Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 641 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 046 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 316 zł
Zaliczka na podatek 4 092 zł
Całość - kwota brutto 42 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 700,00 4 167,52 640,50 1 046,15 3 316,12 36 596,00 4 092,00 29 437,71
Luty 42 700,00 4 167,52 640,50 1 046,15 3 316,12 36 596,00 4 092,00 29 437,71
Marzec 42 700,00 4 167,52 640,50 1 046,15 3 316,12 36 596,00 4 092,00 29 437,71
Kwiecień 42 700,00 4 167,52 640,50 1 046,15 3 316,12 36 596,00 9 368,00 24 161,71
Maj 42 700,00 3 635,60 558,75 1 046,15 3 371,36 37 210,00 11 907,00 22 181,14
Czerwiec 42 700,00 0,00 0,00 1 046,15 3 748,85 41 404,00 13 249,00 24 656,00
Lipiec 42 700,00 0,00 0,00 1 046,15 3 748,85 41 404,00 13 249,00 24 656,00
Sierpień 42 700,00 0,00 0,00 1 046,15 3 748,85 41 404,00 13 249,00 24 656,00
Wrzesień 42 700,00 0,00 0,00 1 046,15 3 748,85 41 404,00 13 249,00 24 656,00
Październik 42 700,00 0,00 0,00 1 046,15 3 748,85 41 404,00 13 249,00 24 656,00
Listopad 42 700,00 0,00 0,00 1 046,15 3 748,85 41 404,00 13 249,00 24 656,00
Grudzień 42 700,00 0,00 0,00 1 046,15 3 748,85 41 404,00 13 249,00 24 656,00
Rocznie 512 400,00 20 305,68 3 120,75 12 553,80 42 877,79 473 422,00 83 413,00 307 247,98
Wynagrodzenie pracownika 42 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 776 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 713 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 046 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 51 445 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 700,00 4 167,52 2 775,50 713,09 1 088,85 51 444,96 zł
Luty 42 700,00 4 167,52 2 775,50 713,09 1 088,85 51 444,96 zł
Marzec 42 700,00 4 167,52 2 775,50 713,09 1 088,85 51 444,96 zł
Kwiecień 42 700,00 4 167,52 2 775,50 713,09 1 088,85 51 444,96 zł
Maj 42 700,00 3 635,60 2 421,25 713,09 1 088,85 50 558,79 zł
Czerwiec 42 700,00 0,00 0,00 713,09 1 088,85 44 501,94 zł
Lipiec 42 700,00 0,00 0,00 713,09 1 088,85 44 501,94 zł
Sierpień 42 700,00 0,00 0,00 713,09 1 088,85 44 501,94 zł
Wrzesień 42 700,00 0,00 0,00 713,09 1 088,85 44 501,94 zł
Październik 42 700,00 0,00 0,00 713,09 1 088,85 44 501,94 zł
Listopad 42 700,00 0,00 0,00 713,09 1 088,85 44 501,94 zł
Grudzień 42 700,00 0,00 0,00 713,09 1 088,85 44 501,94 zł
Rocznie 512 400,00 20 305,68 13 523,25 8 557,08 13 066,20 567 852,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 42 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 438 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 51 445 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 844 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 641 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 410 zł
Zaliczka na podatek 3 638 zł
Całość - kwota brutto 42 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 700,00 4 167,52 640,50 0,00 3 410,28 30 314,00 3 638,00 30 844,02
Luty 42 700,00 4 167,52 640,50 0,00 3 410,28 30 314,00 3 638,00 30 844,02
Marzec 42 700,00 4 167,52 640,50 0,00 3 410,28 30 314,00 3 638,00 30 844,02
Kwiecień 42 700,00 4 167,52 640,50 0,00 3 410,28 30 314,00 3 638,00 30 844,02
Maj 42 700,00 3 635,60 558,75 0,00 3 465,51 30 805,00 3 697,00 31 343,54
Czerwiec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 34 160,00 4 099,00 34 757,80
Lipiec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 34 160,00 4 099,00 34 757,80
Sierpień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 34 160,00 4 099,00 34 757,80
Wrzesień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 34 160,00 4 099,00 34 757,80
Październik 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 34 160,00 4 099,00 34 757,80
Listopad 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 34 160,00 4 099,00 34 757,80
Grudzień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 34 160,00 4 099,00 34 757,80
Rocznie 512 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 44 007,63 391 181,00 2 931,00 398 024,22
Wynagrodzenie pracownika 42 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 776 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 046 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 50 732 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 700,00 4 167,52 2 775,50 0,00 1 088,85 50 731,87 zł
Luty 42 700,00 4 167,52 2 775,50 0,00 1 088,85 50 731,87 zł
Marzec 42 700,00 4 167,52 2 775,50 0,00 1 088,85 50 731,87 zł
Kwiecień 42 700,00 4 167,52 2 775,50 0,00 1 088,85 50 731,87 zł
Maj 42 700,00 3 635,60 2 421,25 0,00 1 088,85 49 845,70 zł
Czerwiec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 1 088,85 43 788,85 zł
Lipiec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 1 088,85 43 788,85 zł
Sierpień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 1 088,85 43 788,85 zł
Wrzesień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 1 088,85 43 788,85 zł
Październik 42 700,00 0,00 0,00 0,00 1 088,85 43 788,85 zł
Listopad 42 700,00 0,00 0,00 0,00 1 088,85 43 788,85 zł
Grudzień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 1 088,85 43 788,85 zł
Rocznie 512 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 066,20 559 295,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 844 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 50 732 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 807 zł
Całość - kwota brutto 42 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Luty 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Marzec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Kwiecień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Maj 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Czerwiec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Lipiec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Sierpień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Wrzesień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Październik 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Listopad 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Grudzień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 160,00 5 807,00 36 893,00
Rocznie 512 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 920,00 69 684,00 442 716,00
Wynagrodzenie pracownika 42 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 42 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Luty 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Marzec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Kwiecień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Maj 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Czerwiec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Lipiec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Sierpień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Wrzesień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Październik 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Listopad 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Grudzień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 700,00 zł
Rocznie 512 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 893 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 42 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 843 zł
Zaliczka na podatek 11 439 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 0,00 11 439,00 0,00 27 418,00
Luty 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 0,00 13 239,00 0,00 25 618,00
Marzec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 0,00 13 239,00 0,00 25 618,00
Kwiecień 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 0,00 13 239,00 0,00 25 618,00
Maj 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 0,00 13 239,00 0,00 25 618,00
Czerwiec 42 700,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 0,00 13 239,00 0,00 25 618,00
Lipiec 42 700,00 176,27 72,24 0,00 3 843,00 15,08 13 155,00 0,00 25 438,41
Sierpień 42 700,00 176,27 72,24 0,00 3 843,00 15,08 13 155,00 0,00 25 438,41
Wrzesień 42 700,00 176,27 72,24 0,00 3 843,00 15,08 13 155,00 0,00 25 438,41
Październik 42 700,00 176,27 72,24 0,00 3 843,00 15,08 13 155,00 0,00 25 438,41
Listopad 42 700,00 176,27 72,24 0,00 3 843,00 15,08 13 155,00 0,00 25 438,41
Grudzień 42 700,00 176,27 72,24 0,00 3 843,00 15,08 13 155,00 0,00 25 438,41
Rocznie 512 400,00 1 057,62 433,44 0,00 46 116,00 0,00 156 564,00 0,00 308 138,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 42 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 418 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.