Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 91 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 106 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 014 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 290 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 428 zł
Zaliczka na podatek 13 575 zł
Całość - kwota brutto 134 282 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 134 282,00 13 105,92 2 014,23 3 289,91 10 428,47 115 622,00 13 575,00 91 868,47
Luty 134 282,00 7 199,76 1 106,52 3 289,91 11 041,72 122 436,00 38 004,00 73 640,09
Marzec 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Kwiecień 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Maj 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Czerwiec 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Lipiec 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Sierpień 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Wrzesień 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Październik 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Listopad 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Grudzień 134 282,00 0,00 0,00 3 289,91 11 789,29 130 742,00 41 837,00 77 365,80
Rocznie 1 611 384,00 20 305,68 3 120,75 39 478,92 139 363,09 1 545 478,00 330 588,00 939 166,56
Wynagrodzenie pracownika 134 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 106 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 728 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 243 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 290 zł
FGŚP 134 zł
Cała kwota 161 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 134 282,00 13 105,92 8 728,33 2 242,51 3 424,19 161 782,95 zł
Luty 134 282,00 7 199,76 4 794,92 2 242,51 3 424,19 151 943,38 zł
Marzec 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Kwiecień 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Maj 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Czerwiec 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Lipiec 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Sierpień 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Wrzesień 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Październik 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Listopad 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Grudzień 134 282,00 0,00 0,00 2 242,51 3 424,19 139 948,70 zł
Rocznie 1 611 384,00 20 305,68 13 523,25 26 910,12 41 090,28 1 713 213,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 134 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 91 868 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 91 868 zł netto poniesie łączny koszt równy 161 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 86 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 793 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 545 zł
Zaliczka na podatek 10 181 zł
Całość - kwota brutto 119 508 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 119 508,00 11 663,98 1 792,62 0,00 9 544,63 84 841,00 10 181,00 86 325,85
Luty 119 508,00 8 641,70 1 328,13 0,00 9 858,44 87 631,00 10 516,00 89 164,01
Marzec 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Kwiecień 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Maj 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Czerwiec 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Lipiec 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Sierpień 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Wrzesień 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Październik 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Listopad 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Grudzień 119 508,00 0,00 0,00 0,00 10 755,72 95 606,00 11 473,00 97 279,56
Rocznie 1 434 096,00 20 305,68 3 120,75 0,00 126 960,27 1 128 532,00 8 463,00 1 148 285,46
Wynagrodzenie pracownika 119 508 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 768 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 928 zł
FGŚP 120 zł
Cała kwota 141 987 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 119 508,00 11 663,98 7 768,02 0,00 3 047,46 141 987,46 zł
Luty 119 508,00 8 641,70 5 755,23 0,00 3 047,46 136 952,39 zł
Marzec 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Kwiecień 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Maj 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Czerwiec 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Lipiec 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Sierpień 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Wrzesień 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Październik 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Listopad 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Grudzień 119 508,00 0,00 0,00 0,00 3 047,46 122 555,46 zł
Rocznie 1 434 096,00 20 305,68 13 523,25 0,00 36 569,52 1 504 494,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 119 508 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 86 326 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 86 326 zł netto poniesie łączny koszt równy 141 987 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 214 zł
Całość - kwota brutto 104 514 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Luty 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Marzec 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Kwiecień 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Maj 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Czerwiec 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Lipiec 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Sierpień 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Wrzesień 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Październik 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Listopad 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Grudzień 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 611,00 14 214,00 90 300,00
Rocznie 1 254 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 332,00 170 568,00 1 083 600,00
Wynagrodzenie pracownika 104 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 104 514 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Luty 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Marzec 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Kwiecień 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Maj 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Czerwiec 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Lipiec 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Sierpień 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Wrzesień 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Październik 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Listopad 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Grudzień 104 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 514,00 zł
Rocznie 1 254 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 254 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 104 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 104 514 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 69 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 255 zł
Zaliczka na podatek 34 236 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 113 941 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 113 941,00 0,00 0,00 0,00 10 254,69 0,00 34 236,00 0,00 69 450,31
Luty 113 941,00 0,00 0,00 0,00 10 254,69 0,00 36 036,00 0,00 67 650,31
Marzec 113 941,00 0,00 0,00 0,00 10 254,69 0,00 36 036,00 0,00 67 650,31
Kwiecień 113 941,00 0,00 0,00 0,00 10 254,69 0,00 36 036,00 0,00 67 650,31
Maj 113 941,00 0,00 0,00 0,00 10 254,69 0,00 36 036,00 0,00 67 650,31
Czerwiec 113 941,00 0,00 0,00 0,00 10 254,69 0,00 36 036,00 0,00 67 650,31
Lipiec 113 941,00 176,27 72,24 0,00 10 254,69 15,08 35 952,00 0,00 67 470,72
Sierpień 113 941,00 176,27 72,24 0,00 10 254,69 15,08 35 952,00 0,00 67 470,72
Wrzesień 113 941,00 176,27 72,24 0,00 10 254,69 15,08 35 952,00 0,00 67 470,72
Październik 113 941,00 176,27 72,24 0,00 10 254,69 15,08 35 952,00 0,00 67 470,72
Listopad 113 941,00 176,27 72,24 0,00 10 254,69 15,08 35 952,00 0,00 67 470,72
Grudzień 113 941,00 176,27 72,24 0,00 10 254,69 15,08 35 952,00 0,00 67 470,72
Rocznie 1 367 292,00 1 057,62 433,44 0,00 123 056,28 0,00 430 128,00 0,00 812 526,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 113 941 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.