Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 61100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 61 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 963 zł
Ubezpieczenie rentowe 917 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 497 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 745 zł
Zaliczka na podatek 5 997 zł
Całość - kwota brutto 61 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 100,00 5 963,36 916,50 1 496,95 4 745,09 52 473,00 5 997,00 41 981,10
Luty 61 100,00 5 963,36 916,50 1 496,95 4 745,09 52 473,00 5 997,00 41 981,10
Marzec 61 100,00 5 963,36 916,50 1 496,95 4 745,09 52 473,00 13 481,00 34 497,10
Kwiecień 61 100,00 2 415,60 371,25 1 496,95 5 113,46 56 566,00 18 101,00 33 601,74
Maj 61 100,00 0,00 0,00 1 496,95 5 364,27 59 353,00 18 993,00 35 245,78
Czerwiec 61 100,00 0,00 0,00 1 496,95 5 364,27 59 353,00 18 993,00 35 245,78
Lipiec 61 100,00 0,00 0,00 1 496,95 5 364,27 59 353,00 18 993,00 35 245,78
Sierpień 61 100,00 0,00 0,00 1 496,95 5 364,27 59 353,00 18 993,00 35 245,78
Wrzesień 61 100,00 0,00 0,00 1 496,95 5 364,27 59 353,00 18 993,00 35 245,78
Październik 61 100,00 0,00 0,00 1 496,95 5 364,27 59 353,00 18 993,00 35 245,78
Listopad 61 100,00 0,00 0,00 1 496,95 5 364,27 59 353,00 18 993,00 35 245,78
Grudzień 61 100,00 0,00 0,00 1 496,95 5 364,27 59 353,00 18 993,00 35 245,78
Rocznie 733 200,00 20 305,68 3 120,75 17 963,40 62 262,89 688 809,00 133 259,00 434 027,28
Wynagrodzenie pracownika 61 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 963 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 972 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 020 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 497 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 73 613 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 100,00 5 963,36 3 971,50 1 020,37 1 558,05 73 613,28 zł
Luty 61 100,00 5 963,36 3 971,50 1 020,37 1 558,05 73 613,28 zł
Marzec 61 100,00 5 963,36 3 971,50 1 020,37 1 558,05 73 613,28 zł
Kwiecień 61 100,00 2 415,60 1 608,75 1 020,37 1 558,05 67 702,77 zł
Maj 61 100,00 0,00 0,00 1 020,37 1 558,05 63 678,42 zł
Czerwiec 61 100,00 0,00 0,00 1 020,37 1 558,05 63 678,42 zł
Lipiec 61 100,00 0,00 0,00 1 020,37 1 558,05 63 678,42 zł
Sierpień 61 100,00 0,00 0,00 1 020,37 1 558,05 63 678,42 zł
Wrzesień 61 100,00 0,00 0,00 1 020,37 1 558,05 63 678,42 zł
Październik 61 100,00 0,00 0,00 1 020,37 1 558,05 63 678,42 zł
Listopad 61 100,00 0,00 0,00 1 020,37 1 558,05 63 678,42 zł
Grudzień 61 100,00 0,00 0,00 1 020,37 1 558,05 63 678,42 zł
Rocznie 733 200,00 20 305,68 13 523,25 12 244,44 18 696,60 797 969,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 61 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 981 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 73 613 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 61100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 61 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 135 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 963 zł
Ubezpieczenie rentowe 917 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 880 zł
Zaliczka na podatek 5 205 zł
Całość - kwota brutto 61 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 100,00 5 963,36 916,50 0,00 4 879,81 43 376,00 5 205,00 44 135,21
Luty 61 100,00 5 963,36 916,50 0,00 4 879,81 43 376,00 5 205,00 44 135,21
Marzec 61 100,00 5 963,36 916,50 0,00 4 879,81 43 376,00 5 205,00 44 135,21
Kwiecień 61 100,00 2 415,60 371,25 0,00 5 248,18 46 651,00 5 598,00 47 466,85
Maj 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 48 880,00 5 866,00 49 735,40
Czerwiec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 48 880,00 5 866,00 49 735,40
Lipiec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 48 880,00 5 866,00 49 735,40
Sierpień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 48 880,00 5 866,00 49 735,40
Wrzesień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 48 880,00 5 866,00 49 735,40
Październik 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 48 880,00 5 866,00 49 735,40
Listopad 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 48 880,00 5 866,00 49 735,40
Grudzień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 48 880,00 5 866,00 49 735,40
Rocznie 733 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 63 879,61 567 819,00 4 261,00 577 755,68
Wynagrodzenie pracownika 61 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 963 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 972 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 497 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 72 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 100,00 5 963,36 3 971,50 0,00 1 558,05 72 592,91 zł
Luty 61 100,00 5 963,36 3 971,50 0,00 1 558,05 72 592,91 zł
Marzec 61 100,00 5 963,36 3 971,50 0,00 1 558,05 72 592,91 zł
Kwiecień 61 100,00 2 415,60 1 608,75 0,00 1 558,05 66 682,40 zł
Maj 61 100,00 0,00 0,00 0,00 1 558,05 62 658,05 zł
Czerwiec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 1 558,05 62 658,05 zł
Lipiec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 1 558,05 62 658,05 zł
Sierpień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 1 558,05 62 658,05 zł
Wrzesień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 1 558,05 62 658,05 zł
Październik 61 100,00 0,00 0,00 0,00 1 558,05 62 658,05 zł
Listopad 61 100,00 0,00 0,00 0,00 1 558,05 62 658,05 zł
Grudzień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 1 558,05 62 658,05 zł
Rocznie 733 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 696,60 785 725,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 61 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 135 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 61100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 61 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 310 zł
Całość - kwota brutto 61 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Luty 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Marzec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Kwiecień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Maj 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Czerwiec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Lipiec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Sierpień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Wrzesień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Październik 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Listopad 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Grudzień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 880,00 8 310,00 52 790,00
Rocznie 733 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586 560,00 99 720,00 633 480,00
Wynagrodzenie pracownika 61 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 61 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Luty 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Marzec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Kwiecień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Maj 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Czerwiec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Lipiec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Sierpień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Wrzesień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Październik 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Listopad 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Grudzień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00 zł
Rocznie 733 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 61100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 61 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 38 274 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 499 zł
Zaliczka na podatek 17 327 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 0,00 17 327,00 0,00 38 274,00
Luty 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 0,00 19 127,00 0,00 36 474,00
Marzec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 0,00 19 127,00 0,00 36 474,00
Kwiecień 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 0,00 19 127,00 0,00 36 474,00
Maj 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 0,00 19 127,00 0,00 36 474,00
Czerwiec 61 100,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 0,00 19 127,00 0,00 36 474,00
Lipiec 61 100,00 176,27 72,24 0,00 5 499,00 15,08 19 043,00 0,00 36 294,41
Sierpień 61 100,00 176,27 72,24 0,00 5 499,00 15,08 19 043,00 0,00 36 294,41
Wrzesień 61 100,00 176,27 72,24 0,00 5 499,00 15,08 19 043,00 0,00 36 294,41
Październik 61 100,00 176,27 72,24 0,00 5 499,00 15,08 19 043,00 0,00 36 294,41
Listopad 61 100,00 176,27 72,24 0,00 5 499,00 15,08 19 043,00 0,00 36 294,41
Grudzień 61 100,00 176,27 72,24 0,00 5 499,00 15,08 19 043,00 0,00 36 294,41
Rocznie 733 200,00 1 057,62 433,44 0,00 65 988,00 0,00 227 220,00 0,00 438 410,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 61 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 274 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.