Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 636 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 039 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 293 zł
Zaliczka na podatek 5 752 zł
Całość - kwota brutto 42 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 400,00 4 138,24 636,00 1 038,80 3 292,83 36 337,00 5 752,00 27 542,13
Luty 42 400,00 4 138,24 636,00 1 038,80 3 292,83 36 337,00 5 752,00 27 542,13
Marzec 42 400,00 4 138,24 636,00 1 038,80 3 292,83 36 337,00 5 752,00 27 542,13
Kwiecień 42 400,00 4 138,24 636,00 1 038,80 3 292,83 36 337,00 9 554,00 23 740,13
Maj 42 400,00 786,66 120,90 1 038,80 3 640,83 40 204,00 12 865,00 23 947,81
Czerwiec 42 400,00 0,00 0,00 1 038,80 3 722,51 41 111,00 13 156,00 24 482,69
Lipiec 42 400,00 0,00 0,00 1 038,80 3 722,51 41 111,00 13 156,00 24 482,69
Sierpień 42 400,00 0,00 0,00 1 038,80 3 722,51 41 111,00 13 156,00 24 482,69
Wrzesień 42 400,00 0,00 0,00 1 038,80 3 722,51 41 111,00 13 156,00 24 482,69
Październik 42 400,00 0,00 0,00 1 038,80 3 722,51 41 111,00 13 156,00 24 482,69
Listopad 42 400,00 0,00 0,00 1 038,80 3 722,51 41 111,00 13 156,00 24 482,69
Grudzień 42 400,00 0,00 0,00 1 038,80 3 722,51 41 111,00 13 156,00 24 482,69
Rocznie 508 800,00 17 339,62 2 664,90 12 465,60 42 869,72 473 329,00 88 894,00 301 693,16
Wynagrodzenie pracownika 42 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 756 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 708 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 039 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 51 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 400,00 4 138,24 2 756,00 708,08 1 081,20 51 083,52 zł
Luty 42 400,00 4 138,24 2 756,00 708,08 1 081,20 51 083,52 zł
Marzec 42 400,00 4 138,24 2 756,00 708,08 1 081,20 51 083,52 zł
Kwiecień 42 400,00 4 138,24 2 756,00 708,08 1 081,20 51 083,52 zł
Maj 42 400,00 786,66 523,90 708,08 1 081,20 45 499,84 zł
Czerwiec 42 400,00 0,00 0,00 708,08 1 081,20 44 189,28 zł
Lipiec 42 400,00 0,00 0,00 708,08 1 081,20 44 189,28 zł
Sierpień 42 400,00 0,00 0,00 708,08 1 081,20 44 189,28 zł
Wrzesień 42 400,00 0,00 0,00 708,08 1 081,20 44 189,28 zł
Październik 42 400,00 0,00 0,00 708,08 1 081,20 44 189,28 zł
Listopad 42 400,00 0,00 0,00 708,08 1 081,20 44 189,28 zł
Grudzień 42 400,00 0,00 0,00 708,08 1 081,20 44 189,28 zł
Rocznie 508 800,00 17 339,62 11 547,90 8 496,96 12 974,40 559 158,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 42 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 542 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 51 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 122 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 636 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 386 zł
Zaliczka na podatek 5 117 zł
Całość - kwota brutto 42 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 400,00 4 138,24 636,00 0,00 3 386,32 30 101,00 5 117,00 29 122,27
Luty 42 400,00 4 138,24 636,00 0,00 3 386,32 30 101,00 5 117,00 29 122,27
Marzec 42 400,00 4 138,24 636,00 0,00 3 386,32 30 101,00 5 117,00 29 122,27
Kwiecień 42 400,00 4 138,24 636,00 0,00 3 386,32 30 101,00 5 117,00 29 122,27
Maj 42 400,00 786,66 120,90 0,00 3 734,32 33 194,00 5 643,00 32 115,14
Czerwiec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 33 920,00 5 766,00 32 817,60
Lipiec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 33 920,00 5 766,00 32 817,60
Sierpień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 33 920,00 5 766,00 32 817,60
Wrzesień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 33 920,00 5 766,00 32 817,60
Październik 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 33 920,00 5 766,00 32 817,60
Listopad 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 33 920,00 5 766,00 32 817,60
Grudzień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 33 920,00 5 766,00 32 817,60
Rocznie 508 800,00 17 339,62 2 664,90 0,00 43 991,60 391 038,00 28 591,00 378 327,42
Wynagrodzenie pracownika 42 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 756 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 039 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 400,00 4 138,24 2 756,00 0,00 1 081,20 50 375,44 zł
Luty 42 400,00 4 138,24 2 756,00 0,00 1 081,20 50 375,44 zł
Marzec 42 400,00 4 138,24 2 756,00 0,00 1 081,20 50 375,44 zł
Kwiecień 42 400,00 4 138,24 2 756,00 0,00 1 081,20 50 375,44 zł
Maj 42 400,00 786,66 523,90 0,00 1 081,20 44 791,76 zł
Czerwiec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 1 081,20 43 481,20 zł
Lipiec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 1 081,20 43 481,20 zł
Sierpień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 1 081,20 43 481,20 zł
Wrzesień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 1 081,20 43 481,20 zł
Październik 42 400,00 0,00 0,00 0,00 1 081,20 43 481,20 zł
Listopad 42 400,00 0,00 0,00 0,00 1 081,20 43 481,20 zł
Grudzień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 1 081,20 43 481,20 zł
Rocznie 508 800,00 17 339,62 11 547,90 0,00 12 974,40 550 661,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 122 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 50 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 766 zł
Całość - kwota brutto 42 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Luty 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Marzec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Kwiecień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Maj 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Czerwiec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Lipiec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Sierpień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Wrzesień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Październik 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Listopad 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Grudzień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 920,00 5 766,00 36 634,00
Rocznie 508 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 040,00 69 192,00 439 608,00
Wynagrodzenie pracownika 42 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 42 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Luty 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Marzec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Kwiecień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Maj 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Czerwiec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Lipiec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Sierpień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Wrzesień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Październik 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Listopad 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Grudzień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 zł
Rocznie 508 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 634 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 42 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 241 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 816 zł
Zaliczka na podatek 11 343 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 0,00 11 343,00 0,00 27 241,00
Luty 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 0,00 13 143,00 0,00 25 441,00
Marzec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 0,00 13 143,00 0,00 25 441,00
Kwiecień 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 0,00 13 143,00 0,00 25 441,00
Maj 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 0,00 13 143,00 0,00 25 441,00
Czerwiec 42 400,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 0,00 13 143,00 0,00 25 441,00
Lipiec 42 400,00 176,27 72,24 0,00 3 816,00 15,08 13 059,00 0,00 25 261,41
Sierpień 42 400,00 176,27 72,24 0,00 3 816,00 15,08 13 059,00 0,00 25 261,41
Wrzesień 42 400,00 176,27 72,24 0,00 3 816,00 15,08 13 059,00 0,00 25 261,41
Październik 42 400,00 176,27 72,24 0,00 3 816,00 15,08 13 059,00 0,00 25 261,41
Listopad 42 400,00 176,27 72,24 0,00 3 816,00 15,08 13 059,00 0,00 25 261,41
Grudzień 42 400,00 176,27 72,24 0,00 3 816,00 15,08 13 059,00 0,00 25 261,41
Rocznie 508 800,00 1 057,62 433,44 0,00 45 792,00 0,00 155 412,00 0,00 306 014,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 42 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 241 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.