Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy inspektor ds. infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystan

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-29

Zakres obowiązków:

 • Uczestniczenie w opracowaniu kryteriów i zasad przyznawania dotacji celowych dla spółek wodnych na rozwój urządzeń melioracyjnych, opracowywanie projektów umów dotacyjnych w tym zakresie oraz w rozliczaniu spółek wodnych z wykorzystania tych dotacji, łącznie z ich kontrolą;
 • Uczestniczenie w pracach Komisji wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w mieniu komunalnym, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i sporządzanie protokołów z prac tej Komisji oraz kontrolowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej;
 • Prowadzenie spraw powierzonych wojewodzie z zakresu weryfikacji szkód w uprawach i gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i klęskami żywiołowymi;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących gospodarki wodnej z zakresu odprowadzania wód opadowych z infrastruktury drogowej oraz związanych ze stanem urządzeń melioracyjnych na terenach zamieszkałych i wykorzystywanych do produkcji rolnej;
 • Weryfikowanie faktur i rozliczeń przedkładanych przez beneficjentów środków budżetowych w tym dotacji celowych dla spółek wodnych i ich związków na dofinansowanie zadań związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji;
 • Uczestniczenie w pracach dotyczących organizacji spotkań zespołów doradczych Wojewody Opolskiego, związanych z rozwojem infrastruktury transportu drogowego i kolejowego, a także śródlądowego transportu wodnego, a także „Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim”;

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej w obszarze zagadnień związanych szeroko rozumianą problematyką związaną z gospodarką wodną i rolnictwem lub budowlaną infrastrukturą techniczną
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • znajomość finansowania zadań samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych i ich rozliczania;
 • znajomość zasad dotyczących wytycznych w weryfikacji szkód powstałych w rolnictwie w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych ;
 • znajomość obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Opole
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-15
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-29
Liczba odsłon ogłoszenia:
92
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
Brzeg
2019-11-14

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim
Kluczbork
2019-12-03

SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYDZIAŁU KONTROLI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu
od 1500 zł
UoP brutto/m-c
Racibórz
2019-11-25
od 1500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp z o.o.
4000-4600 zł
UoP brutto/m-c
Racibórz
2019-11-20
4000-4600 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
Kępno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu
Wieruszów
2019-12-04

Inspektor ds. stanowisko koordynujące do spraw prezydialnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Rybnik
2019-12-07

Inspektor wojewódzki ds. koordynacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wrocław
2019-12-09

Inspektor ochrony zabytków ds. założeń zieleni

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Wrocław
2019-12-06

Inspektor wojewódzki ds. regulacji i orzecznictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wrocław
2019-12-06

Inspektor wojewódzki ds. programów rządowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wrocław
2019-12-05

INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
od 1380 zł
UoP brutto/m-c
Wrocław
2019-12-02
od 1380 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. IRZ i CC (Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz wymogów wzajemnej zg

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie
Ostrzeszów
2019-12-06

Inspektor ds. zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Częstochowa
2019-12-04

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2019-12-05

Inspektor wojewódzki ds. planowania i realizacji budżetu z zakresu pomocy społecznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-12-09

Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-12-09

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
2019-12-07

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
2019-12-07

Starszy inspektor ds. obsługi bankowości elektronicznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
2019-12-05