniającego postępowania szkodowego, w tym zakresie kompletuje całą dokumentację, współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi w celu przekazania do wydziału logistycznego i usunięcia zaistniałej szkody
 • dokonuje kontroli merytorycznej faktur w celu uniknięcia nieprawidłowości co do zasadności poniesienia wydatku
 • dokonuje wpisów do książki obiektu budowlanego, odpowiada za terminowość wykonania badań i pomiarów oraz przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w trwałym zarządzie Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku, sporządza roczny plan przeglądów, organizuje usuwanie drobnych awarii w budynkach jednostki w celu zapewnienia prawidłowego stanu technicznego budynków

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu finansów lub rachunkowości lub administracji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach do spraw finansowych
 • komunikatywność, planowanie i organizowanie pracy własnej, rzetelność, samodzielność, umiejętność współpracy
 • umiejętność : kierowania, koordynowania, podejmowania decyzji
 • umiejętność planowania i organizacji pracy zespołem ludzkim
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość ustaw: o Rachunkowości, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Budżetowej, Ustawy o Finansach Publicznych, KPA, Prawo budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Rybnik
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2020-01-23
Oferta wygasła w dniu:
2020-01-29
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy specjalista ds. organizacyjno-kadrowych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
Kędzierzyn-Koźle
2020-02-12

Starszy specjalista ds. nieruchomości

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Opole
2020-02-10