Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Sławomir Kaczor

Sławomir Kaczor
Kategoria:
Nauka

Historyk, artysta. Urodził się w 1974 roku. Ukończył studia magisterskie z historii i archiwistyki na Uniwersytecie Śląskim, a także studia podyplomowe na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej.

Interesuje się szczególnie epoką napoleońską, zwłaszcza jej aspektem kulturowym, a także filozofią, bliskie sa mu zwłaszcza myśl Hegla i Tischnera. Jego pasją jest również poezja, którą sam tworzy oraz dziedziny sztuk wizualnych, w tym urbanistyka i architektura, przejawiające się we własnej twórczości i projektach. Razem z Promotorem prof. Zbigniewem Hojką i Biblioteką Śląską oraz Uniwersytetem Śląskim, jako pomysłodawca i czynny uczestnik w obradach, współorganizował konferencję „Rok 1813. Bilans epoki napoleońskiej na Śląsku”. W roku 2014, w ramach działalności naukowo – popularyzatorskiej, jako pomysłodawca współorganizował także cykl spotkań pt. „Z Historią na wesoło”, a w październiku 2014 roku brał czynny udział w organizacji wystawy okolicznościowej „Koszutka – różne wymiary nowoczesności”.

Od października 2015 roku organizuje autorskie wystawy własnych prac, makiet architektonicznych pt. „W rytmie mojego miasta. Miasto wyobrażone”www.rytmieswiatla.pl. Wraz z założeniem strony internetowej rozpoczął także działalność artystyczno-popularyzatorską z dziedziny historii i historii sztuki; jego prace są wizualno-werbalną opowieścią, przypominającą wspaniałe rozdziały z dziejów Rzeczpospolitej.

Poza tym bierze czynny udział w organizowanych przez uczelnie wyższe konferencjach naukowych, m.in. na Uniwersytetach: Śląskim, Szczeciński, Lubelskim, Kieleckim, Poznańskim, Łódzkim, czy Akademii Muzycznej w Katowicach. Współpracuje również z instytucjami kulturalnymi, np. Muzeum w Rybniku. Publikacje pokonferencyjne oscylują wokół zagadnień związanych z epoką napoleońską, a także filozofii i religioznawstwa. W 2017 roku otrzymał nominację do tytułu „Absolwent z pasją 2017 roku” Uniwersytetu Śląskiego. W tym roku prowadził również warsztaty historyczno-modelarskie dla dzieci i młodzieży w MDK Bogucice-Zawodzie.

Obecnie pracuje w Zespole Szkół nr.1, im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w Szkole Podstawowej nr 35, im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach oraz prowadzi cykliczne wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku, współpracując na tej niwie z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. W roku bieżącym w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 25 rocznicy pracy twórczej organizuje wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach wystawę pt „W panteonie Dwunastu polskich kompozytorów w czasach przed F. Chopinem”. Wernisaż uświetnią występy Studenckiego Trio z Akademii Muzycznej w Katowicach, chóru mieszanego „ Klaster” z Zabrza oraz prelekcje poświęcone muzyce i architekturze doby baroku Wazów.