Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 40800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 40 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 612 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 000 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 169 zł
Zaliczka na podatek 3 895 zł
Całość - kwota brutto 40 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 800,00 3 982,08 612,00 999,60 3 168,57 34 956,00 3 895,00 28 142,75
Luty 40 800,00 3 982,08 612,00 999,60 3 168,57 34 956,00 3 895,00 28 142,75
Marzec 40 800,00 3 982,08 612,00 999,60 3 168,57 34 956,00 3 895,00 28 142,75
Kwiecień 40 800,00 3 982,08 612,00 999,60 3 168,57 34 956,00 7 860,00 24 177,75
Maj 40 800,00 3 982,08 612,00 999,60 3 168,57 34 956,00 11 186,00 20 851,75
Czerwiec 40 800,00 395,28 60,75 999,60 3 540,99 39 094,00 12 510,00 23 293,38
Lipiec 40 800,00 0,00 0,00 999,60 3 582,04 39 550,00 12 656,00 23 562,36
Sierpień 40 800,00 0,00 0,00 999,60 3 582,04 39 550,00 12 656,00 23 562,36
Wrzesień 40 800,00 0,00 0,00 999,60 3 582,04 39 550,00 12 656,00 23 562,36
Październik 40 800,00 0,00 0,00 999,60 3 582,04 39 550,00 12 656,00 23 562,36
Listopad 40 800,00 0,00 0,00 999,60 3 582,04 39 550,00 12 656,00 23 562,36
Grudzień 40 800,00 0,00 0,00 999,60 3 582,04 39 550,00 12 656,00 23 562,36
Rocznie 489 600,00 20 305,68 3 120,75 11 995,20 40 876,08 451 174,00 78 299,00 294 125,29
Wynagrodzenie pracownika 40 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 652 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 681 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 000 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 800,00 3 982,08 2 652,00 681,36 1 040,40 49 155,84 zł
Luty 40 800,00 3 982,08 2 652,00 681,36 1 040,40 49 155,84 zł
Marzec 40 800,00 3 982,08 2 652,00 681,36 1 040,40 49 155,84 zł
Kwiecień 40 800,00 3 982,08 2 652,00 681,36 1 040,40 49 155,84 zł
Maj 40 800,00 3 982,08 2 652,00 681,36 1 040,40 49 155,84 zł
Czerwiec 40 800,00 395,28 263,25 681,36 1 040,40 43 180,29 zł
Lipiec 40 800,00 0,00 0,00 681,36 1 040,40 42 521,76 zł
Sierpień 40 800,00 0,00 0,00 681,36 1 040,40 42 521,76 zł
Wrzesień 40 800,00 0,00 0,00 681,36 1 040,40 42 521,76 zł
Październik 40 800,00 0,00 0,00 681,36 1 040,40 42 521,76 zł
Listopad 40 800,00 0,00 0,00 681,36 1 040,40 42 521,76 zł
Grudzień 40 800,00 0,00 0,00 681,36 1 040,40 42 521,76 zł
Rocznie 489 600,00 20 305,68 13 523,25 8 176,32 12 484,80 544 090,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 143 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 49 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 40800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 40 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 472 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 612 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 259 zł
Zaliczka na podatek 3 476 zł
Całość - kwota brutto 40 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 800,00 3 982,08 612,00 0,00 3 258,53 28 965,00 3 476,00 29 471,59
Luty 40 800,00 3 982,08 612,00 0,00 3 258,53 28 965,00 3 476,00 29 471,59
Marzec 40 800,00 3 982,08 612,00 0,00 3 258,53 28 965,00 3 476,00 29 471,59
Kwiecień 40 800,00 3 982,08 612,00 0,00 3 258,53 28 965,00 3 476,00 29 471,59
Maj 40 800,00 3 982,08 612,00 0,00 3 258,53 28 965,00 3 476,00 29 471,59
Czerwiec 40 800,00 395,28 60,75 0,00 3 630,96 32 275,00 3 873,00 32 840,01
Lipiec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 32 640,00 3 917,00 33 211,20
Sierpień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 32 640,00 3 917,00 33 211,20
Wrzesień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 32 640,00 3 917,00 33 211,20
Październik 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 32 640,00 3 917,00 33 211,20
Listopad 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 32 640,00 3 917,00 33 211,20
Grudzień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 32 640,00 3 917,00 33 211,20
Rocznie 489 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 41 955,61 372 940,00 2 797,00 379 465,16
Wynagrodzenie pracownika 40 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 652 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 000 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 474 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 800,00 3 982,08 2 652,00 0,00 1 040,40 48 474,48 zł
Luty 40 800,00 3 982,08 2 652,00 0,00 1 040,40 48 474,48 zł
Marzec 40 800,00 3 982,08 2 652,00 0,00 1 040,40 48 474,48 zł
Kwiecień 40 800,00 3 982,08 2 652,00 0,00 1 040,40 48 474,48 zł
Maj 40 800,00 3 982,08 2 652,00 0,00 1 040,40 48 474,48 zł
Czerwiec 40 800,00 395,28 263,25 0,00 1 040,40 42 498,93 zł
Lipiec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 1 040,40 41 840,40 zł
Sierpień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 1 040,40 41 840,40 zł
Wrzesień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 1 040,40 41 840,40 zł
Październik 40 800,00 0,00 0,00 0,00 1 040,40 41 840,40 zł
Listopad 40 800,00 0,00 0,00 0,00 1 040,40 41 840,40 zł
Grudzień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 1 040,40 41 840,40 zł
Rocznie 489 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 484,80 535 913,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 472 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 48 474 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 40800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 40 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 549 zł
Całość - kwota brutto 40 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Luty 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Marzec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Kwiecień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Maj 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Czerwiec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Lipiec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Sierpień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Wrzesień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Październik 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Listopad 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Grudzień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 549,00 35 251,00
Rocznie 489 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 680,00 66 588,00 423 012,00
Wynagrodzenie pracownika 40 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 40 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Luty 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Marzec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Kwiecień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Maj 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Czerwiec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Lipiec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Sierpień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Wrzesień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Październik 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Listopad 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Grudzień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł
Rocznie 489 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 251 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 40800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 40 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 672 zł
Zaliczka na podatek 10 831 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 10 831,00 0,00 26 297,00
Luty 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 12 631,00 0,00 24 497,00
Marzec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 12 631,00 0,00 24 497,00
Kwiecień 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 12 631,00 0,00 24 497,00
Maj 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 12 631,00 0,00 24 497,00
Czerwiec 40 800,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 0,00 12 631,00 0,00 24 497,00
Lipiec 40 800,00 176,27 72,24 0,00 3 672,00 15,08 12 547,00 0,00 24 317,41
Sierpień 40 800,00 176,27 72,24 0,00 3 672,00 15,08 12 547,00 0,00 24 317,41
Wrzesień 40 800,00 176,27 72,24 0,00 3 672,00 15,08 12 547,00 0,00 24 317,41
Październik 40 800,00 176,27 72,24 0,00 3 672,00 15,08 12 547,00 0,00 24 317,41
Listopad 40 800,00 176,27 72,24 0,00 3 672,00 15,08 12 547,00 0,00 24 317,41
Grudzień 40 800,00 176,27 72,24 0,00 3 672,00 15,08 12 547,00 0,00 24 317,41
Rocznie 489 600,00 1 057,62 433,44 0,00 44 064,00 0,00 149 268,00 0,00 294 686,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 40 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 297 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.