Bezpłatny webinar - Kary za nieprzestrzeganie RODO

Dodano: 13 lip 10:00

Bezpłatny webinar - Kary za nieprzestrzeganie RODO

JDS Consulting zapraszana na ciekawy webinar nie tylko dla przedsiębiorców, na temat kar przyznanych za nieprzestrzeganie RODO w ciągu ostatnich dwóch lat.

W ramach bezpłatnego szkolenia rozkładamy na czynniki pierwsze nałożone przez Urząd Ochrony Danych administracyjne kary pieniężne. W toku szkolenia dowiedzą się Państwo, co było podstawą wymierzenia kary, jakie były przesłanki ustalenia jej wysokości oraz co zadecydowało o zaostrzeniu bądź jej złagodzeniu.

1. Kara za wadliwą realizację obowiązków informacyjnych
2. Kara za nieprawidłowe zabezpieczenie danych osobowych
3. Kara za utrudnianie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Kara za nie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania
5. Kara za utrudnianie kontroli organowi nadzoru

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu:

  • Pracodawcy (właściciele firm, przedstawiciele zarządów, osoby decyzyjne)
  • Działy HR
  • Działy IT
  • Działy Prawne
  • Inspektorzy Ochrony Danych
  • Specjaliści ds. bezpieczeństwa
  • Osoby współpracujące w oparciu o kontrakt B2B
  • Pracownicy wyznaczeni do organizacji pracy zdalnej
  • inne osoby zajmujące się ochroną danych


Wbinar jest bezpłatny. Zapisy: office@jds.com.pl

‹  Powrót do listy wydarzeń