Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 307 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 764 zł
Zaliczka na podatek 12 310 zł
Całość - kwota brutto 87 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 100,00 8 500,96 1 306,50 2 133,95 6 764,27 74 909,00 12 310,00 56 084,32
Luty 87 100,00 8 500,96 1 306,50 2 133,95 6 764,27 74 909,00 16 782,00 51 612,32
Marzec 87 100,00 337,70 51,90 2 133,95 7 611,88 84 326,00 26 984,00 49 980,57
Kwiecień 87 100,00 0,00 0,00 2 133,95 7 646,94 84 716,00 27 109,00 50 210,11
Maj 87 100,00 0,00 0,00 2 133,95 7 646,94 84 716,00 27 109,00 50 210,11
Czerwiec 87 100,00 0,00 0,00 2 133,95 7 646,94 84 716,00 27 109,00 50 210,11
Lipiec 87 100,00 0,00 0,00 2 133,95 7 646,94 84 716,00 27 109,00 50 210,11
Sierpień 87 100,00 0,00 0,00 2 133,95 7 646,94 84 716,00 27 109,00 50 210,11
Wrzesień 87 100,00 0,00 0,00 2 133,95 7 646,94 84 716,00 27 109,00 50 210,11
Październik 87 100,00 0,00 0,00 2 133,95 7 646,94 84 716,00 27 109,00 50 210,11
Listopad 87 100,00 0,00 0,00 2 133,95 7 646,94 84 716,00 27 109,00 50 210,11
Grudzień 87 100,00 0,00 0,00 2 133,95 7 646,94 84 716,00 27 109,00 50 210,11
Rocznie 1 045 200,00 17 339,62 2 664,90 25 607,40 89 962,88 996 588,00 210 093,00 609 568,20
Wynagrodzenie pracownika 87 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 662 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 455 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 134 zł
FGŚP 87 zł
Cała kwota 104 938 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 100,00 8 500,96 5 661,50 1 454,57 2 221,05 104 938,08 zł
Luty 87 100,00 8 500,96 5 661,50 1 454,57 2 221,05 104 938,08 zł
Marzec 87 100,00 337,70 224,90 1 454,57 2 221,05 91 338,22 zł
Kwiecień 87 100,00 0,00 0,00 1 454,57 2 221,05 90 775,62 zł
Maj 87 100,00 0,00 0,00 1 454,57 2 221,05 90 775,62 zł
Czerwiec 87 100,00 0,00 0,00 1 454,57 2 221,05 90 775,62 zł
Lipiec 87 100,00 0,00 0,00 1 454,57 2 221,05 90 775,62 zł
Sierpień 87 100,00 0,00 0,00 1 454,57 2 221,05 90 775,62 zł
Wrzesień 87 100,00 0,00 0,00 1 454,57 2 221,05 90 775,62 zł
Październik 87 100,00 0,00 0,00 1 454,57 2 221,05 90 775,62 zł
Listopad 87 100,00 0,00 0,00 1 454,57 2 221,05 90 775,62 zł
Grudzień 87 100,00 0,00 0,00 1 454,57 2 221,05 90 775,62 zł
Rocznie 1 045 200,00 17 339,62 11 547,90 17 454,84 26 652,60 1 118 194,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 87 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 084 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 104 938 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 59 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 307 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 956 zł
Zaliczka na podatek 10 512 zł
Całość - kwota brutto 87 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 100,00 8 500,96 1 306,50 0,00 6 956,33 61 834,00 10 512,00 59 824,43
Luty 87 100,00 8 500,96 1 306,50 0,00 6 956,33 61 834,00 10 512,00 59 824,43
Marzec 87 100,00 337,70 51,90 0,00 7 803,94 69 368,00 11 793,00 67 113,90
Kwiecień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 69 680,00 11 846,00 67 415,40
Maj 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 69 680,00 11 846,00 67 415,40
Czerwiec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 69 680,00 11 846,00 67 415,40
Lipiec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 69 680,00 11 846,00 67 415,40
Sierpień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 69 680,00 11 846,00 67 415,40
Wrzesień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 69 680,00 11 846,00 67 415,40
Październik 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 69 680,00 11 846,00 67 415,40
Listopad 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 69 680,00 11 846,00 67 415,40
Grudzień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 69 680,00 11 846,00 67 415,40
Rocznie 1 045 200,00 17 339,62 2 664,90 0,00 92 267,60 820 156,00 59 972,00 793 501,36
Wynagrodzenie pracownika 87 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 662 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 134 zł
FGŚP 87 zł
Cała kwota 103 484 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 100,00 8 500,96 5 661,50 0,00 2 221,05 103 483,51 zł
Luty 87 100,00 8 500,96 5 661,50 0,00 2 221,05 103 483,51 zł
Marzec 87 100,00 337,70 224,90 0,00 2 221,05 89 883,65 zł
Kwiecień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 2 221,05 89 321,05 zł
Maj 87 100,00 0,00 0,00 0,00 2 221,05 89 321,05 zł
Czerwiec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 2 221,05 89 321,05 zł
Lipiec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 2 221,05 89 321,05 zł
Sierpień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 2 221,05 89 321,05 zł
Wrzesień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 2 221,05 89 321,05 zł
Październik 87 100,00 0,00 0,00 0,00 2 221,05 89 321,05 zł
Listopad 87 100,00 0,00 0,00 0,00 2 221,05 89 321,05 zł
Grudzień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 2 221,05 89 321,05 zł
Rocznie 1 045 200,00 17 339,62 11 547,90 0,00 26 652,60 1 100 740,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 87 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 824 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 103 484 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 75 254 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 846 zł
Całość - kwota brutto 87 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Luty 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Marzec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Kwiecień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Maj 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Czerwiec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Lipiec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Sierpień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Wrzesień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Październik 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Listopad 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Grudzień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 680,00 11 846,00 75 254,00
Rocznie 1 045 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836 160,00 142 152,00 903 048,00
Wynagrodzenie pracownika 87 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 87 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Luty 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Marzec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Kwiecień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Maj 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Czerwiec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Lipiec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Sierpień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Wrzesień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Październik 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Listopad 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Grudzień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 100,00 zł
Rocznie 1 045 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 045 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 87 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 75 254 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 87 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 53 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 839 zł
Zaliczka na podatek 25 647 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 87 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 0,00 25 647,00 0,00 53 614,00
Luty 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 0,00 27 447,00 0,00 51 814,00
Marzec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 0,00 27 447,00 0,00 51 814,00
Kwiecień 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 0,00 27 447,00 0,00 51 814,00
Maj 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 0,00 27 447,00 0,00 51 814,00
Czerwiec 87 100,00 0,00 0,00 0,00 7 839,00 0,00 27 447,00 0,00 51 814,00
Lipiec 87 100,00 176,27 72,24 0,00 7 839,00 15,08 27 363,00 0,00 51 634,41
Sierpień 87 100,00 176,27 72,24 0,00 7 839,00 15,08 27 363,00 0,00 51 634,41
Wrzesień 87 100,00 176,27 72,24 0,00 7 839,00 15,08 27 363,00 0,00 51 634,41
Październik 87 100,00 176,27 72,24 0,00 7 839,00 15,08 27 363,00 0,00 51 634,41
Listopad 87 100,00 176,27 72,24 0,00 7 839,00 15,08 27 363,00 0,00 51 634,41
Grudzień 87 100,00 176,27 72,24 0,00 7 839,00 15,08 27 363,00 0,00 51 634,41
Rocznie 1 045 200,00 1 057,62 433,44 0,00 94 068,00 0,00 327 060,00 0,00 622 490,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 87 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 614 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.