Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 890 zł
Ubezpieczenie rentowe 752 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 227 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 891 zł
Zaliczka na podatek 4 858 zł
Całość - kwota brutto 50 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 100,00 4 889,76 751,50 1 227,45 3 890,82 42 981,00 4 858,00 34 482,47
Luty 50 100,00 4 889,76 751,50 1 227,45 3 890,82 42 981,00 4 858,00 34 482,47
Marzec 50 100,00 4 889,76 751,50 1 227,45 3 890,82 42 981,00 6 646,00 32 694,47
Kwiecień 50 100,00 4 889,76 751,50 1 227,45 3 890,82 42 981,00 13 754,00 25 586,47
Maj 50 100,00 746,64 114,75 1 227,45 4 321,00 47 761,00 15 284,00 28 406,16
Czerwiec 50 100,00 0,00 0,00 1 227,45 4 398,53 48 623,00 15 559,00 28 915,02
Lipiec 50 100,00 0,00 0,00 1 227,45 4 398,53 48 623,00 15 559,00 28 915,02
Sierpień 50 100,00 0,00 0,00 1 227,45 4 398,53 48 623,00 15 559,00 28 915,02
Wrzesień 50 100,00 0,00 0,00 1 227,45 4 398,53 48 623,00 15 559,00 28 915,02
Październik 50 100,00 0,00 0,00 1 227,45 4 398,53 48 623,00 15 559,00 28 915,02
Listopad 50 100,00 0,00 0,00 1 227,45 4 398,53 48 623,00 15 559,00 28 915,02
Grudzień 50 100,00 0,00 0,00 1 227,45 4 398,53 48 623,00 15 559,00 28 915,02
Rocznie 601 200,00 20 305,68 3 120,75 14 729,40 50 673,99 560 046,00 103 643,00 358 057,18
Wynagrodzenie pracownika 50 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 890 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 837 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 227 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 60 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 100,00 4 889,76 3 256,50 836,67 1 277,55 60 360,48 zł
Luty 50 100,00 4 889,76 3 256,50 836,67 1 277,55 60 360,48 zł
Marzec 50 100,00 4 889,76 3 256,50 836,67 1 277,55 60 360,48 zł
Kwiecień 50 100,00 4 889,76 3 256,50 836,67 1 277,55 60 360,48 zł
Maj 50 100,00 746,64 497,25 836,67 1 277,55 53 458,11 zł
Czerwiec 50 100,00 0,00 0,00 836,67 1 277,55 52 214,22 zł
Lipiec 50 100,00 0,00 0,00 836,67 1 277,55 52 214,22 zł
Sierpień 50 100,00 0,00 0,00 836,67 1 277,55 52 214,22 zł
Wrzesień 50 100,00 0,00 0,00 836,67 1 277,55 52 214,22 zł
Październik 50 100,00 0,00 0,00 836,67 1 277,55 52 214,22 zł
Listopad 50 100,00 0,00 0,00 836,67 1 277,55 52 214,22 zł
Grudzień 50 100,00 0,00 0,00 836,67 1 277,55 52 214,22 zł
Rocznie 601 200,00 20 305,68 13 523,25 10 040,04 15 330,60 660 399,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 482 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 890 zł
Ubezpieczenie rentowe 752 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 001 zł
Zaliczka na podatek 4 268 zł
Całość - kwota brutto 50 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 100,00 4 889,76 751,50 0,00 4 001,29 35 567,00 4 268,00 36 189,41
Luty 50 100,00 4 889,76 751,50 0,00 4 001,29 35 567,00 4 268,00 36 189,41
Marzec 50 100,00 4 889,76 751,50 0,00 4 001,29 35 567,00 4 268,00 36 189,41
Kwiecień 50 100,00 4 889,76 751,50 0,00 4 001,29 35 567,00 4 268,00 36 189,41
Maj 50 100,00 746,64 114,75 0,00 4 431,47 39 391,00 4 727,00 40 080,22
Czerwiec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 40 080,00 4 810,00 40 781,40
Lipiec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 40 080,00 4 810,00 40 781,40
Sierpień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 40 080,00 4 810,00 40 781,40
Wrzesień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 40 080,00 4 810,00 40 781,40
Październik 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 40 080,00 4 810,00 40 781,40
Listopad 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 40 080,00 4 810,00 40 781,40
Grudzień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 40 080,00 4 810,00 40 781,40
Rocznie 601 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 51 999,63 462 219,00 3 470,00 470 307,66
Wynagrodzenie pracownika 50 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 890 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 227 zł
FGŚP 50 zł
Cała kwota 59 524 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 100,00 4 889,76 3 256,50 0,00 1 277,55 59 523,81 zł
Luty 50 100,00 4 889,76 3 256,50 0,00 1 277,55 59 523,81 zł
Marzec 50 100,00 4 889,76 3 256,50 0,00 1 277,55 59 523,81 zł
Kwiecień 50 100,00 4 889,76 3 256,50 0,00 1 277,55 59 523,81 zł
Maj 50 100,00 746,64 497,25 0,00 1 277,55 52 621,44 zł
Czerwiec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 1 277,55 51 377,55 zł
Lipiec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 1 277,55 51 377,55 zł
Sierpień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 1 277,55 51 377,55 zł
Wrzesień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 1 277,55 51 377,55 zł
Październik 50 100,00 0,00 0,00 0,00 1 277,55 51 377,55 zł
Listopad 50 100,00 0,00 0,00 0,00 1 277,55 51 377,55 zł
Grudzień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 1 277,55 51 377,55 zł
Rocznie 601 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 330,60 650 359,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 189 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 59 524 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 814 zł
Całość - kwota brutto 50 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Luty 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Marzec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Kwiecień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Maj 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Czerwiec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Lipiec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Sierpień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Wrzesień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Październik 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Listopad 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Grudzień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 6 814,00 43 286,00
Rocznie 601 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 960,00 81 768,00 519 432,00
Wynagrodzenie pracownika 50 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 50 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Luty 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Marzec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Kwiecień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Maj 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Czerwiec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Lipiec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Sierpień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Wrzesień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Październik 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Listopad 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Grudzień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 zł
Rocznie 601 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 286 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 50 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 784 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 509 zł
Zaliczka na podatek 13 807 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 50 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 0,00 13 807,00 0,00 31 784,00
Luty 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 0,00 15 607,00 0,00 29 984,00
Marzec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 0,00 15 607,00 0,00 29 984,00
Kwiecień 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 0,00 15 607,00 0,00 29 984,00
Maj 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 0,00 15 607,00 0,00 29 984,00
Czerwiec 50 100,00 0,00 0,00 0,00 4 509,00 0,00 15 607,00 0,00 29 984,00
Lipiec 50 100,00 176,27 72,24 0,00 4 509,00 15,08 15 523,00 0,00 29 804,41
Sierpień 50 100,00 176,27 72,24 0,00 4 509,00 15,08 15 523,00 0,00 29 804,41
Wrzesień 50 100,00 176,27 72,24 0,00 4 509,00 15,08 15 523,00 0,00 29 804,41
Październik 50 100,00 176,27 72,24 0,00 4 509,00 15,08 15 523,00 0,00 29 804,41
Listopad 50 100,00 176,27 72,24 0,00 4 509,00 15,08 15 523,00 0,00 29 804,41
Grudzień 50 100,00 176,27 72,24 0,00 4 509,00 15,08 15 523,00 0,00 29 804,41
Rocznie 601 200,00 1 057,62 433,44 0,00 54 108,00 0,00 184 980,00 0,00 360 530,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 50 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 784 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.