Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 82000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 82 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 82 045 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 798 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 937 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 309 zł
Zaliczka na podatek 12 083 zł
Całość - kwota brutto 119 872 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 119 872,00 11 699,51 1 798,08 2 936,86 9 309,38 103 188,00 12 083,00 82 045,17
Luty 119 872,00 8 606,17 1 322,67 2 936,86 9 630,57 106 756,00 30 500,00 66 875,73
Marzec 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Kwiecień 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Maj 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Czerwiec 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Lipiec 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Sierpień 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Wrzesień 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Październik 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Listopad 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Grudzień 119 872,00 0,00 0,00 2 936,86 10 524,16 116 685,00 37 339,00 69 071,98
Rocznie 1 438 464,00 20 305,68 3 120,75 35 242,32 124 181,55 1 376 794,00 291 792,00 839 640,70
Wynagrodzenie pracownika 119 872 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 792 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 002 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 937 zł
FGŚP 120 zł
Cała kwota 144 422 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 119 872,00 11 699,51 7 791,68 2 001,86 3 056,73 144 421,78 zł
Luty 119 872,00 8 606,17 5 731,57 2 001,86 3 056,73 139 268,33 zł
Marzec 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Kwiecień 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Maj 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Czerwiec 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Lipiec 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Sierpień 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Wrzesień 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Październik 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Listopad 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Grudzień 119 872,00 0,00 0,00 2 001,86 3 056,73 124 930,59 zł
Rocznie 1 438 464,00 20 305,68 13 523,25 24 022,32 36 680,76 1 532 996,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 119 872 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 045 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 045 zł netto poniesie łączny koszt równy 144 422 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 82000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 82 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 78 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 628 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 667 zł
Zaliczka na podatek 9 245 zł
Całość - kwota brutto 108 524 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 108 524,00 10 591,94 1 627,86 0,00 8 667,38 77 043,00 9 245,00 78 391,66
Luty 108 524,00 9 713,74 1 492,89 0,00 8 758,56 77 854,00 9 342,00 79 216,33
Marzec 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Kwiecień 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Maj 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Czerwiec 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Lipiec 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Sierpień 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Wrzesień 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Październik 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Listopad 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Grudzień 108 524,00 0,00 0,00 0,00 9 767,16 86 819,00 10 418,00 88 338,56
Rocznie 1 302 288,00 20 305,68 3 120,75 0,00 115 097,54 1 023 087,00 7 672,00 1 040 993,59
Wynagrodzenie pracownika 108 524 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 054 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 659 zł
FGŚP 109 zł
Cała kwota 128 937 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 108 524,00 10 591,94 7 054,06 0,00 2 767,36 128 937,36 zł
Luty 108 524,00 9 713,74 6 469,19 0,00 2 767,36 127 474,29 zł
Marzec 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Kwiecień 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Maj 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Czerwiec 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Lipiec 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Sierpień 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Wrzesień 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Październik 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Listopad 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Grudzień 108 524,00 0,00 0,00 0,00 2 767,36 111 291,36 zł
Rocznie 1 302 288,00 20 305,68 13 523,25 0,00 33 208,32 1 369 325,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 108 524 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 78 392 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 78 392 zł netto poniesie łączny koszt równy 128 937 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 82000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 82 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 82 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 907 zł
Całość - kwota brutto 94 907 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Luty 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Marzec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Kwiecień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Maj 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Czerwiec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Lipiec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Sierpień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Wrzesień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Październik 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Listopad 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Grudzień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Rocznie 1 138 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911 112,00 154 884,00 984 000,00
Wynagrodzenie pracownika 94 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 94 907 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Luty 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Marzec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Kwiecień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Maj 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Czerwiec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Lipiec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Sierpień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Wrzesień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Październik 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Listopad 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Grudzień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Rocznie 1 138 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 138 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 94 907 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 94 907 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 82000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 82 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 62 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 156 zł
Zaliczka na podatek 30 330 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 101 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 101 735,00 0,00 0,00 0,00 9 156,15 0,00 30 330,00 0,00 62 248,85
Luty 101 735,00 0,00 0,00 0,00 9 156,15 0,00 32 130,00 0,00 60 448,85
Marzec 101 735,00 0,00 0,00 0,00 9 156,15 0,00 32 130,00 0,00 60 448,85
Kwiecień 101 735,00 0,00 0,00 0,00 9 156,15 0,00 32 130,00 0,00 60 448,85
Maj 101 735,00 0,00 0,00 0,00 9 156,15 0,00 32 130,00 0,00 60 448,85
Czerwiec 101 735,00 0,00 0,00 0,00 9 156,15 0,00 32 130,00 0,00 60 448,85
Lipiec 101 735,00 176,27 72,24 0,00 9 156,15 15,08 32 046,00 0,00 60 269,26
Sierpień 101 735,00 176,27 72,24 0,00 9 156,15 15,08 32 046,00 0,00 60 269,26
Wrzesień 101 735,00 176,27 72,24 0,00 9 156,15 15,08 32 046,00 0,00 60 269,26
Październik 101 735,00 176,27 72,24 0,00 9 156,15 15,08 32 046,00 0,00 60 269,26
Listopad 101 735,00 176,27 72,24 0,00 9 156,15 15,08 32 046,00 0,00 60 269,26
Grudzień 101 735,00 176,27 72,24 0,00 9 156,15 15,08 32 046,00 0,00 60 269,26
Rocznie 1 220 820,00 1 057,62 433,44 0,00 109 873,80 0,00 383 256,00 0,00 726 108,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 249 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.