Wzór wniosku o udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy

Wzór wniosku o udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy

Wzór dokumentu został przygotowany w standardowej formie i jest dostępny do pobrania za darmo w dwóch formatach. Pobierz wersję PDF, jeśli chcesz wydrukować i uzupełnić wniosek odręcznie lub wersję edytowalną DOC, by wpisać swoje dane i niezbędne informacje w komputerze, a następnie wydrukować kompletny dokument. Edytowanie wniosku o dzień wolny za pracę w dniu wolnymod pracy nie powinno stanowić problemu: plik tekstowy jest kompatybilny z programem MS Office oraz darmowymi pakietami biurowymi (Open Office, Libre Office). Nie zapomnij o złożeniu podpisu na wydrukowanym wniosku, ponieważ bez niego dokument nie stanowi czynności prawnej.

Zgodnie z art. 129 kodeksu pracy, norma czasu pracy wynosi 5 dni w tygodniu w danym okresie rozliczeniowym, dlatego pracownikowi świadczącemu pracę w dniu wolnym przysługuje wynagrodzenie oraz rekompensata w postaci dodatku pieniężnego za godziny nadliczbowe lub dzień wolny od pracy. To samo dotyczy dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy (np. święta), w których zatrudniony wykonywał swoje obowiązki. Nawet jeżeli taki dzień przypada np. w sobotę, a czas pracy obejmuje dni od poniedziałku do piątku, nadal przysługuje zatrudnionemu dodatkowy dzień wolnego. Każdy pracownik może zatem złożyć w takiej sytuacji wniosek o udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy, a pracodawca zgodnie z prawem powinien mu go udzielić bądź wypłacić dodatek do wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy.

udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy

Jeśli pracownik świadczył pracę w dzień ustawowo wolny od pracy, a więc w niedzielę lub święto, a także w sobotę, gdy pięciodniowy tydzień pracy przypada od poniedziałku do piątku, to przysługuje mu dzień wolny. Może się zdarzyć, że dzień wolny ustalony jest na inny dzień tygodnia, gdy praca nie jest świadczona np. we wtorki. Jeżeli pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy wynoszącą 40 godzin, a tak dzieje się w przypadku świadczenia pracy w sobotę, po przepracowaniu całego 5-dniowego tygodnia pracy, to przysługuje mu dzień wolny lub dodatek za każdą godzinę nadliczbową. Warto podkreślić, że cały dzień wolny przysługuje nawet wtedy, gdy praca była świadczona w dniu wolnym od pracy przez kilka godzin.

Jak wnioskować o udzielenie dnia wolnego za pracę w święto

Każdy wzór wniosku o udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy ma kilka stałych punktów. Oczywiście w górnym lewym rogu dokumentu należy wpisać swoje imię i nazwisko, a poniżej jednostkę czy też stanowisko pracy. Z prawej strony jest miejsce na wpisanie miejscowości i daty, a poniżej należy wpisać adresata wniosku, zatem kierownika jednostki czy właściciela firmy. Następnie, na środku powinien znaleźć się tytuł wniosku. W treści wpisuję się prośbę o udzielenie dnia wolnego, podaje się datę kiedy ma to nastąpić, a także datę dnia wolnego, za który przysługuje dzień wolny od pracy. Na końcu należy umieścić czytelny podpis. Na wniosku swój podpis i pieczęć składa adresat dokumentu.

Wniosek o udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy wzór

Warto skorzystać z darmowego szablonu wniosku o udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy, który udostępniamy na naszej stronie. Skorzystanie ze wzoru zagwarantuje, że dokument będzie miał przejrzystą i prawidłową formę. Należy pamiętać o czytelnym wpisywaniu wszystkich danych, ale dzięki wykorzystaniu szablonu, przygotowanie gotowego dokumentu do przedłożenia pracodawcy nie potrwa długo.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki