Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 90100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 90 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 96 393 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 072 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 009 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 281 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 402 zł
Zaliczka na podatek 8 778 zł
Całość - kwota brutto 133 935 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 133 935,00 13 072,06 2 009,03 3 281,41 10 401,53 115 323,00 8 778,00 96 392,97
Luty 133 935,00 4 267,56 655,87 3 281,41 11 315,71 125 480,00 27 711,00 86 703,45
Marzec 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Kwiecień 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Maj 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Czerwiec 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Lipiec 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Sierpień 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Wrzesień 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Październik 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Listopad 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Grudzień 133 935,00 0,00 0,00 3 281,41 11 758,82 130 404,00 29 970,00 88 924,77
Rocznie 1 607 220,00 17 339,62 2 664,90 39 376,92 139 305,44 1 544 843,00 336 189,00 1 072 344,12
Wynagrodzenie pracownika 133 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 072 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 706 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 237 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 281 zł
FGŚP 134 zł
Cała kwota 161 365 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 133 935,00 13 072,06 8 705,78 2 236,71 3 415,35 161 364,90 zł
Luty 133 935,00 4 267,56 2 842,12 2 236,71 3 415,35 146 696,74 zł
Marzec 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Kwiecień 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Maj 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Czerwiec 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Lipiec 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Sierpień 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Wrzesień 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Październik 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Listopad 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Grudzień 133 935,00 0,00 0,00 2 236,71 3 415,35 139 587,06 zł
Rocznie 1 607 220,00 17 339,62 11 547,90 26 840,52 40 984,20 1 703 932,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 133 935 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 96 393 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 96 393 zł netto poniesie łączny koszt równy 161 365 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 90100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 90 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 789 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 523 zł
Zaliczka na podatek 6 190 zł
Całość - kwota brutto 119 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 119 240,00 11 637,82 1 788,60 0,00 9 523,22 84 651,00 6 190,00 90 100,36
Luty 119 240,00 5 701,80 876,30 0,00 10 139,57 90 130,00 6 591,00 95 931,33
Marzec 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Kwiecień 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Maj 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Czerwiec 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Lipiec 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Sierpień 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Wrzesień 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Październik 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Listopad 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Grudzień 119 240,00 0,00 0,00 0,00 10 731,60 95 392,00 6 976,00 101 532,40
Rocznie 1 430 880,00 17 339,62 2 664,90 0,00 126 978,79 1 128 701,00 82 541,00 1 201 355,69
Wynagrodzenie pracownika 119 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 751 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 921 zł
FGŚP 119 zł
Cała kwota 141 669 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 119 240,00 11 637,82 7 750,60 0,00 3 040,62 141 669,04 zł
Luty 119 240,00 5 701,80 3 797,30 0,00 3 040,62 131 779,72 zł
Marzec 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Kwiecień 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Maj 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Czerwiec 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Lipiec 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Sierpień 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Wrzesień 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Październik 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Listopad 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Grudzień 119 240,00 0,00 0,00 0,00 3 040,62 122 280,62 zł
Rocznie 1 430 880,00 17 339,62 11 547,90 0,00 36 487,44 1 496 254,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 119 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 141 669 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 90100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 90 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 90 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 182 zł
Całość - kwota brutto 104 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Luty 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Marzec 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Kwiecień 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Maj 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Czerwiec 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Lipiec 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Sierpień 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Wrzesień 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Październik 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Listopad 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Grudzień 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 426,00 14 182,00 90 100,00
Rocznie 1 251 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 001 112,00 170 184,00 1 081 200,00
Wynagrodzenie pracownika 104 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 104 282 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Luty 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Marzec 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Kwiecień 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Maj 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Czerwiec 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Lipiec 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Sierpień 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Wrzesień 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Październik 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Listopad 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Grudzień 104 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 282,00 zł
Rocznie 1 251 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 104 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 90 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 90 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 104 282 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 90100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 90 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 79 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 34 142 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 113 647 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 113 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 142,00 0,00 79 505,00
Luty 113 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 942,00 0,00 77 705,00
Marzec 113 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 942,00 0,00 77 705,00
Kwiecień 113 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 942,00 0,00 77 705,00
Maj 113 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 942,00 0,00 77 705,00
Czerwiec 113 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 942,00 0,00 77 705,00
Lipiec 113 647,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 858,00 0,00 77 525,41
Sierpień 113 647,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 858,00 0,00 77 525,41
Wrzesień 113 647,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 858,00 0,00 77 525,41
Październik 113 647,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 858,00 0,00 77 525,41
Listopad 113 647,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 858,00 0,00 77 525,41
Grudzień 113 647,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 35 858,00 0,00 77 525,41
Rocznie 1 363 764,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 429 000,00 0,00 933 182,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 113 647 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 79 505 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.