!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Radca prawny w Zespole Stanowisk Samodzielnych Kierownictwa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Gr

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 16.07.2022
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.

Występują kontakty zewnętrzne – kilka razy w miesiącu-osobiste. Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak stres.

 • analizuje i akceptuje pod względem formalno-prawnym decyzje administracyjne, akty personalne, umowy, decyzje, wytyczne i inne dokumenty związane z funkcjonowaniem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • udziela konsultacji i porad prawnych oraz sporządza na polecenie Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej opinie prawne celem podejmowania decyzji zgodnych z przepisami prawa,
 • opracowuje i udziela informacji dla Komendanta Oddziału dotyczących przepisów obowiązujących w Straży Granicznej celem wskazania obowiązującego stanu prawnego,
 • zastępuje prawnie i procesowo w prowadzeniu spraw i występowaniu przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi jako pełnomocnik Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • uczestniczy w prowadzonych w imieniu Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rokowaniach, negocjacjach zmierzających do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego,
 • opiniuje pod względem legislacyjnym projekty normatywnych aktów prawnych celem ich wydania zgodnie z zasadami legislacji,
 • współpracuje z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie prowadzonych przez ten organ postępowań sądowych z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mające bezpośredni związek z obsługą prawną Komendanta Oddziału zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o radcach prawnych.

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe prawnicze z tytułem magistra
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • wpis na listę radców prawnych oraz złożenie ślubowania,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność negocjacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego

Oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Miejsce pracy
 • Kętrzyn pow. kętrzyński, Warmińsko-Mazurskie
Opublikowana
Wygasła (27 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.