Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 49900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 49 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 870 zł
Ubezpieczenie rentowe 749 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 223 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 875 zł
Zaliczka na podatek 3 897 zł
Całość - kwota brutto 49 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 900,00 4 870,24 748,50 1 222,55 3 875,28 42 809,00 3 897,00 35 286,43
Luty 49 900,00 4 870,24 748,50 1 222,55 3 875,28 42 809,00 3 910,00 35 273,43
Marzec 49 900,00 4 870,24 748,50 1 222,55 3 875,28 42 809,00 10 362,00 28 821,43
Kwiecień 49 900,00 693,94 106,65 1 222,55 4 308,92 47 627,00 11 530,00 32 037,94
Maj 49 900,00 0,00 0,00 1 222,55 4 380,97 48 427,00 11 724,00 32 572,48
Czerwiec 49 900,00 0,00 0,00 1 222,55 4 380,97 48 427,00 11 724,00 32 572,48
Lipiec 49 900,00 0,00 0,00 1 222,55 4 380,97 48 427,00 11 724,00 32 572,48
Sierpień 49 900,00 0,00 0,00 1 222,55 4 380,97 48 427,00 11 724,00 32 572,48
Wrzesień 49 900,00 0,00 0,00 1 222,55 4 380,97 48 427,00 11 724,00 32 572,48
Październik 49 900,00 0,00 0,00 1 222,55 4 380,97 48 427,00 11 724,00 32 572,48
Listopad 49 900,00 0,00 0,00 1 222,55 4 380,97 48 427,00 11 724,00 32 572,48
Grudzień 49 900,00 0,00 0,00 1 222,55 4 380,97 48 427,00 11 724,00 32 572,48
Rocznie 598 800,00 15 304,66 2 352,15 14 670,60 50 982,52 563 470,00 123 491,00 391 999,07
Wynagrodzenie pracownika 49 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 870 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 833 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 223 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 60 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 900,00 4 870,24 3 243,50 833,33 1 272,45 60 119,52 zł
Luty 49 900,00 4 870,24 3 243,50 833,33 1 272,45 60 119,52 zł
Marzec 49 900,00 4 870,24 3 243,50 833,33 1 272,45 60 119,52 zł
Kwiecień 49 900,00 693,94 462,15 833,33 1 272,45 53 161,87 zł
Maj 49 900,00 0,00 0,00 833,33 1 272,45 52 005,78 zł
Czerwiec 49 900,00 0,00 0,00 833,33 1 272,45 52 005,78 zł
Lipiec 49 900,00 0,00 0,00 833,33 1 272,45 52 005,78 zł
Sierpień 49 900,00 0,00 0,00 833,33 1 272,45 52 005,78 zł
Wrzesień 49 900,00 0,00 0,00 833,33 1 272,45 52 005,78 zł
Październik 49 900,00 0,00 0,00 833,33 1 272,45 52 005,78 zł
Listopad 49 900,00 0,00 0,00 833,33 1 272,45 52 005,78 zł
Grudzień 49 900,00 0,00 0,00 833,33 1 272,45 52 005,78 zł
Rocznie 598 800,00 15 304,66 10 192,65 9 999,96 15 269,40 649 566,67 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 49 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 286 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 49900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 49 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 870 zł
Ubezpieczenie rentowe 749 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 985 zł
Zaliczka na podatek 2 590 zł
Całość - kwota brutto 49 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 900,00 4 870,24 748,50 0,00 3 985,31 35 425,00 2 590,00 37 705,95
Luty 49 900,00 4 870,24 748,50 0,00 3 985,31 35 425,00 2 590,00 37 705,95
Marzec 49 900,00 4 870,24 748,50 0,00 3 985,31 35 425,00 2 590,00 37 705,95
Kwiecień 49 900,00 693,94 106,65 0,00 4 418,95 39 280,00 2 872,00 41 808,46
Maj 49 900,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 39 920,00 2 919,00 42 490,00
Czerwiec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 39 920,00 2 919,00 42 490,00
Lipiec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 39 920,00 2 919,00 42 490,00
Sierpień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 39 920,00 2 919,00 42 490,00
Wrzesień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 39 920,00 2 919,00 42 490,00
Październik 49 900,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 39 920,00 2 919,00 42 490,00
Listopad 49 900,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 39 920,00 2 919,00 42 490,00
Grudzień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 4 491,00 39 920,00 2 919,00 42 490,00
Rocznie 598 800,00 15 304,66 2 352,15 0,00 52 302,88 464 915,00 33 994,00 494 846,31
Wynagrodzenie pracownika 49 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 870 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 223 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 286 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 900,00 4 870,24 3 243,50 0,00 1 272,45 59 286,19 zł
Luty 49 900,00 4 870,24 3 243,50 0,00 1 272,45 59 286,19 zł
Marzec 49 900,00 4 870,24 3 243,50 0,00 1 272,45 59 286,19 zł
Kwiecień 49 900,00 693,94 462,15 0,00 1 272,45 52 328,54 zł
Maj 49 900,00 0,00 0,00 0,00 1 272,45 51 172,45 zł
Czerwiec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 1 272,45 51 172,45 zł
Lipiec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 1 272,45 51 172,45 zł
Sierpień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 1 272,45 51 172,45 zł
Wrzesień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 1 272,45 51 172,45 zł
Październik 49 900,00 0,00 0,00 0,00 1 272,45 51 172,45 zł
Listopad 49 900,00 0,00 0,00 0,00 1 272,45 51 172,45 zł
Grudzień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 1 272,45 51 172,45 zł
Rocznie 598 800,00 15 304,66 10 192,65 0,00 15 269,40 639 566,71 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 49 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 706 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 59 286 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 49900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 49 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 786 zł
Całość - kwota brutto 49 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Luty 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Marzec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Kwiecień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Maj 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Czerwiec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Lipiec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Sierpień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Wrzesień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Październik 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Listopad 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Grudzień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 920,00 6 786,00 43 114,00
Rocznie 598 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 040,00 81 432,00 517 368,00
Wynagrodzenie pracownika 49 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Luty 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Marzec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Kwiecień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Maj 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Czerwiec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Lipiec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Sierpień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Wrzesień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Październik 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Listopad 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Grudzień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 zł
Rocznie 598 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 114 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 49 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 49900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 49 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 411 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 8 127 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 49 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 49 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 8 127,00 0,00 41 410,66
Luty 49 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 268,00 0,00 39 269,66
Marzec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 15 612,00 0,00 33 925,66
Kwiecień 49 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 15 612,00 0,00 33 925,66
Maj 49 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 15 612,00 0,00 33 925,66
Czerwiec 49 900,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 15 612,00 0,00 33 925,66
Lipiec 49 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 539,00 0,00 33 770,97
Sierpień 49 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 539,00 0,00 33 770,97
Wrzesień 49 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 539,00 0,00 33 770,97
Październik 49 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 539,00 0,00 33 770,97
Listopad 49 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 539,00 0,00 33 770,97
Grudzień 49 900,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 15 539,00 0,00 33 770,97
Rocznie 598 800,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 174 077,00 0,00 419 008,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 49 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 411 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ