Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI

Oferty pracy WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa o pracę
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
znajduje się w załączniku Oferta Pracy 7/2020 nabór na stanowisko ds. administracyjnych i zamówień publicznych
1. Kompleksowa realizacja zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym:
a) sporządzanie planu zamówień publicznych,
b) określanie wartości i trybu zamówień publicznych,
c) przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych,
d) prowadzenie postępowań zamówień publicznych,
e) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych w postaci rejestrów,
f) udział w komisjach ds. zamówień publicznych,
g) sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych,
2. Przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych a także prowadzenie
i aktualizacja rejestru podpisanych umów.
3. Prowadzenie spraw związanych z zamawianiem, ewidencją oraz likwidacją pieczęci i stempli.
4. Prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie przekazania materiałów
do archiwum zakładowego.
5. Przygotowanie projektów regulaminów w zakresie zamówień publicznych
i kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Planowanie, realizowanie i rozliczanie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
7. Udział w różnego rodzaju komisjach powoływanych dla potrzeb jednostki.
8. Zastępstwo w obowiązkach innych pracowników Działu administracyjno-gospodarczego zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w okresie
ich nieobecności.
9. Realizacja innych zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego, zgodnie
z zakresem zadań działu wynikających z regulaminu organizacyjnego, powierzonych okresowo przez Kierownika Działu.
10. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Dyrektora WBG
w Lublinie.
11. Udzielanie informacji i przygotowywanie materiałów z zakresu zamówień publicznych dla Wykonawców i do Biuletynu Informacji Publicznej oraz
do Biuletynu Zamówień Publicznych;
12. Prowadzenie teczek rzeczowych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
13. Przygotowywanie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
14. Przygotowywanie umów, okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań zgodnie z zakresem czynności.
15. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowej realizacji przydzielonych zadań.

wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów aplikacyjnych znajdują się na
-----------------------------------------------------------------------------------------
https://wbg.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=10246
-----------------------------------------------------------------------------------------
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw zamówień publicznych
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: ekonomia, prawo, administracja
Uprawnienia:
Znajomość pakietu Ofice( Word,Excel,Power,Point)
Obsługa komputera
Inne wymagania:
wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów aplikacyjnych znajdują się na
-----------------------------------------------------------------------------------------
https://wbg.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=10246
-----------------------------------------------------------------------------------------

Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych lub administracyjnych


Znajomość następujących przepisów:
Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
-Ustawa o finansach publicznych,
-Ustawa o pracownikach samorządowych,
-Kodeks postępowania administracyjnego,
wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej
oraz weryfikacji i oceny składanych ofert.
obsługa komputera i programów WORD i EXCEL.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI SEKRETARIATU
Zawód: asystent zarządu   |  Rodzaj: umowa o pracę
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie sekretariatu, w tym: kompleksowa obsługa kancelaryjna oraz organizacyjno-techniczna obsługa pracy sekretariatu.
Wymagania
Zawody:
Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia:
bardzo wysoka kultura osobista
komunikatywnośc
Obsługa komputera
Umiejętność pracy w zespole
dobra organizacja pracy
Inne wymagania:
odpowiedzialność, systematyczność, zastosowanie teorii w praktyce, umiejętności organizacyjne i planowania
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Uniwersytecka 4
20-029 Lublin
województwo lubelskie
powiat Lublin
gmina Lublin

Dodatkowe informacje

NIP: 7123235796
REGON: 06065926400000

Pracodawcy z miasta Lublin