Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 82100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 82 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 82 164 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 716 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 801 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 941 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 323 zł
Zaliczka na podatek 12 101 zł
Całość - kwota brutto 120 046 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 120 046,00 11 716,49 1 800,69 2 941,13 9 322,89 103 338,00 12 101,00 82 163,80
Luty 120 046,00 8 589,19 1 320,06 2 941,13 9 647,61 106 946,00 30 590,00 66 958,01
Marzec 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Kwiecień 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Maj 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Czerwiec 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Lipiec 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Sierpień 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Wrzesień 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Październik 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Listopad 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Grudzień 120 046,00 0,00 0,00 2 941,13 10 539,44 116 855,00 37 394,00 69 171,43
Rocznie 1 440 552,00 20 305,68 3 120,75 35 293,56 124 364,90 1 378 834,00 292 261,00 840 836,11
Wynagrodzenie pracownika 120 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 716 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 803 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 005 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 941 zł
FGŚP 120 zł
Cała kwota 144 631 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 120 046,00 11 716,49 7 802,99 2 004,77 3 061,18 144 631,43 zł
Luty 120 046,00 8 589,19 5 720,26 2 004,77 3 061,18 139 421,40 zł
Marzec 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Kwiecień 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Maj 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Czerwiec 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Lipiec 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Sierpień 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Wrzesień 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Październik 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Listopad 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Grudzień 120 046,00 0,00 0,00 2 004,77 3 061,18 125 111,95 zł
Rocznie 1 440 552,00 20 305,68 13 523,25 24 057,24 36 734,16 1 535 172,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 120 046 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 164 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 164 zł netto poniesie łączny koszt równy 144 631 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 82100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 82 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 78 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 630 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 678 zł
Zaliczka na podatek 9 256 zł
Całość - kwota brutto 108 656 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 108 656,00 10 604,83 1 629,84 0,00 8 677,92 77 137,00 9 256,00 78 486,97
Luty 108 656,00 9 700,85 1 490,91 0,00 8 771,78 77 971,00 9 357,00 79 335,94
Marzec 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Kwiecień 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Maj 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Czerwiec 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Lipiec 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Sierpień 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Wrzesień 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Październik 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Listopad 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Grudzień 108 656,00 0,00 0,00 0,00 9 779,04 86 925,00 10 431,00 88 445,96
Rocznie 1 303 872,00 20 305,68 3 120,75 0,00 115 240,10 1 024 358,00 7 684,00 1 042 282,51
Wynagrodzenie pracownika 108 656 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 605 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 063 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 662 zł
FGŚP 109 zł
Cała kwota 129 094 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 108 656,00 10 604,83 7 062,64 0,00 2 770,73 129 094,20 zł
Luty 108 656,00 9 700,85 6 460,61 0,00 2 770,73 127 588,19 zł
Marzec 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Kwiecień 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Maj 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Czerwiec 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Lipiec 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Sierpień 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Wrzesień 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Październik 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Listopad 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Grudzień 108 656,00 0,00 0,00 0,00 2 770,73 111 426,73 zł
Rocznie 1 303 872,00 20 305,68 13 523,25 0,00 33 248,76 1 370 949,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 108 656 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 78 487 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 78 487 zł netto poniesie łączny koszt równy 129 094 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 82100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 82 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 82 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 923 zł
Całość - kwota brutto 95 023 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Luty 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Marzec 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Kwiecień 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Maj 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Czerwiec 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Lipiec 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Sierpień 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Wrzesień 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Październik 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Listopad 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Grudzień 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 018,00 12 923,00 82 100,00
Rocznie 1 140 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912 216,00 155 076,00 985 200,00
Wynagrodzenie pracownika 95 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 95 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Luty 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Marzec 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Kwiecień 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Maj 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Czerwiec 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Lipiec 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Sierpień 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Wrzesień 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Październik 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Listopad 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Grudzień 95 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 023,00 zł
Rocznie 1 140 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 95 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 95 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 82100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 82 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 62 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 169 zł
Zaliczka na podatek 30 378 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 101 883 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 101 883,00 0,00 0,00 0,00 9 169,47 0,00 30 378,00 0,00 62 335,53
Luty 101 883,00 0,00 0,00 0,00 9 169,47 0,00 32 178,00 0,00 60 535,53
Marzec 101 883,00 0,00 0,00 0,00 9 169,47 0,00 32 178,00 0,00 60 535,53
Kwiecień 101 883,00 0,00 0,00 0,00 9 169,47 0,00 32 178,00 0,00 60 535,53
Maj 101 883,00 0,00 0,00 0,00 9 169,47 0,00 32 178,00 0,00 60 535,53
Czerwiec 101 883,00 0,00 0,00 0,00 9 169,47 0,00 32 178,00 0,00 60 535,53
Lipiec 101 883,00 176,27 72,24 0,00 9 169,47 15,08 32 093,00 0,00 60 356,94
Sierpień 101 883,00 176,27 72,24 0,00 9 169,47 15,08 32 093,00 0,00 60 356,94
Wrzesień 101 883,00 176,27 72,24 0,00 9 169,47 15,08 32 093,00 0,00 60 356,94
Październik 101 883,00 176,27 72,24 0,00 9 169,47 15,08 32 093,00 0,00 60 356,94
Listopad 101 883,00 176,27 72,24 0,00 9 169,47 15,08 32 093,00 0,00 60 356,94
Grudzień 101 883,00 176,27 72,24 0,00 9 169,47 15,08 32 093,00 0,00 60 356,94
Rocznie 1 222 596,00 1 057,62 433,44 0,00 110 033,64 0,00 383 826,00 0,00 727 154,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 883 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 336 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.