Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 40700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 40 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 075 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 972 zł
Ubezpieczenie rentowe 611 zł
Ubezpieczenie chorobowe 997 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 161 zł
Zaliczka na podatek 3 884 zł
Całość - kwota brutto 40 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 700,00 3 972,32 610,50 997,15 3 160,80 34 870,00 3 884,00 28 075,23
Luty 40 700,00 3 972,32 610,50 997,15 3 160,80 34 870,00 3 884,00 28 075,23
Marzec 40 700,00 3 972,32 610,50 997,15 3 160,80 34 870,00 3 884,00 28 075,23
Kwiecień 40 700,00 3 972,32 610,50 997,15 3 160,80 34 870,00 7 780,00 24 179,23
Maj 40 700,00 3 972,32 610,50 997,15 3 160,80 34 870,00 11 158,00 20 801,23
Czerwiec 40 700,00 444,08 68,25 997,15 3 527,15 38 941,00 12 461,00 23 202,37
Lipiec 40 700,00 0,00 0,00 997,15 3 573,26 39 453,00 12 625,00 23 504,59
Sierpień 40 700,00 0,00 0,00 997,15 3 573,26 39 453,00 12 625,00 23 504,59
Wrzesień 40 700,00 0,00 0,00 997,15 3 573,26 39 453,00 12 625,00 23 504,59
Październik 40 700,00 0,00 0,00 997,15 3 573,26 39 453,00 12 625,00 23 504,59
Listopad 40 700,00 0,00 0,00 997,15 3 573,26 39 453,00 12 625,00 23 504,59
Grudzień 40 700,00 0,00 0,00 997,15 3 573,26 39 453,00 12 625,00 23 504,59
Rocznie 488 400,00 20 305,68 3 120,75 11 965,80 40 770,71 450 009,00 78 036,00 293 436,06
Wynagrodzenie pracownika 40 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 972 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 646 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 680 zł
Fundusz Pracy (FP) 997 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 035 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 700,00 3 972,32 2 645,50 679,69 1 037,85 49 035,36 zł
Luty 40 700,00 3 972,32 2 645,50 679,69 1 037,85 49 035,36 zł
Marzec 40 700,00 3 972,32 2 645,50 679,69 1 037,85 49 035,36 zł
Kwiecień 40 700,00 3 972,32 2 645,50 679,69 1 037,85 49 035,36 zł
Maj 40 700,00 3 972,32 2 645,50 679,69 1 037,85 49 035,36 zł
Czerwiec 40 700,00 444,08 295,75 679,69 1 037,85 43 157,37 zł
Lipiec 40 700,00 0,00 0,00 679,69 1 037,85 42 417,54 zł
Sierpień 40 700,00 0,00 0,00 679,69 1 037,85 42 417,54 zł
Wrzesień 40 700,00 0,00 0,00 679,69 1 037,85 42 417,54 zł
Październik 40 700,00 0,00 0,00 679,69 1 037,85 42 417,54 zł
Listopad 40 700,00 0,00 0,00 679,69 1 037,85 42 417,54 zł
Grudzień 40 700,00 0,00 0,00 679,69 1 037,85 42 417,54 zł
Rocznie 488 400,00 20 305,68 13 523,25 8 156,28 12 454,20 542 839,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 075 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 49 035 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 40700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 40 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 972 zł
Ubezpieczenie rentowe 611 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 251 zł
Zaliczka na podatek 3 467 zł
Całość - kwota brutto 40 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 700,00 3 972,32 610,50 0,00 3 250,55 28 894,00 3 467,00 29 399,35
Luty 40 700,00 3 972,32 610,50 0,00 3 250,55 28 894,00 3 467,00 29 399,35
Marzec 40 700,00 3 972,32 610,50 0,00 3 250,55 28 894,00 3 467,00 29 399,35
Kwiecień 40 700,00 3 972,32 610,50 0,00 3 250,55 28 894,00 3 467,00 29 399,35
Maj 40 700,00 3 972,32 610,50 0,00 3 250,55 28 894,00 3 467,00 29 399,35
Czerwiec 40 700,00 444,08 68,25 0,00 3 616,89 32 150,00 3 858,00 32 712,78
Lipiec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 32 560,00 3 907,00 33 129,80
Sierpień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 32 560,00 3 907,00 33 129,80
Wrzesień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 32 560,00 3 907,00 33 129,80
Październik 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 32 560,00 3 907,00 33 129,80
Listopad 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 32 560,00 3 907,00 33 129,80
Grudzień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 32 560,00 3 907,00 33 129,80
Rocznie 488 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 41 847,64 371 980,00 2 790,00 378 488,33
Wynagrodzenie pracownika 40 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 972 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 646 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 997 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 356 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 700,00 3 972,32 2 645,50 0,00 1 037,85 48 355,67 zł
Luty 40 700,00 3 972,32 2 645,50 0,00 1 037,85 48 355,67 zł
Marzec 40 700,00 3 972,32 2 645,50 0,00 1 037,85 48 355,67 zł
Kwiecień 40 700,00 3 972,32 2 645,50 0,00 1 037,85 48 355,67 zł
Maj 40 700,00 3 972,32 2 645,50 0,00 1 037,85 48 355,67 zł
Czerwiec 40 700,00 444,08 295,75 0,00 1 037,85 42 477,68 zł
Lipiec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 1 037,85 41 737,85 zł
Sierpień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 1 037,85 41 737,85 zł
Wrzesień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 1 037,85 41 737,85 zł
Październik 40 700,00 0,00 0,00 0,00 1 037,85 41 737,85 zł
Listopad 40 700,00 0,00 0,00 0,00 1 037,85 41 737,85 zł
Grudzień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 1 037,85 41 737,85 zł
Rocznie 488 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 454,20 534 683,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 399 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 356 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 40700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 40 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 535 zł
Całość - kwota brutto 40 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Luty 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Marzec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Kwiecień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Maj 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Czerwiec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Lipiec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Sierpień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Wrzesień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Październik 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Listopad 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Grudzień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 560,00 5 535,00 35 165,00
Rocznie 488 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 720,00 66 420,00 421 980,00
Wynagrodzenie pracownika 40 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Luty 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Marzec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Kwiecień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Maj 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Czerwiec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Lipiec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Sierpień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Wrzesień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Październik 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Listopad 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Grudzień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 700,00 zł
Rocznie 488 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 165 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 40700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 40 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 663 zł
Zaliczka na podatek 10 799 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 0,00 10 799,00 0,00 26 238,00
Luty 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 0,00 12 599,00 0,00 24 438,00
Marzec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 0,00 12 599,00 0,00 24 438,00
Kwiecień 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 0,00 12 599,00 0,00 24 438,00
Maj 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 0,00 12 599,00 0,00 24 438,00
Czerwiec 40 700,00 0,00 0,00 0,00 3 663,00 0,00 12 599,00 0,00 24 438,00
Lipiec 40 700,00 176,27 72,24 0,00 3 663,00 15,08 12 515,00 0,00 24 258,41
Sierpień 40 700,00 176,27 72,24 0,00 3 663,00 15,08 12 515,00 0,00 24 258,41
Wrzesień 40 700,00 176,27 72,24 0,00 3 663,00 15,08 12 515,00 0,00 24 258,41
Październik 40 700,00 176,27 72,24 0,00 3 663,00 15,08 12 515,00 0,00 24 258,41
Listopad 40 700,00 176,27 72,24 0,00 3 663,00 15,08 12 515,00 0,00 24 258,41
Grudzień 40 700,00 176,27 72,24 0,00 3 663,00 15,08 12 515,00 0,00 24 258,41
Rocznie 488 400,00 1 057,62 433,44 0,00 43 956,00 0,00 148 884,00 0,00 293 978,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 40 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 238 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.