Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 61000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 61 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 954 zł
Ubezpieczenie rentowe 915 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 495 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 737 zł
Zaliczka na podatek 4 783 zł
Całość - kwota brutto 61 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 000,00 5 953,60 915,00 1 494,50 4 737,32 52 387,00 4 783,00 43 116,58
Luty 61 000,00 5 953,60 915,00 1 494,50 4 737,32 52 387,00 7 670,00 40 229,58
Marzec 61 000,00 3 491,15 536,55 1 494,50 4 993,00 55 228,00 13 373,00 37 111,80
Kwiecień 61 000,00 0,00 0,00 1 494,50 5 355,50 59 256,00 14 350,00 39 800,00
Maj 61 000,00 0,00 0,00 1 494,50 5 355,50 59 256,00 14 350,00 39 800,00
Czerwiec 61 000,00 0,00 0,00 1 494,50 5 355,50 59 256,00 14 350,00 39 800,00
Lipiec 61 000,00 0,00 0,00 1 494,50 5 355,50 59 256,00 14 350,00 39 800,00
Sierpień 61 000,00 0,00 0,00 1 494,50 5 355,50 59 256,00 14 350,00 39 800,00
Wrzesień 61 000,00 0,00 0,00 1 494,50 5 355,50 59 256,00 14 350,00 39 800,00
Październik 61 000,00 0,00 0,00 1 494,50 5 355,50 59 256,00 14 350,00 39 800,00
Listopad 61 000,00 0,00 0,00 1 494,50 5 355,50 59 256,00 14 350,00 39 800,00
Grudzień 61 000,00 0,00 0,00 1 494,50 5 355,50 59 256,00 14 350,00 39 800,00
Rocznie 732 000,00 15 398,35 2 366,55 17 934,00 62 667,14 693 306,00 154 976,00 478 657,96
Wynagrodzenie pracownika 61 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 954 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 965 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 019 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 495 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 73 493 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 000,00 5 953,60 3 965,00 1 018,70 1 555,50 73 492,80 zł
Luty 61 000,00 5 953,60 3 965,00 1 018,70 1 555,50 73 492,80 zł
Marzec 61 000,00 3 491,15 2 325,05 1 018,70 1 555,50 69 390,40 zł
Kwiecień 61 000,00 0,00 0,00 1 018,70 1 555,50 63 574,20 zł
Maj 61 000,00 0,00 0,00 1 018,70 1 555,50 63 574,20 zł
Czerwiec 61 000,00 0,00 0,00 1 018,70 1 555,50 63 574,20 zł
Lipiec 61 000,00 0,00 0,00 1 018,70 1 555,50 63 574,20 zł
Sierpień 61 000,00 0,00 0,00 1 018,70 1 555,50 63 574,20 zł
Wrzesień 61 000,00 0,00 0,00 1 018,70 1 555,50 63 574,20 zł
Październik 61 000,00 0,00 0,00 1 018,70 1 555,50 63 574,20 zł
Listopad 61 000,00 0,00 0,00 1 018,70 1 555,50 63 574,20 zł
Grudzień 61 000,00 0,00 0,00 1 018,70 1 555,50 63 574,20 zł
Rocznie 732 000,00 15 398,35 10 255,05 12 224,40 18 666,00 788 543,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 61 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 117 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 73 493 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 61000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 61 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 954 zł
Ubezpieczenie rentowe 915 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 872 zł
Zaliczka na podatek 3 167 zł
Całość - kwota brutto 61 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 000,00 5 953,60 915,00 0,00 4 871,83 43 305,00 3 167,00 46 092,57
Luty 61 000,00 5 953,60 915,00 0,00 4 871,83 43 305,00 3 167,00 46 092,57
Marzec 61 000,00 3 491,15 536,55 0,00 5 127,51 45 578,00 3 333,00 48 511,79
Kwiecień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 48 800,00 3 569,00 51 941,00
Maj 61 000,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 48 800,00 3 569,00 51 941,00
Czerwiec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 48 800,00 3 569,00 51 941,00
Lipiec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 48 800,00 3 569,00 51 941,00
Sierpień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 48 800,00 3 569,00 51 941,00
Wrzesień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 48 800,00 3 569,00 51 941,00
Październik 61 000,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 48 800,00 3 569,00 51 941,00
Listopad 61 000,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 48 800,00 3 569,00 51 941,00
Grudzień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 5 490,00 48 800,00 3 569,00 51 941,00
Rocznie 732 000,00 15 398,35 2 366,55 0,00 64 281,17 571 388,00 41 788,00 608 165,93
Wynagrodzenie pracownika 61 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 954 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 965 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 495 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 72 474 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 000,00 5 953,60 3 965,00 0,00 1 555,50 72 474,10 zł
Luty 61 000,00 5 953,60 3 965,00 0,00 1 555,50 72 474,10 zł
Marzec 61 000,00 3 491,15 2 325,05 0,00 1 555,50 68 371,70 zł
Kwiecień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 555,50 62 555,50 zł
Maj 61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 555,50 62 555,50 zł
Czerwiec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 555,50 62 555,50 zł
Lipiec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 555,50 62 555,50 zł
Sierpień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 555,50 62 555,50 zł
Wrzesień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 555,50 62 555,50 zł
Październik 61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 555,50 62 555,50 zł
Listopad 61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 555,50 62 555,50 zł
Grudzień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 555,50 62 555,50 zł
Rocznie 732 000,00 15 398,35 10 255,05 0,00 18 666,00 776 319,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 61 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 093 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 474 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 61000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 61 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 296 zł
Całość - kwota brutto 61 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Luty 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Marzec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Kwiecień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Maj 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Czerwiec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Lipiec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Sierpień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Wrzesień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Październik 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Listopad 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Grudzień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,00 8 296,00 52 704,00
Rocznie 732 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 600,00 99 552,00 632 448,00
Wynagrodzenie pracownika 61 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 61 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Luty 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Marzec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Kwiecień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Maj 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Czerwiec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Lipiec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Sierpień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Wrzesień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Październik 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Listopad 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Grudzień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 zł
Rocznie 732 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 704 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 61000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 61 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 50 621 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 9 997 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 997,00 0,00 50 621,19
Luty 61 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 15 468,00 0,00 45 150,19
Marzec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 19 147,00 0,00 41 471,19
Kwiecień 61 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 19 147,00 0,00 41 471,19
Maj 61 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 19 147,00 0,00 41 471,19
Czerwiec 61 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 19 147,00 0,00 41 471,19
Lipiec 61 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 069,00 0,00 41 303,99
Sierpień 61 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 069,00 0,00 41 303,99
Wrzesień 61 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 069,00 0,00 41 303,99
Październik 61 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 069,00 0,00 41 303,99
Listopad 61 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 069,00 0,00 41 303,99
Grudzień 61 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 069,00 0,00 41 303,99
Rocznie 732 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 216 467,00 0,00 509 480,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 61 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 621 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ