Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 633 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 034 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 277 zł
Zaliczka na podatek 4 040 zł
Całość - kwota brutto 42 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 200,00 4 118,72 633,00 1 033,90 3 277,29 36 164,00 4 040,00 29 097,09
Luty 42 200,00 4 118,72 633,00 1 033,90 3 277,29 36 164,00 4 040,00 29 097,09
Marzec 42 200,00 4 118,72 633,00 1 033,90 3 277,29 36 164,00 4 040,00 29 097,09
Kwiecień 42 200,00 4 118,72 633,00 1 033,90 3 277,29 36 164,00 8 971,00 24 166,09
Maj 42 200,00 3 830,80 588,75 1 033,90 3 307,19 36 497,00 11 679,00 21 760,36
Czerwiec 42 200,00 0,00 0,00 1 033,90 3 704,95 40 916,00 13 093,00 24 368,15
Lipiec 42 200,00 0,00 0,00 1 033,90 3 704,95 40 916,00 13 093,00 24 368,15
Sierpień 42 200,00 0,00 0,00 1 033,90 3 704,95 40 916,00 13 093,00 24 368,15
Wrzesień 42 200,00 0,00 0,00 1 033,90 3 704,95 40 916,00 13 093,00 24 368,15
Październik 42 200,00 0,00 0,00 1 033,90 3 704,95 40 916,00 13 093,00 24 368,15
Listopad 42 200,00 0,00 0,00 1 033,90 3 704,95 40 916,00 13 093,00 24 368,15
Grudzień 42 200,00 0,00 0,00 1 033,90 3 704,95 40 916,00 13 093,00 24 368,15
Rocznie 506 400,00 20 305,68 3 120,75 12 406,80 42 351,00 467 565,00 82 068,00 303 794,77
Wynagrodzenie pracownika 42 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 743 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 705 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 034 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 200,00 4 118,72 2 743,00 704,74 1 076,10 50 842,56 zł
Luty 42 200,00 4 118,72 2 743,00 704,74 1 076,10 50 842,56 zł
Marzec 42 200,00 4 118,72 2 743,00 704,74 1 076,10 50 842,56 zł
Kwiecień 42 200,00 4 118,72 2 743,00 704,74 1 076,10 50 842,56 zł
Maj 42 200,00 3 830,80 2 551,25 704,74 1 076,10 50 362,89 zł
Czerwiec 42 200,00 0,00 0,00 704,74 1 076,10 43 980,84 zł
Lipiec 42 200,00 0,00 0,00 704,74 1 076,10 43 980,84 zł
Sierpień 42 200,00 0,00 0,00 704,74 1 076,10 43 980,84 zł
Wrzesień 42 200,00 0,00 0,00 704,74 1 076,10 43 980,84 zł
Październik 42 200,00 0,00 0,00 704,74 1 076,10 43 980,84 zł
Listopad 42 200,00 0,00 0,00 704,74 1 076,10 43 980,84 zł
Grudzień 42 200,00 0,00 0,00 704,74 1 076,10 43 980,84 zł
Rocznie 506 400,00 20 305,68 13 523,25 8 456,88 12 913,20 561 599,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 42 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 097 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 50 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 483 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 633 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 370 zł
Zaliczka na podatek 3 595 zł
Całość - kwota brutto 42 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 200,00 4 118,72 633,00 0,00 3 370,35 29 959,00 3 595,00 30 482,85
Luty 42 200,00 4 118,72 633,00 0,00 3 370,35 29 959,00 3 595,00 30 482,85
Marzec 42 200,00 4 118,72 633,00 0,00 3 370,35 29 959,00 3 595,00 30 482,85
Kwiecień 42 200,00 4 118,72 633,00 0,00 3 370,35 29 959,00 3 595,00 30 482,85
Maj 42 200,00 3 830,80 588,75 0,00 3 400,24 30 224,00 3 627,00 30 753,33
Czerwiec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 33 760,00 4 051,00 34 350,80
Lipiec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 33 760,00 4 051,00 34 350,80
Sierpień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 33 760,00 4 051,00 34 350,80
Wrzesień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 33 760,00 4 051,00 34 350,80
Październik 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 33 760,00 4 051,00 34 350,80
Listopad 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 33 760,00 4 051,00 34 350,80
Grudzień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 33 760,00 4 051,00 34 350,80
Rocznie 506 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 43 467,64 386 380,00 2 898,00 393 140,33
Wynagrodzenie pracownika 42 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 743 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 034 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 138 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 200,00 4 118,72 2 743,00 0,00 1 076,10 50 137,82 zł
Luty 42 200,00 4 118,72 2 743,00 0,00 1 076,10 50 137,82 zł
Marzec 42 200,00 4 118,72 2 743,00 0,00 1 076,10 50 137,82 zł
Kwiecień 42 200,00 4 118,72 2 743,00 0,00 1 076,10 50 137,82 zł
Maj 42 200,00 3 830,80 2 551,25 0,00 1 076,10 49 658,15 zł
Czerwiec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 1 076,10 43 276,10 zł
Lipiec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 1 076,10 43 276,10 zł
Sierpień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 1 076,10 43 276,10 zł
Wrzesień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 1 076,10 43 276,10 zł
Październik 42 200,00 0,00 0,00 0,00 1 076,10 43 276,10 zł
Listopad 42 200,00 0,00 0,00 0,00 1 076,10 43 276,10 zł
Grudzień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 1 076,10 43 276,10 zł
Rocznie 506 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 913,20 553 142,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 483 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 50 138 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 461 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 739 zł
Całość - kwota brutto 42 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Luty 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Marzec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Kwiecień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Maj 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Czerwiec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Lipiec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Sierpień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Wrzesień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Październik 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Listopad 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Grudzień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 760,00 5 739,00 36 461,00
Rocznie 506 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 120,00 68 868,00 437 532,00
Wynagrodzenie pracownika 42 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 42 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Luty 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Marzec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Kwiecień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Maj 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Czerwiec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Lipiec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Sierpień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Wrzesień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Październik 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Listopad 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Grudzień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 200,00 zł
Rocznie 506 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 461 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 42 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 798 zł
Zaliczka na podatek 11 279 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 42 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 0,00 11 279,00 0,00 27 123,00
Luty 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 0,00 13 079,00 0,00 25 323,00
Marzec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 0,00 13 079,00 0,00 25 323,00
Kwiecień 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 0,00 13 079,00 0,00 25 323,00
Maj 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 0,00 13 079,00 0,00 25 323,00
Czerwiec 42 200,00 0,00 0,00 0,00 3 798,00 0,00 13 079,00 0,00 25 323,00
Lipiec 42 200,00 176,27 72,24 0,00 3 798,00 15,08 12 995,00 0,00 25 143,41
Sierpień 42 200,00 176,27 72,24 0,00 3 798,00 15,08 12 995,00 0,00 25 143,41
Wrzesień 42 200,00 176,27 72,24 0,00 3 798,00 15,08 12 995,00 0,00 25 143,41
Październik 42 200,00 176,27 72,24 0,00 3 798,00 15,08 12 995,00 0,00 25 143,41
Listopad 42 200,00 176,27 72,24 0,00 3 798,00 15,08 12 995,00 0,00 25 143,41
Grudzień 42 200,00 176,27 72,24 0,00 3 798,00 15,08 12 995,00 0,00 25 143,41
Rocznie 506 400,00 1 057,62 433,44 0,00 45 576,00 0,00 154 644,00 0,00 304 598,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 42 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 123 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.