Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 61300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 61 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 983 zł
Ubezpieczenie rentowe 920 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 502 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 761 zł
Zaliczka na podatek 6 018 zł
Całość - kwota brutto 61 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 300,00 5 982,88 919,50 1 501,85 4 760,62 52 646,00 6 018,00 42 117,15
Luty 61 300,00 5 982,88 919,50 1 501,85 4 760,62 52 646,00 6 018,00 42 117,15
Marzec 61 300,00 5 982,88 919,50 1 501,85 4 760,62 52 646,00 13 605,00 34 530,15
Kwiecień 61 300,00 2 357,04 362,25 1 501,85 5 137,10 56 829,00 18 185,00 33 756,76
Maj 61 300,00 0,00 0,00 1 501,85 5 381,83 59 548,00 19 055,00 35 361,32
Czerwiec 61 300,00 0,00 0,00 1 501,85 5 381,83 59 548,00 19 055,00 35 361,32
Lipiec 61 300,00 0,00 0,00 1 501,85 5 381,83 59 548,00 19 055,00 35 361,32
Sierpień 61 300,00 0,00 0,00 1 501,85 5 381,83 59 548,00 19 055,00 35 361,32
Wrzesień 61 300,00 0,00 0,00 1 501,85 5 381,83 59 548,00 19 055,00 35 361,32
Październik 61 300,00 0,00 0,00 1 501,85 5 381,83 59 548,00 19 055,00 35 361,32
Listopad 61 300,00 0,00 0,00 1 501,85 5 381,83 59 548,00 19 055,00 35 361,32
Grudzień 61 300,00 0,00 0,00 1 501,85 5 381,83 59 548,00 19 055,00 35 361,32
Rocznie 735 600,00 20 305,68 3 120,75 18 022,20 62 473,60 691 151,00 133 799,00 435 411,77
Wynagrodzenie pracownika 61 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 983 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 985 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 024 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 502 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 73 854 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 300,00 5 982,88 3 984,50 1 023,71 1 563,15 73 854,24 zł
Luty 61 300,00 5 982,88 3 984,50 1 023,71 1 563,15 73 854,24 zł
Marzec 61 300,00 5 982,88 3 984,50 1 023,71 1 563,15 73 854,24 zł
Kwiecień 61 300,00 2 357,04 1 569,75 1 023,71 1 563,15 67 813,65 zł
Maj 61 300,00 0,00 0,00 1 023,71 1 563,15 63 886,86 zł
Czerwiec 61 300,00 0,00 0,00 1 023,71 1 563,15 63 886,86 zł
Lipiec 61 300,00 0,00 0,00 1 023,71 1 563,15 63 886,86 zł
Sierpień 61 300,00 0,00 0,00 1 023,71 1 563,15 63 886,86 zł
Wrzesień 61 300,00 0,00 0,00 1 023,71 1 563,15 63 886,86 zł
Październik 61 300,00 0,00 0,00 1 023,71 1 563,15 63 886,86 zł
Listopad 61 300,00 0,00 0,00 1 023,71 1 563,15 63 886,86 zł
Grudzień 61 300,00 0,00 0,00 1 023,71 1 563,15 63 886,86 zł
Rocznie 735 600,00 20 305,68 13 523,25 12 284,52 18 757,80 800 471,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 61 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 117 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 73 854 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 61300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 61 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 983 zł
Ubezpieczenie rentowe 920 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 896 zł
Zaliczka na podatek 5 222 zł
Całość - kwota brutto 61 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 300,00 5 982,88 919,50 0,00 4 895,79 43 518,00 5 222,00 44 279,67
Luty 61 300,00 5 982,88 919,50 0,00 4 895,79 43 518,00 5 222,00 44 279,67
Marzec 61 300,00 5 982,88 919,50 0,00 4 895,79 43 518,00 5 222,00 44 279,67
Kwiecień 61 300,00 2 357,04 362,25 0,00 5 272,26 46 865,00 5 624,00 47 684,65
Maj 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 49 040,00 5 885,00 49 898,20
Czerwiec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 49 040,00 5 885,00 49 898,20
Lipiec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 49 040,00 5 885,00 49 898,20
Sierpień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 49 040,00 5 885,00 49 898,20
Wrzesień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 49 040,00 5 885,00 49 898,20
Październik 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 49 040,00 5 885,00 49 898,20
Listopad 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 49 040,00 5 885,00 49 898,20
Grudzień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 49 040,00 5 885,00 49 898,20
Rocznie 735 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 64 095,63 569 739,00 4 274,00 579 709,26
Wynagrodzenie pracownika 61 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 983 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 985 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 502 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 72 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 300,00 5 982,88 3 984,50 0,00 1 563,15 72 830,53 zł
Luty 61 300,00 5 982,88 3 984,50 0,00 1 563,15 72 830,53 zł
Marzec 61 300,00 5 982,88 3 984,50 0,00 1 563,15 72 830,53 zł
Kwiecień 61 300,00 2 357,04 1 569,75 0,00 1 563,15 66 789,94 zł
Maj 61 300,00 0,00 0,00 0,00 1 563,15 62 863,15 zł
Czerwiec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 1 563,15 62 863,15 zł
Lipiec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 1 563,15 62 863,15 zł
Sierpień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 1 563,15 62 863,15 zł
Wrzesień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 1 563,15 62 863,15 zł
Październik 61 300,00 0,00 0,00 0,00 1 563,15 62 863,15 zł
Listopad 61 300,00 0,00 0,00 0,00 1 563,15 62 863,15 zł
Grudzień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 1 563,15 62 863,15 zł
Rocznie 735 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 757,80 788 186,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 61 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 61300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 61 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 337 zł
Całość - kwota brutto 61 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Luty 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Marzec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Kwiecień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Maj 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Czerwiec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Lipiec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Sierpień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Wrzesień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Październik 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Listopad 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Grudzień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 040,00 8 337,00 52 963,00
Rocznie 735 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 480,00 100 044,00 635 556,00
Wynagrodzenie pracownika 61 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 61 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Luty 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Marzec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Kwiecień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Maj 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Czerwiec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Lipiec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Sierpień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Wrzesień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Październik 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Listopad 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Grudzień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 300,00 zł
Rocznie 735 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 963 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 61300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 61 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 38 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 517 zł
Zaliczka na podatek 17 391 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 0,00 17 391,00 0,00 38 392,00
Luty 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 0,00 19 191,00 0,00 36 592,00
Marzec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 0,00 19 191,00 0,00 36 592,00
Kwiecień 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 0,00 19 191,00 0,00 36 592,00
Maj 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 0,00 19 191,00 0,00 36 592,00
Czerwiec 61 300,00 0,00 0,00 0,00 5 517,00 0,00 19 191,00 0,00 36 592,00
Lipiec 61 300,00 176,27 72,24 0,00 5 517,00 15,08 19 107,00 0,00 36 412,41
Sierpień 61 300,00 176,27 72,24 0,00 5 517,00 15,08 19 107,00 0,00 36 412,41
Wrzesień 61 300,00 176,27 72,24 0,00 5 517,00 15,08 19 107,00 0,00 36 412,41
Październik 61 300,00 176,27 72,24 0,00 5 517,00 15,08 19 107,00 0,00 36 412,41
Listopad 61 300,00 176,27 72,24 0,00 5 517,00 15,08 19 107,00 0,00 36 412,41
Grudzień 61 300,00 176,27 72,24 0,00 5 517,00 15,08 19 107,00 0,00 36 412,41
Rocznie 735 600,00 1 057,62 433,44 0,00 66 204,00 0,00 227 988,00 0,00 439 826,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 61 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 392 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.