Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 41000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 41 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 002 zł
Ubezpieczenie rentowe 615 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 005 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 184 zł
Zaliczka na podatek 3 915 zł
Całość - kwota brutto 41 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 000,00 4 001,60 615,00 1 004,50 3 184,10 35 129,00 3 915,00 28 279,80
Luty 41 000,00 4 001,60 615,00 1 004,50 3 184,10 35 129,00 3 915,00 28 279,80
Marzec 41 000,00 4 001,60 615,00 1 004,50 3 184,10 35 129,00 3 915,00 28 279,80
Kwiecień 41 000,00 4 001,60 615,00 1 004,50 3 184,10 35 129,00 8 019,00 24 175,80
Maj 41 000,00 4 001,60 615,00 1 004,50 3 184,10 35 129,00 11 241,00 20 953,80
Czerwiec 41 000,00 297,68 45,75 1 004,50 3 568,69 39 402,00 12 609,00 23 474,38
Lipiec 41 000,00 0,00 0,00 1 004,50 3 599,60 39 746,00 12 719,00 23 676,90
Sierpień 41 000,00 0,00 0,00 1 004,50 3 599,60 39 746,00 12 719,00 23 676,90
Wrzesień 41 000,00 0,00 0,00 1 004,50 3 599,60 39 746,00 12 719,00 23 676,90
Październik 41 000,00 0,00 0,00 1 004,50 3 599,60 39 746,00 12 719,00 23 676,90
Listopad 41 000,00 0,00 0,00 1 004,50 3 599,60 39 746,00 12 719,00 23 676,90
Grudzień 41 000,00 0,00 0,00 1 004,50 3 599,60 39 746,00 12 719,00 23 676,90
Rocznie 492 000,00 20 305,68 3 120,75 12 054,00 41 086,79 453 523,00 78 839,00 295 504,78
Wynagrodzenie pracownika 41 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 002 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 665 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 685 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 005 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 397 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 000,00 4 001,60 2 665,00 684,70 1 045,50 49 396,80 zł
Luty 41 000,00 4 001,60 2 665,00 684,70 1 045,50 49 396,80 zł
Marzec 41 000,00 4 001,60 2 665,00 684,70 1 045,50 49 396,80 zł
Kwiecień 41 000,00 4 001,60 2 665,00 684,70 1 045,50 49 396,80 zł
Maj 41 000,00 4 001,60 2 665,00 684,70 1 045,50 49 396,80 zł
Czerwiec 41 000,00 297,68 198,25 684,70 1 045,50 43 226,13 zł
Lipiec 41 000,00 0,00 0,00 684,70 1 045,50 42 730,20 zł
Sierpień 41 000,00 0,00 0,00 684,70 1 045,50 42 730,20 zł
Wrzesień 41 000,00 0,00 0,00 684,70 1 045,50 42 730,20 zł
Październik 41 000,00 0,00 0,00 684,70 1 045,50 42 730,20 zł
Listopad 41 000,00 0,00 0,00 684,70 1 045,50 42 730,20 zł
Grudzień 41 000,00 0,00 0,00 684,70 1 045,50 42 730,20 zł
Rocznie 492 000,00 20 305,68 13 523,25 8 216,40 12 546,00 546 591,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 41 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 49 397 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 41000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 41 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 002 zł
Ubezpieczenie rentowe 615 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 275 zł
Zaliczka na podatek 3 493 zł
Całość - kwota brutto 41 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 000,00 4 001,60 615,00 0,00 3 274,51 29 107,00 3 493,00 29 616,05
Luty 41 000,00 4 001,60 615,00 0,00 3 274,51 29 107,00 3 493,00 29 616,05
Marzec 41 000,00 4 001,60 615,00 0,00 3 274,51 29 107,00 3 493,00 29 616,05
Kwiecień 41 000,00 4 001,60 615,00 0,00 3 274,51 29 107,00 3 493,00 29 616,05
Maj 41 000,00 4 001,60 615,00 0,00 3 274,51 29 107,00 3 493,00 29 616,05
Czerwiec 41 000,00 297,68 45,75 0,00 3 659,09 32 525,00 3 903,00 33 094,48
Lipiec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 32 800,00 3 936,00 33 374,00
Sierpień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 32 800,00 3 936,00 33 374,00
Wrzesień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 32 800,00 3 936,00 33 374,00
Październik 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 32 800,00 3 936,00 33 374,00
Listopad 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 32 800,00 3 936,00 33 374,00
Grudzień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 32 800,00 3 936,00 33 374,00
Rocznie 492 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 42 171,64 374 860,00 2 810,00 381 418,73
Wynagrodzenie pracownika 41 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 002 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 665 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 005 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 712 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 000,00 4 001,60 2 665,00 0,00 1 045,50 48 712,10 zł
Luty 41 000,00 4 001,60 2 665,00 0,00 1 045,50 48 712,10 zł
Marzec 41 000,00 4 001,60 2 665,00 0,00 1 045,50 48 712,10 zł
Kwiecień 41 000,00 4 001,60 2 665,00 0,00 1 045,50 48 712,10 zł
Maj 41 000,00 4 001,60 2 665,00 0,00 1 045,50 48 712,10 zł
Czerwiec 41 000,00 297,68 198,25 0,00 1 045,50 42 541,43 zł
Lipiec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1 045,50 42 045,50 zł
Sierpień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1 045,50 42 045,50 zł
Wrzesień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1 045,50 42 045,50 zł
Październik 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1 045,50 42 045,50 zł
Listopad 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1 045,50 42 045,50 zł
Grudzień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 1 045,50 42 045,50 zł
Rocznie 492 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 546,00 538 374,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 616 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 712 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 41000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 41 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 576 zł
Całość - kwota brutto 41 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Luty 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Marzec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Kwiecień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Maj 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Czerwiec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Lipiec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Sierpień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Wrzesień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Październik 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Listopad 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Grudzień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 5 576,00 35 424,00
Rocznie 492 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 600,00 66 912,00 425 088,00
Wynagrodzenie pracownika 41 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 41 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Luty 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Marzec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Kwiecień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Maj 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Czerwiec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Lipiec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Sierpień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Wrzesień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Październik 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Listopad 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Grudzień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 zł
Rocznie 492 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 424 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 41000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 41 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 415 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 690 zł
Zaliczka na podatek 10 895 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 41 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 0,00 10 895,00 0,00 26 415,00
Luty 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 0,00 12 695,00 0,00 24 615,00
Marzec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 0,00 12 695,00 0,00 24 615,00
Kwiecień 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 0,00 12 695,00 0,00 24 615,00
Maj 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 0,00 12 695,00 0,00 24 615,00
Czerwiec 41 000,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 0,00 12 695,00 0,00 24 615,00
Lipiec 41 000,00 176,27 72,24 0,00 3 690,00 15,08 12 611,00 0,00 24 435,41
Sierpień 41 000,00 176,27 72,24 0,00 3 690,00 15,08 12 611,00 0,00 24 435,41
Wrzesień 41 000,00 176,27 72,24 0,00 3 690,00 15,08 12 611,00 0,00 24 435,41
Październik 41 000,00 176,27 72,24 0,00 3 690,00 15,08 12 611,00 0,00 24 435,41
Listopad 41 000,00 176,27 72,24 0,00 3 690,00 15,08 12 611,00 0,00 24 435,41
Grudzień 41 000,00 176,27 72,24 0,00 3 690,00 15,08 12 611,00 0,00 24 435,41
Rocznie 492 000,00 1 057,62 433,44 0,00 44 280,00 0,00 150 036,00 0,00 296 102,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 41 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 415 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.