Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 96 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 055 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 006 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 277 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 388 zł
Zaliczka na podatek 8 766 zł
Całość - kwota brutto 133 761 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 133 761,00 13 055,07 2 006,42 3 277,14 10 388,01 115 172,00 8 766,00 96 268,36
Luty 133 761,00 4 284,55 658,48 3 277,14 11 298,67 125 291,00 27 645,00 86 597,16
Marzec 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Kwiecień 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Maj 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Czerwiec 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Lipiec 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Sierpień 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Wrzesień 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Październik 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Listopad 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Grudzień 133 761,00 0,00 0,00 3 277,14 11 743,55 130 234,00 29 931,00 88 809,31
Rocznie 1 605 132,00 17 339,62 2 664,90 39 325,68 139 122,18 1 542 803,00 335 721,00 1 070 958,62
Wynagrodzenie pracownika 133 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 055 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 694 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 234 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 277 zł
FGŚP 134 zł
Cała kwota 161 155 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 133 761,00 13 055,07 8 694,47 2 233,81 3 410,90 161 155,25 zł
Luty 133 761,00 4 284,55 2 853,43 2 233,81 3 410,90 146 543,69 zł
Marzec 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Kwiecień 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Maj 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Czerwiec 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Lipiec 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Sierpień 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Wrzesień 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Październik 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Listopad 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Grudzień 133 761,00 0,00 0,00 2 233,81 3 410,90 139 405,71 zł
Rocznie 1 605 132,00 17 339,62 11 547,90 26 805,72 40 930,80 1 701 756,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 133 761 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 96 268 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 96 268 zł netto poniesie łączny koszt równy 161 155 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 787 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 513 zł
Zaliczka na podatek 6 183 zł
Całość - kwota brutto 119 107 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 119 107,00 11 624,84 1 786,61 0,00 9 512,60 84 556,00 6 183,00 89 999,95
Luty 119 107,00 5 714,78 878,29 0,00 10 126,25 90 011,00 6 582,00 95 805,68
Marzec 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Kwiecień 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Maj 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Czerwiec 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Lipiec 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Sierpień 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Wrzesień 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Październik 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Listopad 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Grudzień 119 107,00 0,00 0,00 0,00 10 719,63 95 286,00 6 968,00 101 419,37
Rocznie 1 429 284,00 17 339,62 2 664,90 0,00 126 835,15 1 127 427,00 82 445,00 1 199 999,33
Wynagrodzenie pracownika 119 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 742 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 918 zł
FGŚP 119 zł
Cała kwota 141 511 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 119 107,00 11 624,84 7 741,96 0,00 3 037,23 141 511,03 zł
Luty 119 107,00 5 714,78 3 805,94 0,00 3 037,23 131 664,95 zł
Marzec 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Kwiecień 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Maj 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Czerwiec 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Lipiec 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Sierpień 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Wrzesień 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Październik 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Listopad 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Grudzień 119 107,00 0,00 0,00 0,00 3 037,23 122 144,23 zł
Rocznie 1 429 284,00 17 339,62 11 547,90 0,00 36 446,76 1 494 618,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 119 107 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 141 511 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 167 zł
Całość - kwota brutto 104 167 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Luty 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Marzec 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Kwiecień 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Maj 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Czerwiec 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Lipiec 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Sierpień 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Wrzesień 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Październik 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Listopad 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Grudzień 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 334,00 14 167,00 90 000,00
Rocznie 1 250 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 008,00 170 004,00 1 080 000,00
Wynagrodzenie pracownika 104 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 104 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Luty 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Marzec 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Kwiecień 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Maj 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Czerwiec 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Lipiec 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Sierpień 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Wrzesień 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Październik 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Listopad 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Grudzień 104 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 167,00 zł
Rocznie 1 250 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 104 167 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 104 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 79 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 34 095 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 113 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 113 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 095,00 0,00 79 405,00
Luty 113 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 895,00 0,00 77 605,00
Marzec 113 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 895,00 0,00 77 605,00
Kwiecień 113 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 895,00 0,00 77 605,00
Maj 113 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 895,00 0,00 77 605,00
Czerwiec 113 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 895,00 0,00 77 605,00
Lipiec 113 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 811,00 0,00 77 425,41
Sierpień 113 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 811,00 0,00 77 425,41
Wrzesień 113 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 811,00 0,00 77 425,41
Październik 113 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 811,00 0,00 77 425,41
Listopad 113 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 811,00 0,00 77 425,41
Grudzień 113 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 811,00 0,00 77 425,41
Rocznie 1 362 000,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 428 436,00 0,00 931 982,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 113 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 79 405 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.