Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 59300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 59 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 890 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 453 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 605 zł
Zaliczka na podatek 5 810 zł
Całość - kwota brutto 59 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 300,00 5 787,68 889,50 1 452,85 4 605,30 50 920,00 5 810,00 40 754,67
Luty 59 300,00 5 787,68 889,50 1 452,85 4 605,30 50 920,00 5 810,00 40 754,67
Marzec 59 300,00 5 787,68 889,50 1 452,85 4 605,30 50 920,00 12 362,00 34 202,67
Kwiecień 59 300,00 2 942,64 452,25 1 452,85 4 900,70 54 202,00 17 345,00 32 206,56
Maj 59 300,00 0,00 0,00 1 452,85 5 206,24 57 597,00 18 431,00 34 209,91
Czerwiec 59 300,00 0,00 0,00 1 452,85 5 206,24 57 597,00 18 431,00 34 209,91
Lipiec 59 300,00 0,00 0,00 1 452,85 5 206,24 57 597,00 18 431,00 34 209,91
Sierpień 59 300,00 0,00 0,00 1 452,85 5 206,24 57 597,00 18 431,00 34 209,91
Wrzesień 59 300,00 0,00 0,00 1 452,85 5 206,24 57 597,00 18 431,00 34 209,91
Październik 59 300,00 0,00 0,00 1 452,85 5 206,24 57 597,00 18 431,00 34 209,91
Listopad 59 300,00 0,00 0,00 1 452,85 5 206,24 57 597,00 18 431,00 34 209,91
Grudzień 59 300,00 0,00 0,00 1 452,85 5 206,24 57 597,00 18 431,00 34 209,91
Rocznie 711 600,00 20 305,68 3 120,75 17 434,20 60 366,52 667 738,00 128 411,00 421 597,85
Wynagrodzenie pracownika 59 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 855 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 990 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 453 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 71 445 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 300,00 5 787,68 3 854,50 990,31 1 512,15 71 444,64 zł
Luty 59 300,00 5 787,68 3 854,50 990,31 1 512,15 71 444,64 zł
Marzec 59 300,00 5 787,68 3 854,50 990,31 1 512,15 71 444,64 zł
Kwiecień 59 300,00 2 942,64 1 959,75 990,31 1 512,15 66 704,85 zł
Maj 59 300,00 0,00 0,00 990,31 1 512,15 61 802,46 zł
Czerwiec 59 300,00 0,00 0,00 990,31 1 512,15 61 802,46 zł
Lipiec 59 300,00 0,00 0,00 990,31 1 512,15 61 802,46 zł
Sierpień 59 300,00 0,00 0,00 990,31 1 512,15 61 802,46 zł
Wrzesień 59 300,00 0,00 0,00 990,31 1 512,15 61 802,46 zł
Październik 59 300,00 0,00 0,00 990,31 1 512,15 61 802,46 zł
Listopad 59 300,00 0,00 0,00 990,31 1 512,15 61 802,46 zł
Grudzień 59 300,00 0,00 0,00 990,31 1 512,15 61 802,46 zł
Rocznie 711 600,00 20 305,68 13 523,25 11 883,72 18 145,80 775 458,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 59 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 755 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 445 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 59300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 59 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 890 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 736 zł
Zaliczka na podatek 5 052 zł
Całość - kwota brutto 59 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 300,00 5 787,68 889,50 0,00 4 736,05 42 098,00 5 052,00 42 835,01
Luty 59 300,00 5 787,68 889,50 0,00 4 736,05 42 098,00 5 052,00 42 835,01
Marzec 59 300,00 5 787,68 889,50 0,00 4 736,05 42 098,00 5 052,00 42 835,01
Kwiecień 59 300,00 2 942,64 452,25 0,00 5 031,46 44 724,00 5 367,00 45 506,77
Maj 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 47 440,00 5 693,00 48 270,20
Czerwiec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 47 440,00 5 693,00 48 270,20
Lipiec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 47 440,00 5 693,00 48 270,20
Sierpień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 47 440,00 5 693,00 48 270,20
Wrzesień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 47 440,00 5 693,00 48 270,20
Październik 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 47 440,00 5 693,00 48 270,20
Listopad 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 47 440,00 5 693,00 48 270,20
Grudzień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 47 440,00 5 693,00 48 270,20
Rocznie 711 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 61 935,61 550 538,00 4 131,00 560 173,40
Wynagrodzenie pracownika 59 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 855 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 453 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 70 454 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 300,00 5 787,68 3 854,50 0,00 1 512,15 70 454,33 zł
Luty 59 300,00 5 787,68 3 854,50 0,00 1 512,15 70 454,33 zł
Marzec 59 300,00 5 787,68 3 854,50 0,00 1 512,15 70 454,33 zł
Kwiecień 59 300,00 2 942,64 1 959,75 0,00 1 512,15 65 714,54 zł
Maj 59 300,00 0,00 0,00 0,00 1 512,15 60 812,15 zł
Czerwiec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 1 512,15 60 812,15 zł
Lipiec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 1 512,15 60 812,15 zł
Sierpień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 1 512,15 60 812,15 zł
Wrzesień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 1 512,15 60 812,15 zł
Październik 59 300,00 0,00 0,00 0,00 1 512,15 60 812,15 zł
Listopad 59 300,00 0,00 0,00 0,00 1 512,15 60 812,15 zł
Grudzień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 1 512,15 60 812,15 zł
Rocznie 711 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 145,80 763 574,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 59 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 835 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 70 454 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 59300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 59 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 235 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 065 zł
Całość - kwota brutto 59 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Luty 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Marzec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Kwiecień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Maj 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Czerwiec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Lipiec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Sierpień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Wrzesień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Październik 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Listopad 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Grudzień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 440,00 8 065,00 51 235,00
Rocznie 711 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 280,00 96 780,00 614 820,00
Wynagrodzenie pracownika 59 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Luty 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Marzec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Kwiecień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Maj 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Czerwiec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Lipiec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Sierpień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Wrzesień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Październik 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Listopad 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Grudzień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 zł
Rocznie 711 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 235 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 59 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 59300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 59 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 337 zł
Zaliczka na podatek 16 751 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 59 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 0,00 16 751,00 0,00 37 212,00
Luty 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 0,00 18 551,00 0,00 35 412,00
Marzec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 0,00 18 551,00 0,00 35 412,00
Kwiecień 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 0,00 18 551,00 0,00 35 412,00
Maj 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 0,00 18 551,00 0,00 35 412,00
Czerwiec 59 300,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 0,00 18 551,00 0,00 35 412,00
Lipiec 59 300,00 176,27 72,24 0,00 5 337,00 15,08 18 467,00 0,00 35 232,41
Sierpień 59 300,00 176,27 72,24 0,00 5 337,00 15,08 18 467,00 0,00 35 232,41
Wrzesień 59 300,00 176,27 72,24 0,00 5 337,00 15,08 18 467,00 0,00 35 232,41
Październik 59 300,00 176,27 72,24 0,00 5 337,00 15,08 18 467,00 0,00 35 232,41
Listopad 59 300,00 176,27 72,24 0,00 5 337,00 15,08 18 467,00 0,00 35 232,41
Grudzień 59 300,00 176,27 72,24 0,00 5 337,00 15,08 18 467,00 0,00 35 232,41
Rocznie 711 600,00 1 057,62 433,44 0,00 64 044,00 0,00 220 308,00 0,00 425 666,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 59 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 212 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.