Twoje wsparcie w rekrutacji

Zastępca naczelnika wydziału

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-24

Zakres obowiązków:

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Zespołu Finansów i Zaopatrzenia oraz Zespołu Prezydialnego.
 • Nadzór nad zapewnieniem obsługi finansowej policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
 • Zapewnienie prawidłowego stanu techniczno-budowlanego nieruchomości użytkowych przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku oraz jednostki podległe.
 • Realizacja zadań we współpracy z wydziałami merytorycznymi Komendy Stołecznej Policji, samorządami lokalnymi oraz instytucjami w zakresie pozyskiwania darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz Policji.
 • Zapewnienie stanu czystości terenu i pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Otwocku i jednostek podległych.
 • Nadzór nad prowadzeniem gospodarki mandatowej w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku.
 • Nadzór nad prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku.
 • Nadzór nad realizacją zadań z dziedziny profilaktycznej opieki zdrowotnej policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
 • Organizowanie testów sprawności fizycznej dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Otwocku i zapewnienie sprawozdawczości w tym zakresie.
 • Nadzór i kontrola nad postępowaniami szkodowymi prowadzonymi w Wydziale Wspomagającym.
 • Opracowywanie projektów przepisów prawnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku oraz zapewnienie warunków do bieżącego zapoznawania się z przepisami prawa i procedurami przez policjantów i pracowników.
 • Nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem i opracowywaniem zasobu archiwalnego komendy, brakowaniem dokumentacji oraz nadzorowanie i koordynowanie działalności archiwalnej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pożądane: w obszarze administracji publicznej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Otwock
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-14
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-24
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy referent ds. kancelaryjno-biurowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Piaseczno
2020-02-07

Podreferendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Policji w Warszawie
Warszawa
2020-02-17

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
2020-02-17

Podreferendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Warszawa
2020-02-17

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Policji w Warszawie
Warszawa
2020-02-17

Referendarz ds. prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Warszawa
2020-02-15

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-14

Referent ds. orzecznictwa podatkowego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-14

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-14

Starszy referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-14

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-14

Referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-13

Referent ds. obsługi bezpośredniej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-13

Referent ds. identyfikacji i rejestracji podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-13

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-12

Referent ds. identyfikacji i rejestracji podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-12

Zastępca naczelnika wydziału ds. nadzorowania realizacji wydatków budżetowych oraz rozliczeń finanso

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
2020-02-12

Naczelnik wydziału ds. kierowania Wydziałem Promocji Programów Rządowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa
2020-02-12

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-11

Referent ds. wsparcia

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2020-02-11