Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 82000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 82 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 82 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 798 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 937 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 310 zł
Zaliczka na podatek 12 131 zł
Całość - kwota brutto 119 876 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 119 876,00 11 699,90 1 798,14 2 936,96 9 309,69 103 191,00 12 131,00 82 000,31
Luty 119 876,00 3 698,45 568,41 2 936,96 10 140,50 112 422,00 27 243,00 75 288,68
Marzec 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Kwiecień 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Maj 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Czerwiec 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Lipiec 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Sierpień 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Wrzesień 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Październik 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Listopad 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Grudzień 119 876,00 0,00 0,00 2 936,96 10 524,51 116 689,00 28 278,00 78 136,53
Rocznie 1 438 512,00 15 398,35 2 366,55 35 243,52 124 695,29 1 382 503,00 322 154,00 938 654,29
Wynagrodzenie pracownika 119 876 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 792 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 002 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 937 zł
FGŚP 120 zł
Cała kwota 144 427 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 119 876,00 11 699,90 7 791,94 2 001,93 3 056,84 144 426,61 zł
Luty 119 876,00 3 698,45 2 463,11 2 001,93 3 056,84 131 096,33 zł
Marzec 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Kwiecień 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Maj 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Czerwiec 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Lipiec 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Sierpień 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Wrzesień 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Październik 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Listopad 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Grudzień 119 876,00 0,00 0,00 2 001,93 3 056,84 124 934,77 zł
Rocznie 1 438 512,00 15 398,35 10 255,05 24 023,16 36 682,08 1 524 870,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 119 876 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 144 427 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 82000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 82 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 82 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 628 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 667 zł
Zaliczka na podatek 5 634 zł
Całość - kwota brutto 108 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 108 520,00 10 591,55 1 627,80 0,00 8 667,06 77 041,00 5 634,00 81 999,59
Luty 108 520,00 4 806,80 738,75 0,00 9 267,70 82 380,00 6 024,00 87 682,75
Marzec 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Kwiecień 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Maj 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Czerwiec 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Lipiec 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Sierpień 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Wrzesień 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Październik 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Listopad 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Grudzień 108 520,00 0,00 0,00 0,00 9 766,80 86 816,00 6 348,00 92 405,20
Rocznie 1 302 240,00 15 398,35 2 366,55 0,00 115 602,76 1 027 581,00 75 138,00 1 093 734,34
Wynagrodzenie pracownika 108 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 054 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 659 zł
FGŚP 109 zł
Cała kwota 128 933 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 108 520,00 10 591,55 7 053,80 0,00 2 767,26 128 932,61 zł
Luty 108 520,00 4 806,80 3 201,25 0,00 2 767,26 119 295,31 zł
Marzec 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Kwiecień 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Maj 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Czerwiec 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Lipiec 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Sierpień 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Wrzesień 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Październik 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Listopad 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Grudzień 108 520,00 0,00 0,00 0,00 2 767,26 111 287,26 zł
Rocznie 1 302 240,00 15 398,35 10 255,05 0,00 33 207,12 1 361 100,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 108 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 128 933 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 82000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 82 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 82 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 907 zł
Całość - kwota brutto 94 907 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Luty 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Marzec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Kwiecień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Maj 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Czerwiec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Lipiec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Sierpień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Wrzesień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Październik 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Listopad 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Grudzień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 926,00 12 907,00 82 000,00
Rocznie 1 138 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911 112,00 154 884,00 984 000,00
Wynagrodzenie pracownika 94 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 94 907 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Luty 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Marzec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Kwiecień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Maj 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Czerwiec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Lipiec 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Sierpień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Wrzesień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Październik 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Listopad 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Grudzień 94 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 907,00 zł
Rocznie 1 138 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 138 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 94 907 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 94 907 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 82000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 82 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 82 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 19 353 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 101 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 101 735,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 19 353,00 0,00 82 000,19
Luty 101 735,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 32 183,00 0,00 69 170,19
Marzec 101 735,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 32 183,00 0,00 69 170,19
Kwiecień 101 735,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 32 183,00 0,00 69 170,19
Maj 101 735,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 32 183,00 0,00 69 170,19
Czerwiec 101 735,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 32 183,00 0,00 69 170,19
Lipiec 101 735,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 32 104,00 0,00 69 003,99
Sierpień 101 735,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 32 104,00 0,00 69 003,99
Wrzesień 101 735,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 32 104,00 0,00 69 003,99
Październik 101 735,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 32 104,00 0,00 69 003,99
Listopad 101 735,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 32 104,00 0,00 69 003,99
Grudzień 101 735,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 32 104,00 0,00 69 003,99
Rocznie 1 220 820,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 372 892,00 0,00 841 875,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ